eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 01 25 20180125 25.01.2018 17:00 Rådhuset K-salen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 RS12018 RS 1/2018 Oversendelse av dokumenter fra kontrollkomiteen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 RS22018 RS 2/2018 Årsmelding 2016 - krisesenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTESTJ
0 PS12018 PS 1/2018 Endelig drifts- og investeringsrammer for budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, basert på effekter av budsjettforlik og budsjettvedtak desember Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS22018 PS 2/2018 Stjørdal kommunes grep mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS32018 PS 3/2018 Søknad fra Stjørdal Kulturutvikling AS om kommunal garanti for refinansieringslån Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS42018 PS 4/2018 Fremtidig nærskole for elever ved Flora skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS52018 PS 5/2018 Befolknings- og elevtallsprognose 2017 - 2040 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS62018 PS 6/2018 Sak angående videreføring av tilskudd til Fosslibekken barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS72018 PS 7/2018 Kommunevedtak for sikringsanlegg mot kvikkleireskred i Krikbekken ved Mona Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS82018 PS 8/2018 Vegsletta - salg av næringstomter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS92018 PS 9/2018 3-043 2. gangs behandling - reguleringsplan Seljelia Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS102018 PS 10/2018 3-047 - 68/2 - Mæhre Husby - Arnstadåsen - Reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS112018 PS 11/2018 3-032B - Arnstadåsen III - område 01 - reguleringsendring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS122018 PS 12/2018 Oppnevning Midt-Trøndelag Regionråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS132018 PS 13/2018 Valg av revisor for Stjørdal kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO12018 FO 1/2018 Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 25.01.2018 - Nedleggelse av grunnskoleteamet - omgjøring av vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 FO22018 FO 2/2018 Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 25.01.2018 - Lokalt næringslivs mulighet til å konkurrere om kommunale kontrakter i Stjørdal Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTESTJ
0 PS142018 PS 14/2018 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTESTJ