eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg Plan og Miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 04 20140604 04.06.2014 13:00 Rådhuset F-salen Utvalg Plan og Miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS802014 PS 80/2014 162/83 Rydding - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812014 PS 81/2014 7/2 Skei østre og 7/3 Skei vestre - Deling og dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822014 PS 82/2014 53/6 Alstad nedre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832014 PS 83/2014 286/1 Hegre østre - Dispenasasjon og omdisponering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS842014 PS 84/2014 283/5 Nordmo - Dispensasjon og deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852014 PS 85/2014 284/1 Hegra prestegård - Dispensasjon og deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862014 PS 86/2014 228/31 Slætne - dispensasjon og omdisponering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872014 PS 87/2014 1- Gymnasgata 7 - Forespørsel om reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS882014 PS 88/2014 4 - Skårån boligfelt B1 - regulering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS892014 PS 89/2014 95/1 - Hjelsengv 2 - Nybygg bryggeri - dispensasjon fra reguleringsplan og reguleringsbestemmelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS902014 PS 90/2014 107/30 - Innherredsvegen 67, 7503 Stjørdal - klage over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra plan- ogbygningsloven § 29-4 for oppføring av garasje i nabogrense Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS912014 PS 91/2014 226/1 - Hemre østre, 7520 Hegra - Dekning av sakskostnader etter endring av vedtak etter klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS922014 PS 92/2014 Økonomirapportering 1.tertial 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS932014 PS 93/2014 Saldering budsjett 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS942014 PS 94/2014 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ