eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 09 03 20150903 03.09.2015 18:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS732015 PS 73/2015 2-062 Geving - boligområde - fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS742015 PS 74/2015 HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS752015 PS 75/2015 Kommunale landbrukstilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS762015 PS 76/2015 Status arbeidet med kommunereformen - videre arbeid. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS772015 PS 77/2015 Kommunestrukturreformen - 0-alternativet - Stjørdal fortsetter som egen kommune - samt videreføring av interkommunalt samarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS782015 PS 78/2015 Interkommunal koordinerende enhet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS792015 PS 79/2015 Trondheimsregionen 2040 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802015 PS 80/2015 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 20/15 - reguleringsplan Solhaug Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812015 PS 81/2015 Oppfølging av vedtak 156/14 - klagebehandling av vedtatt områdereguleringsplan 2-058 Hell – Værnes og ny behandling av klager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822015 PS 82/2015 Faresoneutredning Hegramo - Gjennomføring av sikringstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO242015 FO 24/2015 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 03.09.2015 - tiltak mot sosial dumping Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO252015 FO 25/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 03.09.2015 - søppel i sentrum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO262015 FO 26/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 03.09.2015 - Ambulansetjenesten i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO272015 FO 27/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 03.09.2015 - Æresborger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO282015 FO 28/2015 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 03.09.2015 - stengt vei mellom Draveng og Mostadmark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832015 PS 83/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ