eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 03 20 20140320 20.03.2014 18:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182014 PS 18/2014 Driftsøkonomi - kulturfeltet inklusive kulturhuset - orientering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS192014 PS 19/2014 Organisering av kulturvirksomhet inklusive kulturhuset i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS202014 PS 20/2014 2. gangsbehandling av reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS212014 PS 21/2014 2. gangsbehandling av områdereguleringsplan 2-058 Hell - Værnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS222014 PS 22/2014 Kommuneplanens arealdel 2013 - 2022. Planvedtak etter meglingsmøte hos Fylkesmannen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS232014 PS 23/2014 Tertialrapporter nr.3 - 2013 - Byggeprosjekter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS242014 PS 24/2014 Salg av tomt A:KOMB1 på Tangen til Statoil ASA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS252014 PS 25/2014 Salg av tomt A:KOMB2 på Tangen til Statoil ASA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS262014 PS 26/2014 Kommunal garanti - Tangmoen IL Klubbhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS272014 PS 27/2014 Høringssak - Reservasjonsrett for fastleger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS282014 PS 28/2014 Bosetting av enslig mindreårige (EM) flyktninger i 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS292014 PS 29/2014 Bosetting av flyktninger i 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS302014 PS 30/2014 Grunnlovfesting av det lokale folkestyret - oppfordring om å gjøre vedtak i kommunestyrene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS312014 PS 31/2014 Oppretting av eierskapsutvalg i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS322014 PS 32/2014 Eierskapsmelding 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS332014 PS 33/2014 Eldrerådet - Årsmelding 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS342014 PS 34/2014 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - årsmelding 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS352014 PS 35/2014 Suppleringsvalg - Nytt varamedlem i Kommunestyret og Komite Levekår for Arbeiderpartiet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO62014 FO 6/2014 Spørsmål til ordføreren i Kommunestyret 13.02.2014 - Kvikkleiresikring i Hegra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO72014 FO 7/2014 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20.03.14 - Hvilket mandat har ordføreren for å forhandle på vegne av kommunen og tilby / kreve betingelser? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO82014 FO 8/2014 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 20.03.2014 - Lærernes arbeidstidsordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO92014 FO 9/2014 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 20.03.2014 - Bekymring over den økonomiske situasjonen ved skolene i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO102014 FO 10/2014 Interpellasjon til ordføreren i Kommunestyret 20.03.14 - Saldering av budsjett og forslag om dialogforum for oppvekst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS362014 PS 36/2014 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ