eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 10 15 20141015 15.10.2014 13:00 Rådhuset F-salen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS142014 RS 14/2014 Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for spenningsoppgradering av kraftledning fra 300 til 420 kV - strekningen Klæbu - Namsos Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS1392014 PS 139/2014 99/398 Evjev 3 - nybygg leilighetsbygg - dispensasjon fra områdeplankrav Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1402014 PS 140/2014 107/171 - Martin Moes gate, 7503 Stjørdal - dispensasjon fra kommuneplanens arealdels krav til områderegulering av sentrumsområdet S2, samt dispensasjon for oppføring av enebolig i S2-området Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1412014 PS 141/2014 204/4 Ytteråsen østre - dispensasjon og deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1422014 PS 142/2014 7/2 Skei østre og 7/3 Skei vestre - dispensasjon og deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1432014 PS 143/2014 282/7 Aune II og 283/6 Heggli - dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1442014 PS 144/2014 107/304 og 105/198 - Svar på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1452014 PS 145/2014 1-244 Områdeplan B26 Dregsethvegen - klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1462014 PS 146/2014 82/88 - Sutterø Industriområde - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1482014 PS 148/2014 Klager på vedtatt reguleringsplan 2-058 Hell - Værnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1492014 PS 149/2014 107/30 - Innherredsvegen 67, 7503 Stjørdal - klage over vedtak om å gi dispensasjon for oppføring av garasje i nabogrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1472014 PS 147/2014 188/8 Julseth vestre nedre - klage - dispensasjon og deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1502014 PS 150/2014 18/1 Ulset østre - klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1512014 PS 151/2014 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - krav om dekning av sakskostnader fra tiltakets naboer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1522014 PS 152/2014 Økonomirapportering 2.tertial Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS1532014 PS 153/2014 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ