eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 04 30 20150430 30.04.2015 18:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242015 PS 24/2015 Vannverk - regnskap for investeringsmidler pr 31.12.2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252015 PS 25/2015 Kommunal veg - regnskap for investeringsmidler pr.31.12.2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262015 PS 26/2015 Avløp - regnskap investeringsmidler pr 31.12.2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272015 PS 27/2015 Bergkunstmuseum bygging og finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282015 PS 28/2015 Leiepris Øverlands Minde 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS292015 PS 29/2015 Stemmestyrene, forslag til endret godtgjøring. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS302015 PS 30/2015 Delprosjekt "Husleierestanser" - boligsosialt arbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS312015 PS 31/2015 Samarbeidsavtale - Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS322015 PS 32/2015 Handlingsplan - Vold i nære relasjoner 2015-2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS332015 PS 33/2015 Vurdering av bevaring av den gamle jernbanebrua på Hell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS342015 PS 34/2015 Suppleringsvalg - medlem til Kommunestyret, Komite Levekår og Komite Plan for resten av valgperioden, samt Klagenemnd og Samarbeidsutvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS352015 PS 35/2015 Blues in Hell - Kommunal garanti 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO92015 FO 9/2015 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Norsk pelsdyrehold - bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO102015 FO 10/2015 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Søndagsåpent er dårlig butikk for Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO112015 FO 11/2015 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 30.04.2015 - sommerjobb/tiltak for ungdom i Stjørdal 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO122015 FO 12/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Etablering av grendefelt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO132015 FO 13/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 30.04.15 - Sunndalsvegen i Sondalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS362015 PS 36/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ