eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 10 20200910 10.09.2020 17:00 Kimen Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS132020 RS 13/2020 Endringer i barnevernloven - Prop. 84 L - 2019-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS142020 RS 14/2020 Lovlighetskontroll - reguleringsplan for Helltunnelen - Hellstranda - Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS622020 PS 62/2020 Kommuneplanens arealdel - fastsetting av planprogram med innspillveileder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS632020 PS 63/2020 Lillemoen omsorgsboliger - godkjenning av forprosjekt og gjennomføringsmodell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS642020 PS 64/2020 3-051 Holvegen - 2.gangsbehandling av detaljreguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS652020 PS 65/2020 88/2 - Kvithammer vestre - Riving eller bevaring av bygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS662020 PS 66/2020 1-267 - Reguleringsplan for Fosslia Omsorgsboliger til 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS672020 PS 67/2020 Søknad om fritak - Torgeir Værnesbranden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS682020 PS 68/2020 Søknad om fritak - August Dybvad Grøntvedt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS692020 PS 69/2020 Søknad om fritak fra verv som folkevalgt - Leif Eggen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS702020 PS 70/2020 Nyvalg av medlemmer til utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS712020 PS 71/2020 Meddommere til tingretten, suppleringsvalg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS722020 PS 72/2020 Kommunal vigsel - Endring i tilbudet for kommunal vigsel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS732020 PS 73/2020 Ungdomsrådet 2020/ 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS742020 PS 74/2020 Vedtekter Stjørdal ungdomsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS752020 PS 75/2020 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger etter alkoholloven §1-6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS762020 PS 76/2020 Retningslinjer for behandling av skjenke og salgsbevillingssaker 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS772020 PS 77/2020 Status klima- og miljøplanlegging Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS782020 PS 78/2020 Miljøpakkens handlingsprogram 2021-2024 - forhandlingsfullmakt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS792020 PS 79/2020 Omsorg 2036 - Helse og omsorgsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS802020 PS 80/2020 Stjørdal Helsehus - Bemanningsplan og driftsbudsjett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS812020 PS 81/2020 Forvaltningsrevisjon - Rett hjelp til rett tid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS822020 PS 82/2020 Opprettelse av nytt kommunalt næringsfond - covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS832020 PS 83/2020 Innføring av lokal forskrift om nedgravde oljetanker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS842020 PS 84/2020 Praktisering av fjernmøter i Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS852020 PS 85/2020 NMK Hell motorsport - Kausjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS862020 PS 86/2020 Søknad om utvidelse av lånegaranti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO182020 FO 18/2020 Spørsmål til ordfører i kommunestyret 10.09.20 - Lønnsomhetsberegninger i prosjektet E6 Ranheim - Åsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO192020 FO 19/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 18.06.20 - Offensiv for lokalt næringsliv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO202020 FO 20/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.09.20 - Handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO212020 FO 21/2020 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 10.09.20 - Stjørdal Brann og Redning - hjemmevakt - setekapasitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS872020 PS 87/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ