eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 11 19 20151119 19.11.2015 18:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1062015 PS 106/2015 Kommunedelplan - E6 Kvithammar - Åsen. Planvedtak etter lovens § 11-15. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1072015 PS 107/2015 Oppfølging av vedtak 156/14 - klagebehandling av vedtatt områdereguleringsplan 2-058 Hell – Værnes og ny behandling av klager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1082015 PS 108/2015 Søknad fra SKU AS om kommunal garanti for mellomfinansiering av gjenstående finansieringselement - Kimen kulturhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1092015 PS 109/2015 Bergkunstmuseum - Bygging og drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1102015 PS 110/2015 Parkeringsavgift i Stjørdal sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1112015 PS 111/2015 Trondheim Havn IKS, inntreden av nye deltakere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1122015 PS 112/2015 Fritt brukervalg for hjemmehjelp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1132015 PS 113/2015 Statlig finansiering av omsorgstjenester - forsøksordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1142015 PS 114/2015 Sammenstilling av resultatene fra brukerundersøkelsen 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1152015 PS 115/2015 Midlertidige ansettelser: Praktisering av utvidet adgang i ny Arbeidsmiljølov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1162015 PS 116/2015 Folkevalgtes arbeidsvilkår - Møteplan 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1172015 PS 117/2015 Kommunale nemnder og råd - Valgperioden 2015 -2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1182015 PS 118/2015 Søknad om permisjon fra verv som folkevalgt - Toril Irene Kringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO292015 FO 29/2015 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 19.11.2015 - Tiltak mot høyt sykefravær i kommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO302015 FO 30/2015 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 19.11.2015 - Møtestart for kommunestyremøter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO312015 FO 31/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.11.15 - Lokal mat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO322015 FO 32/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.11.15 - Fysioterapi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO332015 FO 33/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.11.15 - Asylmottak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO342015 FO 34/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 19.11.2015 - Beredskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO352015 FO 35/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 19.11.2015 - Langøra sør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO362015 FO 36/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret den 19.11.2015 - Gassanlegget på Stjørdal Havn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1192015 PS 119/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ