eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 06 18 20150618 18.06.2015 09:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS552015 PS 55/2015 2-063 Hell Forest Arena - fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562015 PS 56/2015 Svar på søknad om Utviklingstilskudd for VM Rallycross 2015 Lånkebanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572015 PS 57/2015 Kontrollkomiteens årsrapport for 2014 - Sak nr 17/15 - Kontrollkomiteen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582015 PS 58/2015 Opprettelse av drama/teatertilbud i kulturskolen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592015 PS 59/2015 Trondheim kino - konsesjon for kinodrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS602015 PS 60/2015 Stjørdal Kulturutvikling AS. Søknad om kommunal garanti for lån. Garantiansvar 40 år Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS612015 PS 61/2015 Fleksitidsordning for ansatte i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS622015 PS 62/2015 Seniortiltak - evaluering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632015 PS 63/2015 Bruk av styringsløsningen vertskommune med felles folkevalgt nemnd i Værnesregionen – følgeevalueringens sluttrapport. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642015 PS 64/2015 Bosetting av flyktninger i 2015 og 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS652015 PS 65/2015 Fjellstyrene i Stjørdal og Meråker - Regnskap 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS662015 PS 66/2015 Krisesenteret - Årsmelding 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS672015 PS 67/2015 Økonomirapportering pr. april 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS682015 PS 68/2015 Hegratunet AS - kjøp og videre drift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS692015 PS 69/2015 Saldering driftsbudsjett 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS702015 PS 70/2015 Strategidebatt for økonomiplan 2016 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS712015 PS 71/2015 Suppleringsvalg - Søknad om fritak fra politiske verv ut valgperioden - Ola Morten Teigen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO192015 FO 19/2015 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 - Søknad om statlig finansiering av eldreomsorgen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO202015 FO 20/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 – Arbeidsmiljøloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO212015 FO 21/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 – ang. svømme- og livredningsundervisning i grunnskole i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO222015 FO 22/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 – Hva er status for renseanleggene i Elvran? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO232015 FO 23/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 18.06.2015 – Framdriften rundt kommunereformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS722015 PS 72/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ