eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 09 15 20160915 15.09.2016 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS752016 PS 75/2016 Ansettelse av rådmann i Stjørdal kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS762016 PS 76/2016 Eierskapsmelding 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS772016 PS 77/2016 Barneulykkesforsikringsordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS782016 PS 78/2016 Tilbygg Fosslia skole - plangodkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS792016 PS 79/2016 Sak angående kommunal kontantstøtte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802016 PS 80/2016 Sluttrapport Idefase Omsorgsboliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812016 PS 81/2016 Felles responssenter for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822016 PS 82/2016 Lagrettemeddommere 2017-2021, suppleringsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832016 PS 83/2016 Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten - Høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS842016 PS 84/2016 Utredning av Stjørdal kommunes muligheter til å drift mottak for enslige mindreårige selv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852016 PS 85/2016 Krisesenteret - Årsmelding 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862016 PS 86/2016 Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - Regnskap 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO282016 FO 28/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.09.2016 - Overgrep, vold og trusler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO292016 FO 29/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 15.09.16 - Sykkelveier og tilrettelegging for bruk av sykkel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO302016 FO 30/2016 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 15.09.16 - Parkeringshus i Stjørdal sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO312016 FO 31/2016 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 15.09.16 - Oppfølging av mottakstjenesten for enslige mindreårige Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872016 PS 87/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ