eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 10 15 20151015 15.10.2015 18:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS842015 PS 84/2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, godkjenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852015 PS 85/2015 Valg av formannskap, ordfører og varaordfører for valgperioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862015 PS 86/2015 Valg av kontrollutvalg for kommunestyrevalgperioden 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872015 PS 87/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til komite levekår for valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS882015 PS 88/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til komite plan for valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS892015 PS 89/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til komite kultur, næring og miljø for valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS902015 PS 90/2015 Valg av Representanter til KS 2015-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS912015 PS 91/2015 Valg av representanter til Værnesregionen, regionrådet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS922015 PS 92/2015 Valg av representanter til Trondheimsregionen 2015 -2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS932015 PS 93/2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til politisk nemnd Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS942015 PS 94/2015 Valg av valgnemnd for valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS952015 PS 95/2015 Ungdomsrådet - endring av vedtekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS962015 PS 96/2015 Tilskudd til etablering av telefondekning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS972015 PS 97/2015 Startlån - Tilsagn om økt låneopptak fra Husbanken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS982015 PS 98/2015 Kvalitetsmelding for grunnskolene i Stjørdal kommune 2014-2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS992015 PS 99/2015 2.tertial 2015 - Økonomirapportering inklusive finansforvaltning og sykefravær Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1002015 PS 100/2015 Budsjettjusteringer - investeringsbudsjett 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1012015 PS 101/2015 Fosslivegen 18 - valg av entreprenør og finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1022015 PS 102/2015 1-199B. Del av Hjelseng gård- endring. 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1032015 PS 103/2015 2-059 2. gangs behandling Reguleringsplan Einbakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1042015 PS 104/2015 1-253 Ydstines hangar - Detaljplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1052015 PS 105/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ