eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 05 19 20160519 19.05.2016 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS402016 PS 40/2016 Årsoppgjøret 2015 - Årsregnskap og årsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS412016 PS 41/2016 Tilbakemelding ikke gjennomførte kommunestyrevedtak fra og med 15.12.2011 til og med 19.11.2015. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS422016 PS 42/2016 IKT-strategi VR Oppvekst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS432016 PS 43/2016 Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et folkehelseperspektiv - VR-modellen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS442016 PS 44/2016 VIDERE ARBEIDE MED INNENDØRS VELODROM Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS452016 PS 45/2016 Svar på søknad om kommunalt tilskudd til VM Rallycross 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS462016 PS 46/2016 Avtaler med St.Olavs Hospital Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS472016 PS 47/2016 Helhetlig pasientforløp i hjemmene - prosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS482016 PS 48/2016 2. gangsbehandling av reguleringsplan 1-255 E6 Helltunnelen - Værneskrysset Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492016 PS 49/2016 Salg av Værnesgata 16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502016 PS 50/2016 Endring av betalingssatser/oppholdstid i SFO 01.08.16 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512016 PS 51/2016 Forskrift til ordensreglement med fraværsreglement og IKT reglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522016 PS 52/2016 Sosialhjelpssatser ungdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532016 PS 53/2016 Endring i retningslinjene etter alkoholloven § 1- 6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542016 PS 54/2016 Generalforsamlinger - kommunal representant 2016-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552016 PS 55/2016 Blues in Hell - Kommunal garanti 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562016 PS 56/2016 Intensjonsavtaler kommunesammenslåing - Stjørdal, Frosta, Tydal, Meråker og Selbu Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO162016 FO 16/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.05.2016 - " Hvordan følges Hovedavtalen i Stjørdal kommune og hvordan er samarbeidet med tillitsvalgte" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO202016 FO 20/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.05.2016 - Asylmottak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO172016 FO 17/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.05.2016 – Trafikkgård Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO182016 FO 18/2016 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 19.05.2016 - Sykefravær og arbeidsmiljø i barnevernet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO192016 FO 19/2016 Interpellasjon til kommunestyret den 19.05.2016 - Bruk av kommunal grunn i sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO212016 FO 21/2016 Spørsmål til kommunestyret den 19.05.2016 - Fylkesvegplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572016 PS 57/2016 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ