eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 17 20160617 17.06.2016 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS22016 RS 2/2016 Henvendelse til Kontrollkomiteen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS582016 PS 58/2016 2. gangsbehandling av reguleringsplan 1-252 Husbyjordet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592016 PS 59/2016 Kommunereform - endelig vedtak Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602016 PS 60/2016 Stjørdal voksenopplæring- Status langsiktig og permanent plassering- Nye og midlertidige skolelokaler til Stjørdal voksenopplæring fra høsten 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612016 PS 61/2016 Hegra festning - utvikling av TV-serie basert på kampene om Hegra Festning - tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622016 PS 62/2016 Sluttrapport Idefase helsehus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632016 PS 63/2016 Kjøp av eiendommen Yrkesveien 12, gnr. 99, bnr. 128 i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642016 PS 64/2016 Svar på søknad om investeringsstøtte til areal- og infrastrukturinvesteringer på Frigården Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS652016 PS 65/2016 Valg av meddommere, skjønnsmedlemmer mv. for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS662016 PS 66/2016 Barnehageplan i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS672016 PS 67/2016 3- 23. Del av Velvang Østre detaljregulering. Behandling av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS682016 PS 68/2016 426934 - Øverlands Minde - Lager og servicebygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS692016 PS 69/2016 Prinsippbehandling ang. etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag og Oppvekstprogrammets framtid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS702016 PS 70/2016 1.tertial 2016. Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefraværsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS712016 PS 71/2016 Saldering driftsbudsjett 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS722016 PS 72/2016 Saldering - integreringstilskudd 2016 / tilleggsanmodning 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS732016 PS 73/2016 Strategidebatt for økonomiplan 2017-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO222016 FO 22/2016 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 17.06.2016 - Hva er ordførerens syn på mulig konsekvens av Trade in Services Agreement (TISA)? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO232016 FO 23/2016 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.06.16 - Sikkerhet ved lekeapparatene i kommunale barnehager og skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO242016 FO 24/2016 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 17.06.16 - Har Stjørdal kommune noen plan for å verne gamle trær innenfor Stjørdals bysentrum? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO252016 FO 25/2016 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 17.06.16 - Hvilken rolle har miljøkonsulenten i kommunen ? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO262016 FO 26/2016 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 17.06.16 - Har Stjørdal kommune planlagt å søke på støtte til klimatiltak for 2016? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS742016 PS 74/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ