eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Nedlagt 3.10.19 K.sak 61/91 - Komite kultur, næring og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 04 20140604 04.06.2014 13:00 Rådhuset Halsen Nedlagt 3.10.19 K.sak 61/91 - Komite kultur, næring og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS52014 RS 5/2014 Tillatelse til bygging av landbruksveg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS62014 RS 6/2014 Kommentar til forhåndsgodkjenning av vedtekter og tegninger - Stjørdal Kulturhus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS72014 RS 7/2014 Kopi av brev - Klage over vedtak om odelsfrigjøring av eiendommen Frigård 243/1 og 258/2 i Stjørdal kommune er ikke tatt til følge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS462014 PS 46/2014 Landbruksplan for Stjørdal 2014-2020, første gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS472014 PS 47/2014 Soneinndeling for melk og kjøtt i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS482014 PS 48/2014 240/1 - Lund Vestre - Spesielle Miljøtiltak i jordbruket - forurensingstiltak - fjerning av overflatevatn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS492014 PS 49/2014 147/40 - Berg - Spesielle miljøtiltak i jordbruket - forurensingstiltak - oppgradering av hydroteknisk anlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS502014 PS 50/2014 Dispensasjon fra lov om motorferdsel - Terje Ertsgaard Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS512014 PS 51/2014 270/3 Skjølstad mellem - deling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS522014 PS 52/2014 280/24 - Konsesjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS532014 PS 53/2014 108/16 Moholt - konsesjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS542014 PS 54/2014 30/6 og 88/3 Kvithammeraunet - Konsesjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS552014 PS 55/2014 Uttalelse til søknad fra SalMar Settefisk AS om akvakultur av rognkjeks på to lokaliteter ved Langstein Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS562014 PS 56/2014 Økonomirapportering 1.tertial 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS572014 PS 57/2014 Saldering budsjett 2014 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS582014 PS 58/2014 Opera Trøndelag - partnerskapsavtale 2014-2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS592014 PS 59/2014 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ