eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2015 03 26 20150326 26.03.2015 18:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132015 PS 13/2015 Endring av gebyr for bunntømte containere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS142015 PS 14/2015 Reviderte lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS152015 PS 15/2015 Kommunal veg - re-bevigning av ubrukte investeringsmidler Tomtbakkan 2013/2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS162015 PS 16/2015 Saksfremlegg - KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS172015 PS 17/2015 Eldrerådet - årsmelding 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS182015 PS 18/2015 Innredning/ombygging av lagerrom til pasientrom ved Hegra Bosenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS192015 PS 19/2015 Etablering av felles NAV tjenesteområde i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS202015 PS 20/2015 Reguleringsplan Solhaug - klage på kommunestyrets vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212015 PS 21/2015 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222015 PS 22/2015 Søknad om tilskudd til Fiber - Frigården Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO22015 FO 2/2015 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 26.03.15 - Psykolog for barn og unge i Værnesregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO32015 FO 3/2015 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.03.15 - Hegratunet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO42015 FO 4/2015 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.03.15 - Foran jordbruksforhandlingene 2015 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO52015 FO 5/2015 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 26.03.15 - Lading av elbiler for kommunens ansatte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO62015 FO 6/2015 Interpellasjon til ordfører i kommunestyret den 26.03.15 - Gymnasgt 7 - Bruksendring - Bygging av omsorgsboliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO72015 FO 7/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.03.2015 - Sikring av badestrender i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO82015 FO 8/2015 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 26.03.2015 - Reell ytringsfrihet i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS232015 PS 23/2015 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ