eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 12 17 20151217 17.12.2015 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1202015 PS 120/2015 Ungdomsrådet - valg 2016 - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1212015 PS 121/2015 Kommunale nemnder og råd - Valgperioden 2015 -2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1222015 PS 122/2015 Kontrollkomiteens årsplan 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1232015 PS 123/2015 Selskapskontroll Fides As Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1242015 PS 124/2015 Sammenstilling av resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 og beskrivelse av videre prosess og arbeid med resultatene. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1252015 PS 125/2015 Mandatsbeskrivelse for utarbeidelse av helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1262015 PS 126/2015 Gebyr og betalingssatser 2016 - Renovasjonsgebyr Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1272015 PS 127/2015 Avskriving - misligholdte krav 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1282015 PS 128/2015 Kommunalt næringsfond - tilføring av midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1292015 PS 129/2015 Kvalitetsmelding for grunnskolene i Stjørdal kommune 2014-2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1302015 PS 130/2015 Utviklingssenter for hjemmetjenester - orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1312015 PS 131/2015 Krisesentret i Nord Trøndelag- revidert selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1322015 PS 132/2015 Fylkestings- og kommunestyrevalget 2015, oppsummering og evaluering. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1332015 PS 133/2015 Folkevalgtes arbeidsvilkår i Stjørdal kommune 2016 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1342015 PS 134/2015 Reglement for godtgjørelse for folkevalgte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1352015 PS 135/2015 Økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1362015 PS 136/2015 Aksjeinnskudd kr 20.290.000,- i henhold til vedtak i generalforsamling Stjørdal Kulturutvikling AS 20.november 2015. Beløp i henhold til kommunestyresak (53/15) 21.mai knyttet til salg av BFT3 til Vennatrø Eiendom AS. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1372015 PS 137/2015 Innherred Renovasjon IKS - Felles pris for like tjenester blant deltagerkommunene, samt endring av selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO372015 FO 37/2015 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 17.12.2015 - Sentraliserte plasser for oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften, ev offentlig organisert oppskyting i Stjørdal sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO382015 FO 38/2015 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 17.12.2015 - Gang- og sykkelvei i Elvran Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1382015 PS 138/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ