eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
32230/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Lisa Irén Sayo Øyerhavn EPHORTESTJ
32231/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2020 - st. ref. (4144451356) Gabriela Lopez Espinal EPHORTESTJ
32223/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Randi Marie Eidem Solem EPHORTESTJ
32222/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fastleger - Tangen legekontor - st. ref. (4261501917) Muharrem Güner EPHORTESTJ
32227/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Yusuf Baysal EPHORTESTJ
32204/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 276/3 Torget søndre - klage på vedtak i sak 83/20 Odd Sigurd Sætran EPHORTESTJ
32210/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Nora Hognes Berg EPHORTESTJ
32214/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Jan Tore Stokke EPHORTESTJ
32228/2020 20200712 12.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Eva Kristin Nilsen EPHORTESTJ
32199/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
32200/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Kjøpmannsgata 22 Gjennomføringsplan 105/34 ARC Arkitekter AS EPHORTESTJ
32201/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Kristin Berg Berri EPHORTESTJ
32202/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kristin Berg Berri EPHORTESTJ
32198/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 166/135 - Nyheimsvegen 18 - nybygg garasje - mangelfull søknad. Anders Wilhelm Johnsson EPHORTESTJ
32203/2020 20200711 11.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Vilde Fuglem Vilde Fuglem EPHORTESTJ
10228/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Utlevering av matrikkelopplysninger - 84/150 Oddbjørn Mælan EPHORTESTJ
29951/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Siri Sundet Isaksen EPHORTESTJ
32195/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra NVE datert 10.07.20 NVE EPHORTESTJ
29700/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 113/83 - Rebergveien 52 - oppføring av bod som tilbygg til bolig - godkjent tiltak Jan Tore Brustad EPHORTESTJ
29805/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
29705/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 60/43 - Oskar Alstads v 15, 7510 Skatval - Oppføring av enebolig - Endring av gitt tillatelse Torstein Leikvoll Nordby EPHORTESTJ
32165/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 301/7 og 301/9 - Kart med inntegnet eiendomsgrenser MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTESTJ
32166/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
32170/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev 2. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTESTJ
32172/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterhjem i perioden 01.09.19 - 31.08.20 - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32178/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilsyn - lukking av varsel og vedtak om pålegg Arbeidstilsynet EPHORTESTJ
32185/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFORENING EPHORTESTJ
32147/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Mailkorrespondanse vedrørende engasjement og avlastning ***** EPHORTESTJ
29759/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endret tjenestested - Janne Nilsen Janne Nilssen EPHORTESTJ
29702/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endring av tjenestested Hilde Sundt Solberg EPHORTESTJ
29740/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endret tjenestested Berit Irene Løvmo EPHORTESTJ
32186/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 183/3 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
32187/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Innmålte data BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
32191/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESTJ
29502/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endring av tjenestested Heidi Gilde EPHORTESTJ
29450/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding angående henvist sak ***** EPHORTESTJ
10542/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Utlevering av matrikkelopplysninger - 80/14 Kari Jørgensen EPHORTESTJ
32125/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ikke godkjent oppmelding til fag-/svenneprøve i Helsearbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
32126/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ferdigmelding arbeidstillatelse - Brattbekken bru MT-BYGGTEKNIKK AS EPHORTESTJ
32134/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Innhenting av inntektsmelding NAV Malvik EPHORTESTJ
32155/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Bildedokumentasjon og beskrivelse av bygningens tilstand Petter Jarle Dybvad EPHORTESTJ
32159/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 332/4 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
32162/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
32168/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra ATB datert 10.07.20 ATB AS EPHORTESTJ
6806/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling pensjonistvilkår Stjørdal Bosenter/Halsen sone 01.03.20-28.02.21 - Nenita Otivar Nenita Otivar EPHORTESTJ
30809/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 35/2 - Valstadv 191 og 193 - utslippstillatelse og etablering av minirenseanlegg for to boliger - ferdigattest. Per Oddvar Mære EPHORTESTJ
30770/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Advarsel grunnet skadeverk på kommunal bolig ***** EPHORTESTJ
30844/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Andrea Kristoffersen Andrea Kristoffersen EPHORTESTJ
30828/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Refusjonsgaranti for spesialundervisning ved Fagerhaug international School skoleåret 20/21 FAGERHAUG INTERNATIONAL SCHOOL AS EPHORTESTJ
30857/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Tove Munkeby Tove Munkeby EPHORTESTJ
30862/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Ad. søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Gustavo Abel Quintanilla Barrios Quintanilla B Gustavo A EPHORTESTJ
30865/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 102/1198 - Kløverstien 28 A - Utvidelse av altan - tillatelse til tiltak. Eva Schjølberg EPHORTESTJ
30820/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Refusjonsgaranti Fagerhaug kristne skole skoleåret 2020/2021 FAGERHAUG KRISTNE SKOLE SA EPHORTESTJ
30104/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Dyvasvegen 193A og 193B - endring/tildeling av vegadresse - vedtak Heidi Merete Øien m.fl. EPHORTESTJ
30105/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om fritak renovasjon for gnr 48 bnr 5 Håmmårsvegen 59 Hans Arne Lysaker EPHORTESTJ
30106/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 239/1 - Korstad i Bangvegen 574 - nybygg kårbolig - tillatelse til tiltak Byggmester Thomas Kristoffersen As EPHORTESTJ
30110/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Mylene Nyota Bishamamba Mylene Nyota Bishamamba EPHORTESTJ
30114/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
30137/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om fritak av renovasjonsgebyr gnr 100 bnr 77, Fånesvegen 3. INNHERRED RENOVASJON IKS m.fl. EPHORTESTJ
30206/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endret tjenestested Guri Storøien EPHORTESTJ
30122/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
30128/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om fritak av renovasjon gnr 96 bnr 17 Gammelvegen 8 INNHERRED RENOVASJON IKS m.fl. EPHORTESTJ
30119/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Ingvild Toverød Ingvild Toverød EPHORTESTJ
950/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling 10.01.20 - Hegra Idrettslag HEGRA IDRETTSLAG EPHORTESTJ
29948/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 102/1203 - Blåklokkesvingen 25, 27, 29, 31, 33 og 35, 7507 Stjørdal - ferdigattest for boligbygg Block Watne AS EPHORTESTJ
4127/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 101/159 - LEDNINGSERKLÆRING Primahus Bolig AS v/Joar Winther EPHORTESTJ
4233/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding ***** EPHORTESTJ
4128/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Refusjonskrav gjesteelever vår 2020 SELBU KOMMUNE SEKTOR OPPVEKST EPHORTESTJ
22480/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 888/2 - Vinnavegen 42, 44, 46, 7512 Stjørdal – Kvithammar forsøksgård - avslag for riving av to bygninger. Tillatelse til riving av 10 bygninger HÆHRE ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
29527/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kari-Anne Leren EPHORTESTJ
1307/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad med svar om leie av torgplass STJØRDAL VETERAN MOTORSYKKEL CLUB EPHORTESTJ
30177/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 177/4 - Stjørdal kommune - Melding om brudd på nydyrkingsforskriften FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
30208/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokument i sak om mulig omgjøring av vedtak - motorferdsel i utmark Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
30286/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vedtak om skoleskyss - Kent Martin Anker Monsø Åse Helene Monsø EPHORTESTJ
30269/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vedtak om skoleskyss - Vemund Rustad Sveberg Bjørn Rustad Sveberg EPHORTESTJ
30272/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 239/1 - Korstad i Bangvegen 574 og 576 - utslippstillatelse for ny kårbolig og bestående bebyggelse BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS EPHORTESTJ
31166/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Mona Bjørnås EPHORTESTJ
31189/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vedtak om bruk av tvang og makt etter Helse- og Omsorgstjenesteloven ***** ***** ***** ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
6074/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Forlengelse av rammeavtale. HEISPLAN MIDT-NORGE AS EPHORTESTJ
31240/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31202/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vedr krav om deling av integreringstilskudd Aure kommune EPHORTESTJ
31203/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Marthe Aannerud Hamborg EPHORTESTJ
31252/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
28568/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Endring av tjenestested Anne Stenhaug EPHORTESTJ
29500/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE SOM TILKALLINGSVIKAR Peggy Mellingen EPHORTESTJ
29550/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Uttalelse fra arbeidsgiver vedrørende arbeidsevne NAV Værnes Nord EPHORTESTJ
29637/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tilbud - ansettelseskontrakt midlertidig 100% sykepleier 17.08.20-15.08.21 Hjemmetjenesten/Halsen sone Malin Nilsen Øvrevoll EPHORTESTJ
29730/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 99/921 - Torgv 10 A - gjenoppbygging etter brann og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - ferdigattest. KARL KNUDSEN AS EPHORTESTJ
32123/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Avinor datert 08.07.20 AVINOR AS EPHORTESTJ
32127/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17 - 20 år - 2. terminutbetaling 2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET EPHORTESTJ
32142/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Tage Kristoffer Sæther EPHORTESTJ
32150/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som besøkshjem i perioden 11.05.20 - 11.05.21 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32173/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Trine Nytrø Boye EPHORTESTJ
32176/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Aase Kristoffersen EPHORTESTJ
32177/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 201/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
32111/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse May-Britt Kirknes EPHORTESTJ
32113/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oppnevning av meddommere til Inntrøndelag tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Trine Lill Johansen EPHORTESTJ
32121/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.05.20 - 30.04.21 - Hans Olav Vold Hans Olav Vold EPHORTESTJ
32148/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Lene Reistad EPHORTESTJ
32124/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
32188/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei SONDALSSKOGAN ANS EPHORTESTJ
32189/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei KRISTIN SKAR EPHORTESTJ
32194/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra NVE datert 10.07.20 NVE EPHORTESTJ
29316/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 18/3 - Ulsetåsv 40 - oppføring ny driftsbygning og tilbygg til driftsbygning - tillatelse til tiltak. Bjørn Audun Holltrø EPHORTESTJ
20741/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på tilsyn med Stjørdal kommune 2019- 2020 - kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
30475/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om reduksjon av stilling - 01.08.20 - 31.07.21 Linda Dianne Ofstad Kaspersen EPHORTESTJ
32158/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
32181/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Dregsethvegen TROLL ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
29086/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding angående henvist sak ***** EPHORTESTJ
32133/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Politiattest FINNMARK POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
30431/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Tilbud-vikar på tilkalling, Psykisk helse og rus, 01.07.2020-31.13.2021, Andrea Kristoffersen Andrea Kristoffersen EPHORTESTJ
30706/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Advarsel på grunn av ordensforstyrrelse og truende adferd ***** EPHORTESTJ
30852/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 102/1197 - Kløverstien 26 A - utvidelse av altan - tillatelse til tiltak. Frode Helsø EPHORTESTJ
30665/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 70/2 - Fiskvik - utslippstillatelse for boligtomt i Fiskvikaunvegen og byggeteknisk tillatelse iht. plan- og bygningsloven BJØRN TROTLAND EPHORTESTJ
30688/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Emilie Enge Berg Emilie Enge Berg EPHORTESTJ
30649/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Kristin Vassli EPHORTESTJ
31129/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Overføring til nytt tjenestested Hanan A. G. Abusaid EPHORTESTJ
30998/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om videreføring av permisjon fra 01.09.20 - 01.09.21 Unni Synnøve Gulbrandsen EPHORTESTJ
31075/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Stig Røkke Myran Stig Røkke Myran EPHORTESTJ
31069/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 102/1202 - Blåklokkesvingen 37 - 59, 7507 Stjørdal - midlertidig brukstillatelse for boligbygg Block Watne AS EPHORTESTJ
31041/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Miljørettet helsevern-Sagatun barnehage. Varsel om vedtak og konsekvens Sagatun barnehage EPHORTESTJ
31061/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Mona Raaen Welvang Mona Raaen Welvang EPHORTESTJ
31094/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
29782/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
29786/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
29864/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 108/209 - Prestmovegen 6B - endret tillatelse for oppføring av bolig SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESTJ
29816/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 102/1204 - Blåklokkesvingen 13, 17, 15, 19 og 21, 7507 Stjørdal - ferdigattest for 6 leiligheter (hus D) Block Watne AS EPHORTESTJ
29819/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Hans Olav Vold Hans Olav Vold EPHORTESTJ
31270/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31266/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31272/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31276/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32183/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Takker ja til stilling Siv Anita Nyvoll EPHORTESTJ
31288/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
30333/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
30354/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev 203/8/4 - Ytteråsvegen 509 - bruksendring av bod til anneks - tillatelse til tiltak Kjartan Sundsby EPHORTESTJ
30384/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Vedtak om skoleskyss - Ida Bakken Brødreskift Robert Foros Brødreskift EPHORTESTJ
32106/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Mahammad Guliyev EPHORTESTJ
30947/2020 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Lasse Juliussen Lasse Juliussen EPHORTESTJ
32105/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Mahammad Guliyev Mahammad Guliyev EPHORTESTJ
32120/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drift - lastetraktor SONDALSSKOGAN ANS EPHORTESTJ
32140/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om rammetillatelse Tage Kristoffer Sæther EPHORTESTJ
32144/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema - brukere av byggverk Tussilago Barnehage EPHORTESTJ
32149/2020 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
32096/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Kristin Vassli EPHORTESTJ
32097/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Mari Kristine Skjevik Trane EPHORTESTJ
32098/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljørådgiver, 100 % fast stilling ved enhet Arealforvaltning - st. ref. (4260467142) Elias Bsaithi EPHORTESTJ
32099/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Registrering av ildsted Olav Holan EPHORTESTJ
32101/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om klarlegging av eksisterende grense Helge Lund EPHORTESTJ
28937/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse som turnusfysioterapeut 15.08.20-14.02.21 Ingrid Ytterbø EPHORTESTJ
32040/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vitnemål og attester - Sissel Pedersen Sissel Pedersen EPHORTESTJ
32066/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Krav om matrikkelføring: Avslutning av sak med matrikkelføring - saksnummer 1600-2015-0025 Sundalsvegen Sør-Trøndelag jordskifterett EPHORTESTJ
32070/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vitnemål og attester - Linn Kristin Ramjohn Håve Linn Kristin Ramjohn Håve EPHORTESTJ
32071/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 15.06.20 - 31.03.21 - Per Morten Stuberg Per Morten Petersen EPHORTESTJ
32076/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Herman Holm Strand EPHORTESTJ
32012/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for tilsynsperson i perioden 02.03.20 - 15.10.23 ***** EPHORTESTJ
32051/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon ***** EPHORTESTJ
32055/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Spørsmål om plass på dans og avgift ved Stjørdal kulturskole Kristensen Bente Kristin EPHORTESTJ
32056/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Angående adkomst til hytteeiendommen Olaf Angel Antonsen EPHORTESTJ
32059/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Innvilget søknad om ekstra omsorgsdager NAV Værnes EPHORTESTJ
32069/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag datert 09.07.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
32072/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 08.06.20 - 07.05.21 - Irene Oksvold Irene Oksvold EPHORTESTJ
32079/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Anne Stene m.fl. EPHORTESTJ
32082/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 200/9 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
32004/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Supplerende dokument til søknad om ferdigattest ARKPLAN AS EPHORTESTJ
32005/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ivar Opheim EPHORTESTJ
32009/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Fastleger - Tangen legekontor - st. ref. (4261501917) Håvard Avelsgaard EPHORTESTJ
32013/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ny nettstasjon 92380 - Kjøpmannsgata 29 - Melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 30183 TENSIO TN AS EPHORTESTJ
32015/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljørådgiver, 100 % fast stilling ved enhet Arealforvaltning - st. ref. (4260467142) Emina Ilic EPHORTESTJ
32017/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon for søknad om terrengarbeid for Kvithammar forsøksgård HÆHRE ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
32029/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent oppmelding til 2.gangs fagprøve i IKT-servicefaget Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
32068/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
32067/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
32064/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
32100/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Vegard Andersen EPHORTESTJ
32061/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
32063/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Studentbekreftelse NORD UNIVERSITET EPHORTESTJ
32043/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Erika Bue EPHORTESTJ
32062/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
32001/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Stjørdal bosenter - Tarcisius Horatiu Tarcisius Horatiu Tamas EPHORTESTJ
32041/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ny nettstasjon 98025 - Nyheimsv 29 - Melding om foreleggingspliktig tiltak TENSIO TN AS EPHORTESTJ
32054/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
32058/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
32078/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 09.07.20 - 01.04.21 - Rakel Bjerkås Rakel Bjerkås EPHORTESTJ
32080/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Romodan Maeruf Mahmud EPHORTESTJ
32084/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (avslått), GNR 200/9 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
32092/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljørådgiver, 100 % fast stilling ved enhet Arealforvaltning - st. ref. (4260467142) Nawraj Sapkota EPHORTESTJ
32103/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ailin Thams EPHORTESTJ
31955/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Viktig informasjon til kommuner som har leger i spesialisering HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
31976/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ole-Christian Johansen EPHORTESTJ
31977/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse til tilbakemelding fra Statens vegvesen vedrørende trafikksikkerhet langs Valstadvegen Wigdis Thorin EPHORTESTJ
31978/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Ny nettstasjon 92514 - Ole Vigs g 5 - Melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 29244 TENSIO TN AS EPHORTESTJ
32060/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31992/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Arealforvaltning EPHORTESTJ
31993/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur ARNSTEIN HEGGE EPHORTESTJ
31998/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - leil 106 A Reidun Aasvang EPHORTESTJ
32006/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Janne Sandaune Øverås EPHORTESTJ
32030/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på krav om deling av integreringstilskudd Harstad kommune EPHORTESTJ
32038/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse STEINLAND MULTIPLAN AS EPHORTESTJ
32053/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31950/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 213/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
31968/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag datert 09.07.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31973/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Kartlegging av netto merutgifter koronakrisen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
32104/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ailin Thams EPHORTESTJ
31946/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 144/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
31982/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan til søknad om midlertidig brukstillatelse PX SOLUTIONS AS m.fl. EPHORTESTJ
31996/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om tilbakebetaling av lønn ***** EPHORTESTJ
32065/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Godkjent lærekontrakt TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31990/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest ARKPLAN AS EPHORTESTJ
32000/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Arealforvaltning EPHORTESTJ
28200/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Anne Mette Stensli Bjørk EPHORTESTJ
32036/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett STEINLAND MULTIPLAN AS EPHORTESTJ
31521/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling Hegra Bosenter og Hjemmetjeneste - Emilie Brenne Emilie Brenne EPHORTESTJ
32018/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Stian Berdahl EPHORTESTJ
32027/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Runar Mattsson EPHORTESTJ
32037/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Kari Jørgensen EPHORTESTJ
32085/2020 20200709 09.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Su Hyun Lee EPHORTESTJ
27767/2020 20200709 09.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Linda Gresseth Sjaastad EPHORTESTJ
31844/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Bjørnar Strøm Larsen EPHORTESTJ
31813/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTESTJ
31837/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilhørende vedlegg til søknad om fradeling og grensefastsetting Øystein Sletvold EPHORTESTJ
31841/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Helse Midt Norge og Selbu kommune om nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTESTJ
31843/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedlikeholdsavtale uten signatur - Notus Systemer AS Notus Systemer AS EPHORTESTJ
31864/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om delutbetaling THOMAS KRISTOFFERSEN EPHORTESTJ
31865/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen datert 08.07.20 Statens vegvesen EPHORTESTJ
31870/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppgradering av Visma HS PRO til versjon 5.0 Visma Unique AS EPHORTESTJ
31872/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kristian Rømo Skille EPHORTESTJ
31875/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Anmodning om delutbetaling Innovasjon Norge EPHORTESTJ
31876/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Ikke godkjenning - tvang i omsorgstiltak - ***** ***** FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31811/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTESTJ
31869/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Malin Slettås EPHORTESTJ
31871/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Smittevern i serverings- og restaurantbransjen HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
31874/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
31879/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=rke8a6, SakId=335379) ***** EPHORTESTJ
31895/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Webservice Visma Enterprise ERP periodetall, regnskap og budsjett Visma Unique AS EPHORTESTJ
31906/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
31928/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31932/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om 10 % permisjon fra 100 % stilling i perioden 01.08.20 - 31.07.21 - Lill Tove Buvik Lill Tove Buvik EPHORTESTJ
31823/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kopi av brev - Fisketillatelse - forskning- og utredningsundersøkelser i vassdrag i Trøndelag 2020 - NINA Øyvind Solem FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31836/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vitnemål - Camilla Stamnes Camilla Stamnes EPHORTESTJ
31839/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale mellom Helse Midt Norge og Meråker kommune om nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal HELSE MIDT-NORGE RHF EPHORTESTJ
31796/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kopi av brev - Fisketillatelse - kartlegging av områdebruk hos sjøørret i munningsområdet til Stjørdalselva - NTNU Vitenskapsmuseet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31800/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Reidun Moen EPHORTESTJ
31803/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding fra NVE Norges vassdrags- og energidirektorat datert 08.07.20 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTESTJ
31846/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Endring av kontrakt Visma Notus Portal Visma Unique AS EPHORTESTJ
31856/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Gjennomføringsplan - versjon 6 Olav Gunnar Opem EPHORTESTJ
31862/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om delutbetaling THOMAS KRISTOFFERSEN EPHORTESTJ
31866/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Avtale om innføring av Visma Omsorgsteknologi Visma Unique AS EPHORTESTJ
31829/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Håvard Opem EPHORTESTJ
31867/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Visma Omsorg omsorgsteknologi - Beta Avtale Visma Unique AS EPHORTESTJ
31883/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 68/225 Gunnar Vistnes EPHORTESTJ
31890/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Avtale om suppleringskjøp, Visma enterprise fakturagrunnlag Visma Unique AS EPHORTESTJ
31891/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Manal Osaimi EPHORTESTJ
31902/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oversender klage på vedtak datert 19.06.20 - forberedende klagesaksbehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31847/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 181/5 - Selbuvegen 357, 7517 HELL - forespørsel om etablert bilbutikk på eiendommen Ken Roger Bolgnes EPHORTESTJ
31850/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Underskrevet bekreftelse på tilsagn om tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31854/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Røkke-Fløan Per S Josteinson Brevik EPHORTESTJ
31855/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Røkke-Fløan Randi Bakken EPHORTESTJ
31858/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Andrea Rønning Valstadsve EPHORTESTJ
31863/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Malin Slettås EPHORTESTJ
31888/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse ETAT OMSORG EPHORTESTJ
31889/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse ETAT OMSORG EPHORTESTJ
31899/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Malin Slettås EPHORTESTJ
31868/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Anmodning om utsatt høringsfrist TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31793/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Christian Bremseth EPHORTESTJ
31880/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kontrakt for service og vedlikehold Schneider Electric Norge AS EPHORTESTJ
31882/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Carl Einar Brønn udatert Carl Einar Brønn EPHORTESTJ
31887/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Microsoft Online services advisor information ATEA AS EPHORTESTJ
31919/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Nabovarsel Anders Wilhelm Johnsson EPHORTESTJ
31942/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Ann Magritt Eriksen EPHORTESTJ
31878/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=4483pk, SakId=336017) ***** EPHORTESTJ
31885/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for terrengarbeider TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31921/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard datert 08.07.20 Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESTJ
31936/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ann Jorid Railo Valstadsve EPHORTESTJ
31939/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Astrid Elisabeth Langset Kvaal EPHORTESTJ
31941/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Hilde Woldseth Hilde Woldseth EPHORTESTJ
31943/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
31911/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
31912/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
31915/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Påminnelse - innsendelse av refusjonskrav NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
31916/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Stiklestad nasjonale kultursenter AS – videre prosess for konsolidert museum og organisering av eierskap Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
31918/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Anders Wilhelm Johnsson EPHORTESTJ
31937/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ann Kristin Andersson EPHORTESTJ
31940/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Astrid Elisabeth Langset Kvaal Astrid Elisabeth Langset Kvaal EPHORTESTJ
31938/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Farzana Ramzani EPHORTESTJ
31931/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tømmerapport - Tensio TN BØRSTADS TRANSPORT AS EPHORTESTJ
31807/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGGMESTER IVER R. GRESSETH AS EPHORTESTJ
31821/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest X BYGG AS EPHORTESTJ
31898/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppgradering til Visma Enterprise Visma Unique AS EPHORTESTJ
31809/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Bernhard Estil EPHORTESTJ
31873/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Innføring av Visma Velferd Visma Unique AS EPHORTESTJ
31884/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Henvisning familieteam Værnesregionen EPHORTESTJ
31840/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Parkering langs Stokmovegen retrogym EPHORTESTJ
31757/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev E6 Kvithammer - Åsen - Tilbakemelding på foreløpig planmateriale Bane Nor EPHORTESTJ
31760/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Erika Rødde EPHORTESTJ
31761/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Hanne Evjen Hernes Hanne Evjen Hernes EPHORTESTJ
31784/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Vikar på tilkalling - Luftveispoliklinikk - Tone Ringen Tone Camilla Ringen EPHORTESTJ
31787/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2020 - st. ref. (4144451356) Kristin Iversen EPHORTESTJ
46727/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om avvik til Datatilsynet Datatilsynet EPHORTESTJ
31721/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vigselsbok - 03.07.20 ***** EPHORTESTJ
31739/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
31767/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 333/43 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
31778/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Caroline Zahlan Aunvik EPHORTESTJ
31782/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom Øystein Sletvold EPHORTESTJ
31791/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Ingrid Wikstrøm Ingrid Wikstrøm EPHORTESTJ
31687/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 102/1203 - Blåklokkesvingen 31 - Godkjenning av melding om utført avslutning av tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg RØRLEGGER 1 AS m.fl. EPHORTESTJ
31691/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om permisjon - 14.09.20 - 12.09.21 - Anne Kari Ravlo Anne Kari Ravlo EPHORTESTJ
31692/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 102/1203 - Blåklokkesvingen 33 - Godkjenning av melding om utført vann- og avløpsarbeid RØRLEGGER 1 AS m.fl. EPHORTESTJ
31697/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 102/1203 - Blåklokkesvingen 35 - Godkjenning av melding om utført avslutning av tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg RØRLEGGER 1 AS m.fl. EPHORTESTJ
31713/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innspill fra NVE datert 07.07.20 NVE EPHORTESTJ
31714/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Røkke-Fløan Bodil Vullum EPHORTESTJ
31716/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om arbeidstillatelse - Meråkerbanen - 27.07.20 - 15.10.20 TRYM BYGG OG ANLEGG AS EPHORTESTJ
31755/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
31701/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding etter mottatt plan for retting av lovbrudd. Tilsyn med tjenesten økonomisk rådgivning i Stjørdal kommune 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31788/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Marita Mesloe Skaiaa EPHORTESTJ
31673/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=qkb8r6, SakId=335970) ***** EPHORTESTJ
31674/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=qkb8r6, SakId=335970) ***** EPHORTESTJ
31676/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Kenneth Rådal Bremseth Kenneth Rådal Bremseth EPHORTESTJ
31682/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 102/1203 - Blåklokkesvingen 29 - Godkjenning av melding om utført avslutning av tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg RØRLEGGER 1 AS m.fl. EPHORTESTJ
31683/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31695/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev 102/1203 - Blåklokkesvingen 33 - Godkjenning av melding om utført avslutning av tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg RØRLEGGER 1 AS m.fl. EPHORTESTJ
31724/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav for barn i skole vår 2020 TRONDHEIM KOMMUNE EPHORTESTJ
31732/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=aqa55b, SakId=346380) ***** EPHORTESTJ
31734/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=aqa55b, SakId=346380) ***** EPHORTESTJ
31736/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett i forbindelse med rehabilitering av skorstein - Stjørdal Tak og Skorstein STJØRDAL TAK & SKORSTEIN FINN ROGER GYLLAND EPHORTESTJ
49001/2019 20200707 07.07.2020 Inngående brev Referat fra møte 24.09.19 FAU-leder, Åse Helene Monsø EPHORTESTJ
7132/2019 20200707 07.07.2020 Inngående brev Samtykkeerklæring fra mor 18.2 til 30.9.19 ***** EPHORTESTJ
31753/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
31712/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Innspill strateginotat MO INDUSTRIPARK AS EPHORTESTJ
49700/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Utlevering av matrikkelopplysninger - 162/459 Magnus Bidtnes EPHORTESTJ
31711/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring Nora Bonslet EPHORTESTJ
50999/2018 20200707 07.07.2020 Utgående brev oppfølgingsplan - 02.11.18 - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
27255/2017 20200707 07.07.2020 Utgående brev 1-243 - Stjørdal sentrum - S3 - områderegulering Stjørdalens Blad EPHORTESTJ
31649/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Opparbeidelse av parkeringsplass etter tilsyn SAMEIET STORVIKA TERRASSE EPHORTESTJ
31651/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om supleringskjøp - Visma enterprise Altinn integrasjon web Visma Unique AS EPHORTESTJ
31652/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Kristin Berg Berri Kristin Berg Berri EPHORTESTJ
31653/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Mangelfull søknad - Meråkerbanen TRYM BYGG OG ANLEGG AS EPHORTESTJ
31654/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Søknad om forlengelse av arbeidsfrist Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
31659/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kornél Vicai EPHORTESTJ
31633/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kontrakt om Familia mellom Værnesregionen og Visma Unique AS Visma Unique AS EPHORTESTJ
31635/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Endringskontrakt innføring mobil profil værnesregionen Visma Unique AS EPHORTESTJ
31636/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ruben Holst EPHORTESTJ
31637/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oppnevning av meddommere til Inntrøndelag tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Bodil Prestmo EPHORTESTJ
31638/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Avtale om kjøp av tjenester ved anskaffelse av Unique Link, HsKom og ProfilKom Visma Unique AS EPHORTESTJ
31640/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oppnevning av meddommere til Inntrøndelag tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Bodil Prestmo EPHORTESTJ
31641/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Videresendelse av spørsmål om forlengelse av arbeidsfrist Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
31644/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Avtale om bruksrett for Sampro for Værnesregionen Visma Unique AS EPHORTESTJ
31645/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Lærekontrakt Bernhard Estil EPHORTESTJ
31647/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om refusjonsgaranti skoleåret 20/21 Steinkjer kommune EPHORTESTJ
31707/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Nora Bonslet EPHORTESTJ
28193/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Elisabeth F Johnsen EPHORTESTJ
36923/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oppstart forhandlinger utbyggingsavtaler - kunngjøring Terje Gulbrandsen m.fl. EPHORTESTJ
28072/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE - FERIEVIKAR Bente Gjæver Pedersen EPHORTESTJ
49957/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar vedrørende deling Bjørn Petter Salberg EPHORTESTJ
46503/2018 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan sykemelding 24.08.18 ***** EPHORTESTJ
48883/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Søknad om avfyring av fyrverkeri Stjørdals-Blink fotball EPHORTESTJ
26320/2017 20200707 07.07.2020 Utgående brev 1-243 - Stjørdal sentrum - S3 - områderegulering ØYAN DAGFINN m.fl. EPHORTESTJ
46657/2018 20200707 07.07.2020 Utgående brev oppfølgingsplan - 28.09.18 - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
44098/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om avvik til Datatilsynet Datatilsynet EPHORTESTJ
45253/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om avvik til Datatilsynet Datatilsynet EPHORTESTJ
43809/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Innkalling til møte i samarbeidsutvalget 17.09.19 Kine Mari Røddesnes EPHORTESTJ
31742/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anne Beate Stokke EPHORTESTJ
31728/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vigselsbok - 02.07.20 ***** EPHORTESTJ
31731/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=aqa55b, SakId=346380) ***** EPHORTESTJ
31735/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=aqa55b, SakId=346380) ***** EPHORTESTJ
31750/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESTJ
31762/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev NTFK-2017-22 - Forsvarskoordinator 2017-2021- Delutbetaling Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
31763/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Meråkerbanen - godkjent søknad TRYM BYGG OG ANLEGG AS EPHORTESTJ
31744/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bestilling av vegetasjonskontroll langs FV 705 ALLSKOG SA EPHORTESTJ
31745/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.07.20 - 30.06.21 - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31747/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 15.03.20 - 15.05.20 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
31748/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Røkke-Fløan Lars Fløan EPHORTESTJ
31749/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Egenerklæring konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESTJ
31768/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank NORTANK Emitek AS EPHORTESTJ
31783/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Abdalla Muhyidin EPHORTESTJ
31792/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ingrid Wikstrøm EPHORTESTJ
31675/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Nina Laugtug EPHORTESTJ
31677/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Vegar Rotabakk EPHORTESTJ
31626/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Signert taushetserklæring og habilitetserklæring for anskaffelsesprogrammet ny PAS/EPJ for helsetjenesten i Midt-Norge Helse Midt-Norge EPHORTESTJ
31627/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=rke8a6, SakId=335379) ***** EPHORTESTJ
31655/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Malin Eidem Malin Eidem EPHORTESTJ
31656/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Samarbeidsavtale mellom Helse Midt-Norge og Frosta kommune om anskaffelse av nytt PAS/EPJ Helse Midt-Norge EPHORTESTJ
31657/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Underskrevet avtale om leasing av multifunksjonsmaskiner mellom Konica Minolta Business Solutions Norway AS og Værnesregionen Konica Minolta Business Solutions Norway AS EPHORTESTJ
31660/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om rett til å kopiere webdeler fra kommunens intranett mellom Orkdal kommune og Stjørdal kommune Orkdal kommune EPHORTESTJ
31672/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Karin Skei Ericsson Karin Skei Ericsson EPHORTESTJ
31602/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding - Navn på parker og friluftsområde inn i Sentralt Stadnamnregister STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
31603/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om arbeidstillatelse - Meråkerbanen - 27.07.20 - 15.10.20 TRYM BYGG OG ANLEGG AS EPHORTESTJ
31607/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTESTJ
31619/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oversendelse av revidert støyutredning for reguleringsplan 1-275 Ringbanen Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
31621/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Endringsbilag 11 - Innføring av felles fakturascanning mellom Værnesregionen og Visma Unique AS Visma Unique AS EPHORTESTJ
31622/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=rke8a6, SakId=335379) ***** EPHORTESTJ
31639/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Karakterutskrift Kristin Elisabeth Mellbye EPHORTESTJ
31598/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling TIMBERBYGG AS EPHORTESTJ
31600/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel TIMBERBYGG AS EPHORTESTJ
31608/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01.12.2020 01.05.2021 Anita Gulbrandsen EPHORTESTJ
31613/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Saanti Sijte datert 05.07.20 Lars Aage Brandsfjell m.fl. EPHORTESTJ
31623/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=rke8a6, SakId=335379) ***** EPHORTESTJ
31628/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=rke8a6, SakId=335379) ***** EPHORTESTJ
31629/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oversendelse av Gjennomføringsplan og ansvarsrett Olav Gunnar Opem EPHORTESTJ
31630/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Helseattest for å ta imot andres barn til oppfostring TRIANGEL LEGESENTER AS EPHORTESTJ
31631/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Bekymringsmelding på brannsikkerhet i Eplehagen 9b Stjørdal brann og redningstjeneste EPHORTESTJ
31632/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Begrenset politiattest ***** EPHORTESTJ
32200/2019 20200707 07.07.2020 Internt notat Årsplan-2017/2018 Lisbeth Risvold EPHORTESTJ
31663/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Vitnemål Kay Jonny R Kristiansen EPHORTESTJ
31670/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring Karin Skei Ericsson EPHORTESTJ
41739/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om avvik til Datatilsynet Datatilsynet EPHORTESTJ
28195/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Siv O Bjørngaard Nakling EPHORTESTJ
41736/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om avvik til Datatilsynet Datatilsynet EPHORTESTJ
31667/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Karin Skei Ericsson EPHORTESTJ
42121/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Melding om avvik til Datatilsynet Datatilsynet EPHORTESTJ
50237/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar på anmodning om forhåndskonferanse STJØRDAL TØMRERSERVICE AS EPHORTESTJ
32215/2019 20200707 07.07.2020 Internt notat Rapport barnehageåret 2017/2018 Lisbeth Risvold EPHORTESTJ
40724/2018 20200707 07.07.2020 Utgående brev Vedr. godkjenning av beredskapshjem Barne-, ungdoms- og familieenheten, Vikhovlia akuttsenter EPHORTESTJ
46132/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bekymringsmelding til Barnevernstjenesten Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
45747/2019 20200707 07.07.2020 Utgående brev Oppfølging av sykmeldt 07.10.19 ***** EPHORTESTJ
27560/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Mia Kristine Aurheim EPHORTESTJ
27618/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Didrik Sollihaug EPHORTESTJ
27654/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Marina Trønsdal Hoff EPHORTESTJ
56060/2018 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra møte 16. november 2018 ***** EPHORTESTJ
30277/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 102/885 - Gymnasgata 11 - Sandskogan barnehage - tilbygg og ombygging av barnehage - rammetillatelse. ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS EPHORTESTJ
31489/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kjersti Valø EPHORTESTJ
28062/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE-FERIEVIKAR Stine Mari Strand EPHORTESTJ
31498/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar på klagesak ***** EPHORTESTJ
27286/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Shqipe Gela EPHORTESTJ
29886/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Stinelise Skogmo Munkeby EPHORTESTJ
31591/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Erik Koen EPHORTESTJ
31501/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på innsendt avvik STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
31442/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på nabovarsel Kjartan Sundsby EPHORTESTJ
31447/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Virkemidler i Vann-Nett TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTESTJ
31523/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
31528/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Elvran Peder Olav Leikvoll EPHORTESTJ
31529/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Oppnevning av meddommere til Inntrøndelag tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Lene Vibeke Rønning EPHORTESTJ
26903/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Linn Kristin Ramjohn Håve EPHORTESTJ
31499/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Yrkesvegen TROLL ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
31505/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Revidert støyutredning etter innsigelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31506/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Mottatt bekymringsmelding for rådgivning ***** EPHORTESTJ
31510/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til å ha husdyr Sunniva Nogva EPHORTESTJ
31512/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for perioden 01.02.20 - 01.11.20 - Randi Østmo Randi Østmo EPHORTESTJ
31518/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse fullmakt - ***** ***** ***** STIFTELSEN RETTFERD EPHORTESTJ
31520/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vitnemål og attester - Ann Charlotte Rostad Ann-Charlotte Rostad EPHORTESTJ
31417/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om planteknisk godkjenning SWECO NORGE AS EPHORTESTJ
31547/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune datert 06.07.20 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31571/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kristin Elisabeth Mellbye EPHORTESTJ
31589/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Rania Miro EPHORTESTJ
31590/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Rania Miro EPHORTESTJ
31592/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Weldit Teklu Hagos EPHORTESTJ
31593/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Kristina Elise Lefstad EPHORTESTJ
31552/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Camilla Sørensen Nordby EPHORTESTJ
31558/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse ***** EPHORTESTJ
31561/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse ***** EPHORTESTJ
31541/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse ***** EPHORTESTJ
31543/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse ***** EPHORTESTJ
31568/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Vinnavegen 38 - 46 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
31570/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om videreutdanning Mia Berg Fornes EPHORTESTJ
31574/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon sted B og C TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31564/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Spørsmål vedr utbedring av parkeringsplass og veg til hytte - Åstjønnvegen 264 Roy Eidsaunet Berg EPHORTESTJ
31537/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Krzysztof Kamil Krysinski EPHORTESTJ
31538/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag datert 03.07.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31542/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav for grunnskoleopplæring vår 2020 - ***** ***** Inderøy kommune EPHORTESTJ
31546/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse ***** EPHORTESTJ
31551/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ansvarsrett - Tverås Maskin og Transport AS TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
31554/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Camilla Sørensen Nordby EPHORTESTJ
31467/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om utsettelse på boplikt Tove Geving EPHORTESTJ
31411/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Quintanilla B Gustavo A EPHORTESTJ
31597/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 209/4 - Sunndalsv - utslippstillatelse - manglende vedlegg til søknaden. Erik Jörgen Hägglund EPHORTESTJ
31569/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Vinnavegen 38 - 46 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
31575/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Ønsket endring fra Buvannsvegen til Buvegen Ola Hjelseng EPHORTESTJ
31583/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Rita Leth-Olsen EPHORTESTJ
31584/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen datert 06.07.20 Statens vegvesen EPHORTESTJ
31586/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Hanan A G Abusaid EPHORTESTJ
31594/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kristina Elise Lefstad EPHORTESTJ
50071/2018 20200706 06.07.2020 Utgående brev Referat fra møte 22. oktober 2018 ***** EPHORTESTJ
29973/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev 102/885 - Gymnasgata 11 - Sandskogan barnehage - dispensasjon fra reguleringsplanens best. om krav om detaljplan og utforming av tak ved tilbygg og ombygging av barnehage - innvilges ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS EPHORTESTJ
31502/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Adisa Sisic EPHORTESTJ
23416/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Sluttrapport v/Familietemaet ***** EPHORTESTJ
31426/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på TILBUD OM ANSETTELSE Berit Høybakken EPHORTESTJ
31428/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom FORR-BO EIENDOM AS EPHORTESTJ
31398/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev 63/3 m.fl. følgebrev til nabovarsel - søknad om utslippstillatelse ASPLAN VIAK AS EPHORTESTJ
31415/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring ***** EPHORTESTJ
31483/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Foreløpig melding i klagesak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31459/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Ronny Stavnås EPHORTESTJ
31465/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Værnesregionen skatteoppkreverkontor datert 29.06.20 Værnesregionen Skatteoppkreverkontor EPHORTESTJ
31466/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Hozan Banko EPHORTESTJ
31434/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Opplysninger gitt i nabovarsel FORR-BO EIENDOM AS EPHORTESTJ
31435/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadstillatelse Ida Elise Storheil m.fl. EPHORTESTJ
31436/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kvittering nabovarsel Ida Elise Storheil m.fl. EPHORTESTJ
31440/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging Marte Kristine Solhusmo EPHORTESTJ
31441/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 18/3 - Ulsetåsv 40 - oppføring ny driftsbygning og tilbygg til driftsbygning - tillatelse til tiltak. Kristin Holltrø EPHORTESTJ
31443/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Timeliste Endre Kvaal EPHORTESTJ
31444/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilbud om stilling Julie Raaen EPHORTESTJ
31458/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Kvittering nabovarsel TERJE BOSTAD AS EPHORTESTJ
31473/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 194/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
31492/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Tilskudd habilitering - og rehabilitering 2020 - Ber om tydeligere beskrivelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
31486/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Oversendelse av rapport fra Norconsult - Korstad Gård BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS EPHORTESTJ
31487/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Uttalelse fra Værnesregionen skatteoppkreverkontor datert 29.06.20 Værnesregionen Skatteoppkreverkontor EPHORTESTJ
31494/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Øverlands g TROLL ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
31500/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding - 29.06.20 ***** EPHORTESTJ
31507/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Søknad og svar på leie av torgplass - 06.07.20 FISKEBILEN TRØNDELAG AS EPHORTESTJ
31509/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Aksept av tilsagn fra Trøndelag Fylkeskommune kommunale næringsfond 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
31513/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Paul Andreas Husbyn Troseth Paul Andreas Husbyn Troseth EPHORTESTJ