eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
22578/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Snorre Lillebo EPHORTESTJ
23971/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Berit Hembre EPHORTESTJ
22766/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Thea Norberg Sørholt EPHORTESTJ
22411/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 99/728 - Konvallsletta 13 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 16.05.2019 Trine Vassbotn Wirum EPHORTESTJ
22464/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Andreas Ellingsen Holm EPHORTESTJ
22802/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
22808/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Cathrine Holmen Cathrine Holmen EPHORTESTJ
22814/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Pa Pa Htun Pa Pa Htun EPHORTESTJ
22837/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Linn Fossbakken EPHORTESTJ
22827/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Bente Lien Bente Lien EPHORTESTJ
22838/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Sven Henning Kristoffersen Sven Henning Kristoffersen EPHORTESTJ
22416/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 99/726 - Konvallsletta 15 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 16.05.2019 Per Fredrik Mørre EPHORTESTJ
22419/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 99/746 Soleivangen 2 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 16.05.2019 Rakel B K Skjellegrind EPHORTESTJ
22817/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Bodil Skallan Bodil Skallan EPHORTESTJ
50864/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling INNO-HUS AS EPHORTESTJ
50887/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=84waw8, SakId=281713) ***** EPHORTESTJ
50888/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 41/26 - Skatvalsvegen 30 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
50910/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET EPHORTESTJ
50913/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Anmodning om innsyn i PPT-mappe - ***** ***** HELSE NORD-TRØNDELAG HF, Namsos sykehus EPHORTESTJ
50917/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Takker ja til 40 % midlertidig stilling som lærer ved Elvran skole - 18.11.19 - 31.01.20 - Louise Meiltoft Pedersen Louise Meiltoft Pedersen EPHORTESTJ
50925/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Innkalling til møte - 28.11.19 INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESTJ
50932/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Amal Mahammed Abdulle EPHORTESTJ
50912/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Wenche Johansen EPHORTESTJ
50933/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på mottatt bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
50948/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=8lX1e0, SakId=147070) ***** EPHORTESTJ
50949/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=8lX1e0, SakId=147070) ***** EPHORTESTJ
50953/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på TILBUD OM ANSETTELSE Hege Veronica Høybakken EPHORTESTJ
50956/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 68/204 - Mærestrøa 6a - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg STJØRDAL RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESTJ
50959/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Carina Bergum EPHORTESTJ
50760/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Hegra barneskole - 06.11.19 - 31.07.20 - Ellen Hongset Ellen Hongset EPHORTESTJ
50761/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 204/6 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
50765/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse hus C BLOCK WATNE AS EPHORTESTJ
50766/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 284/123 - Skjelstadmarkvegen 32 - Melding om overnatting - 30.11.2019 - 01.12.2019 Hilde Ølstørn EPHORTESTJ
50767/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - Martin Stenseth Martin Stenseth EPHORTESTJ
50768/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - Sindre Fløan Sindre Wesche Fløan EPHORTESTJ
50806/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon Anette Storvik EPHORTESTJ
50852/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Politiattest datert 08.11.19 Sofie Breimo EPHORTESTJ
22851/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Camilla Teigen Knutsen Camilla Teigen Knutsen EPHORTESTJ
22571/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Emil Aarlie EPHORTESTJ
22692/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse (endringsansettelse) Inger Lise Fiskvik EPHORTESTJ
50863/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Registrering av ildsted Bogdan Tomas EPHORTESTJ
50855/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - avslått søknad MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
50800/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 11.03.19 - 31.01.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
50804/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Politiattest datert 31.10.19 Caroline Jakobsen EPHORTESTJ
50805/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som støttekontakt i perioden 01.11.19 - 31.10.20 - Rolf Håkon Nilssen Rolf Håkon Nilssen EPHORTESTJ
50807/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Mattilsynet - 11.11.19 Mattilsynet EPHORTESTJ
50808/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Underskrevet leiekontrakt - Frode og Lina Bergum Frode Bergum m.fl. EPHORTESTJ
50793/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=ae8883, SakId=283694) ***** EPHORTESTJ
50794/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=prVX7v, SakId=199879) ***** EPHORTESTJ
50795/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om å bli støttefamilie ***** EPHORTESTJ
50841/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Stjørdal Jeger- og fiskerforening - 11.11.19 STJØRDAL JEGER- OG FISKERFORENING EPHORTESTJ
50847/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Klage på vedtak om fradeling Hjelsenglia tomtelag v/Hallvard Høydalsvik EPHORTESTJ
22455/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Malin Rolseth Skolmli EPHORTESTJ
50856/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
50868/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Etterfølgende kontroll - stadfestelse av vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 4 A FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
50809/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt leil. A - Robert Folden Robert Folden EPHORTESTJ
50845/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=r96pa9, SakId=294609) ***** EPHORTESTJ
50865/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 04.11.19 - 04.11.20 Camilla Trelstad EPHORTESTJ
50871/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=r96pa9, SakId=294609) ***** EPHORTESTJ
50818/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Bo og miljøtjenesten avd. Yrkesv - 05.11.19 - 31.12.19 - Ida Størseth Ida Størseth EPHORTESTJ
50819/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Maren Andrea Martinsen Nordbrenden EPHORTESTJ
50820/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 228/73 - Elvevegen 4 - Søknad om vann- og avløpsarbeid POWEL ENVIRONMENT AS EPHORTESTJ
50824/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Politiattest datert 06.08.19 - Hanne Hegerberg Hanne Hegerberg EPHORTESTJ
50826/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev 228/73 - Elvevegen 4 - Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
50828/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for besøkshjem i perioden 01.09.19 - 01.09.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
50833/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Ett-trinns søknadsbehandling S.A.K. AS EPHORTESTJ
50851/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTESTJ
50853/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Skatval skole - 24.10.19 - 31.12.19 - Harry Andre Hansen Harry Andre Hansen EPHORTESTJ
50860/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Manglende gatebelysning Granittvegen Vidar Skogeng Osen EPHORTESTJ
50861/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon 25.11.19 - 24.05.20 Ane Børstad Teigen EPHORTESTJ
50814/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Bo og miljøtjenesten - 07.11.19 - 31.12.19 - Farzana Khodadadi Farzana Khodadadi EPHORTESTJ
50812/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Spørsmål angående søknadsplikt BRIT'S UNDERTØYSALONG AS EPHORTESTJ
50821/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS EPHORTESTJ
50762/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring Ellen Hongset EPHORTESTJ
50774/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse INNO-HUS AS EPHORTESTJ
50850/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Joana Bruaset EPHORTESTJ
50875/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest SG ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
23975/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Gry Camilla Ågren Lien EPHORTESTJ
23979/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Renate Renå Sand EPHORTESTJ
50886/2019 20191111 11.11.2019 Inngående brev Begjæring om seksjonering TJENESTESERVICE AS EPHORTESTJ
22420/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev 99/756 - Soleivangen 12 -Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 15.05.2019 Christian Balstad EPHORTESTJ
22459/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Malin Slettås EPHORTESTJ
22770/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Hanne Kristin Øiaas EPHORTESTJ
23977/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Viktoryia Bialiayeva EPHORTESTJ
22843/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Lene Kristensen EPHORTESTJ
22600/2019 20191111 11.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Elisabeth Thomassen Lind EPHORTESTJ
50759/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Marion Birkeland EPHORTESTJ
50742/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling ved Carbon Fritidsklubb 2019/2020 - st. ref. (4152047801) Hellen Arney Nyambache-Eggan EPHORTESTJ
50730/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Dansepedagog - st. ref. (4155243440) ali davidson EPHORTESTJ
50731/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad om mtorferdsel i utmark - Snødekt mark / islagt vann - 01.12.2019 01.05.2020 Gunhild Kjelsli EPHORTESTJ
50738/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Retting av opplysninger i matrikkelen Wenche Skjei Helgesplass EPHORTESTJ
50744/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4113687546) Hellen Arney Nyambache-Eggan EPHORTESTJ
50732/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Katarzyna Knor EPHORTESTJ
50754/2019 20191110 10.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 333/12 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
50723/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=84waw8, SakId=281713) ***** EPHORTESTJ
50724/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4151419543) Siri Dragsten EPHORTESTJ
50726/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4113680384) Jonilyn Ponan EPHORTESTJ
50727/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=ae8883, SakId=283694) ***** EPHORTESTJ
50728/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=ae8883, SakId=283694) ***** EPHORTESTJ
50729/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Fosslia omsorgssenter - 05.11.19 - 29.02.20 - Marte Vikvang Marte Vikvang EPHORTESTJ
50725/2019 20191109 09.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ann Kristin Andersson EPHORTESTJ
50714/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Revidert vedlegg INNO-HUS AS EPHORTESTJ
50660/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Gunn Karen Haugen EPHORTESTJ
50142/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent ferdigmelding - Åsgrenda 148 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
20789/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 102/309 - Rehabilitering av skorstein - Varighet av tillatelse Bård Einar Bjørnsen EPHORTESTJ
20790/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 285/1 - Hegra barneskole - nybygg skole med tilhørende anlegg - påvirkning av vassdrag fra avrenning av overflatevann som følge av tiltaket HENT AS EPHORTESTJ
20798/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 107/200 - Værnesg 7 B, 7503 Stjørdal - Circle K - Endring av bygg og bruksendring - Ferdigattest BN ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
20785/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Hanne Uglemsmo Bjørvik EPHORTESTJ
20792/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Ida Larsen Loen EPHORTESTJ
20793/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på permisjon - 01.05.19 - 31.07.19 - Hozan Banko Hozan Banko EPHORTESTJ
50586/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=rq6998, SakId=256665) ***** EPHORTESTJ
50587/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=rq6998, SakId=256665) ***** EPHORTESTJ
50590/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet avtale om leie av jord Audun Kvål EPHORTESTJ
50594/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende forslag til eiendomsgrenser OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTESTJ
50646/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Spørsmål tildeling av vegadresse Tore Tønsager EPHORTESTJ
47870/2019 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling 3-045 Skatvalshaugen boligfelt - Klagebehandling Valstad boligutvikling AS EPHORTESTJ
50652/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Julie Dyrseth EPHORTESTJ
50653/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Hilde Benjaminsen EPHORTESTJ
20961/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Signaleringsrapport 2017 Rygh Jan Erik EPHORTESTJ
50611/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring Nina Dalsplass Østerås EPHORTESTJ
50581/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Marit Lundgren EPHORTESTJ
50584/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=rq6998, SakId=256665) ***** EPHORTESTJ
50588/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tegninger - Sortasv 56 Per Morten Torgersen EPHORTESTJ
50521/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent ferdigmelding - Måssåhatten 15 - 56 FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS EPHORTESTJ
50536/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent ferdigmelding - Torgkvartalet MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
50593/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om permisjon fra 04.11.19 - 01.01.20 Kristin Skille EPHORTESTJ
50610/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Taushetserklæring Jenny Solbjørg Myge EPHORTESTJ
50533/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent ferdigmelding - Søndregate 13 MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
50538/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent søknad - Industriv 10 - 95 VUKU NATURSTEIN AS EPHORTESTJ
50579/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - Røyksoppvegen NORGESHUS AS EPHORTESTJ
50595/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til 90. 9 % midlertidig stilling som vernepleier ved Psykisk helse og rus - 04.11.19 - 31.01.20 - Bård Foss By Bård Foss By EPHORTESTJ
50609/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Hegra barneskole - assistent - 05.11.19 - 31.07.20 - Jenny Solbjørg Myge Jenny Solbjørg Myge EPHORTESTJ
50614/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om endret saksstatus - Vask av fasade MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
50578/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad fra Filippinsk Forening om tilskudd Filippinsk Forening EPHORTESTJ
50618/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tillervegen Skatval - Klage på støv MAN TRUCK & BUS NORGE AS EPHORTESTJ
50619/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 95/72 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom VELFORENINGEN HJELSENG GÅRD EPHORTESTJ
50631/2019 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Stjørdal kommune 2019-2023 EPHORTESTJ
50650/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Kirkevegen 1/Kirkevegen 3 NORCONSULT AS EPHORTESTJ
50651/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Julie Dyrseth EPHORTESTJ
50663/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Påminnelse - Frist for innsending av refusjonskrav NAV tiltak Trøndelag avd Trondheim EPHORTESTJ
50649/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Hilde Benjaminsen EPHORTESTJ
50604/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse NORCONSULT AS EPHORTESTJ
50617/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=r948rb, SakId=269679) ***** EPHORTESTJ
50641/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Attest - rengjøring/ gassfrigjøring/ destruksjon av tanker BØRSTADS TRANSPORT AS EPHORTESTJ
50644/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 298/1 i Stjørdal (5035) AS MERAKER BRUG EPHORTESTJ
50648/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedtak om godkjent søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger pga kronisk sykdom - ***** ***** NAV Malvik EPHORTESTJ
50664/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Spørsmål om VA-ledninger Grimstad og Tønsager AS EPHORTESTJ
50615/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om endret saksstatus - Nye Torgkvartalet MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
50624/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag dater 07.11.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
50630/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på TILBUD OM ANSETTELSE Gunn Karen Haugen EPHORTESTJ
50640/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Attest - rengjøring/ gassfrigjøring/ destruksjon av tanker BØRSTADS TRANSPORT AS EPHORTESTJ
50623/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anne Lise Tårland EPHORTESTJ
50632/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=rq6998, SakId=256665) ***** EPHORTESTJ
50637/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Sofie Aasvang EPHORTESTJ
50656/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Påminnelse - Frist for innsending av refusjonskrav NAV tiltak Trøndelag avd Trondheim EPHORTESTJ
50661/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Oppfølgingssamtale 04.10.19 ***** EPHORTESTJ
50666/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling ved Carbon Fritidsklubb 2019/2020 - st. ref. (4152047801) Elizabeth Navarro EPHORTESTJ
50722/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Kristin Rangø Pedersen EPHORTESTJ
50673/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Lene Kristin Hansen EPHORTESTJ
50676/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse INNO-HUS AS EPHORTESTJ
50716/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Skjelstadmark barnehage - 01.08.19 - 31.07.20 - Ann Mirabueno Klefsås Ann Mirabueno Klefsås EPHORTESTJ
50717/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4151419543) Carina Sundman EPHORTESTJ
50718/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Foreløpig orientering - tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2019 HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
50720/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på TILBUD OM ANSETTELSE Kristin Merethe Eriksen EPHORTESTJ
50672/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse NORGESHUS AS EPHORTESTJ
50708/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Krav om sammenslåing av matrikkelenhet Lasse Haarberg EPHORTESTJ
50679/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Kornel Vicai EPHORTESTJ
50680/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Underskrevet skjøte med rettigheter for tinglysning WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTESTJ
50703/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Nathalie Ringstad Guttelvik Julie Ringstad Larsen EPHORTESTJ
50711/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning - 08.11.19 Direktoratet for mineralforvaltning EPHORTESTJ
20964/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Signalering 101/G24T0447 liv.trongmo.hognes@kartverket.no EPHORTESTJ
21012/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedr. skadesak E2018406 Post NCL EPHORTESTJ
21845/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 102/927 - Lars Soelbergs G 6 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 24.04.19 Kjell Wåtland EPHORTESTJ
21878/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 105/215 og 501/1 Matrikkelbrev etter arealoverføring Statens vegvesen region midt m.fl. EPHORTESTJ
21829/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 102/940 - Lars Soelbergs G 14 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 03.05.19 Kjell Erik Waclawczyk EPHORTESTJ
21840/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Notat informasjon på melding vedr møte 14.05.19 ***** EPHORTESTJ
21844/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 102/928 - Lars Soelbergs G 4 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 24.04.19 Bård Hübert Gustafson EPHORTESTJ
21839/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 97/128 Varsel om oppmålingsforretning Anne Sætertrø m.fl. EPHORTESTJ
50655/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Saldoforespørsel AXACTOR NORWAY AS EPHORTESTJ
21773/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 285/1 - Hegre Vestre - Utplanering av jordmasser Joakim Hoven EPHORTESTJ
21789/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av signert databehandleravtale for Feide - Værnesregionen UNINETT NORID AS EPHORTESTJ
54816/2018 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Paul Gerhard Troseth Paul Gerhard Troseth EPHORTESTJ
21224/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Pliktig tilknytting til offentlig avløpsledning/utkobling av slamavskiller Eli Beate O Wickstrøm EPHORTESTJ
21241/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 102/847 mfl Matrikkelkart Heidi Merete Vinge m.fl. EPHORTESTJ
21235/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om leie av torget 11.05.19 Troens Ord EPHORTESTJ
21263/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Marit Holiløkk Skjervold EPHORTESTJ
21246/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på ansettelse og arbeidsinnhold Oddrun Selsø Harnes EPHORTESTJ
21160/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Full BREDDE 2019 - Stjørdal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
21165/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om manglende vedlikehold på/langs det kommunale veinettet - Gressetgrenda Siv Gresseth EPHORTESTJ
50647/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Gunn Karen Haugen EPHORTESTJ
21194/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 102/163 - Heyerdalsv 5, 7505 Stjørdal - Dispensasjon fra formål forretning/kontor i reguleringsplan for oppføring av et døgnbemannet bofellesskap - Høring av regionale myndigheter FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. EPHORTESTJ
21150/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbud om engasjement på pensjonistvilkår Arne Einarson Tveit EPHORTESTJ
21009/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Stjørdal seniorforum om tilskudd Stjørdal seniorforum EPHORTESTJ
21021/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Bjørnar Langseth Bjørnar Langseth EPHORTESTJ
21023/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Bjørnar Langseth Bjørnar Langseth EPHORTESTJ
20870/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Skatval krigshistoriske Museum om tilskudd Skatval krigshistoriske Museum EPHORTESTJ
20877/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Stjørdal museums venner om tilskudd Stjørdal museums venner EPHORTESTJ
21014/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 179/1 - Stormyra - opparbeiding av parkeringsplass - Foreløpig svarbrev PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
20914/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 333/107 Oppretting av ny grunneiendom Kartverket tinglysing EPHORTESTJ
20925/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 18/13 Matrikkelbrev Jens Otto Ulseth m.fl. EPHORTESTJ
21050/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 123/2 - Bang søndre - oppføring av kårhus , garasje og stabbur - foreløpig svar vedr. mangler ved søknaden BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS EPHORTESTJ
20920/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Hegra ungdomsskole - 01.05.-30.06.19 - Gerd Rådal Gerd Rådal EPHORTESTJ
20924/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Hegra ungdomsskole - 01.05.- 30.06.19 - Alise Gresseth Alise Gresseth EPHORTESTJ
20939/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om brudd på fastlegeforskriften §21 annet ledd ***** EPHORTESTJ
11719/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev 99/315 - Underskrevet grunneiertillatelse Helge Holltrø EPHORTESTJ
20982/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av meldeskjema i forbindelse med bekymring knyttet til omsorgssituasjonen til ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
21086/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tillatelse til omlegging av landbruksvei Hans-Olav Havdal EPHORTESTJ
20973/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding fra Familieteamet ***** EPHORTESTJ
20981/2019 20191108 08.11.2019 Internt notat 284/1 - Einar Bergsv 19 - Hegra bosenter - Rapport etter Branntilsyn 1.3.2019 Bjørn Bremseth EPHORTESTJ
21010/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Tove Buseth EPHORTESTJ
21138/2019 20191108 08.11.2019 Internt notat 100/92 - Fossliv 9 - Fosslia bosenter - Rapport etter branntilsyn 11.3.2019 Bjørn Bremseth EPHORTESTJ
50575/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om økt andel frikjøp May Ingunn Berg EPHORTESTJ
20959/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev VS: Signalering i forbindelse med flyfotografering Kartverket v/Liv Trongmo Hognes EPHORTESTJ
20962/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Singalering 100/NY4 liv.trongmo.hognes@kartverket.no EPHORTESTJ
20966/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Signalering av 103/G24T0449 liv.trongmo.hognes@kartverket.no EPHORTESTJ
20967/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Signalering generelt liv.trongmo.hognes@kartverket.no EPHORTESTJ
50589/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Klage til saken Jostein Opheim EPHORTESTJ
21146/2019 20191108 08.11.2019 Internt notat 102/519 - Husbyv 18 - Stjørdal sykehjem - Rapport etter branntilsyn 12.3.19 Bjørn Bremseth EPHORTESTJ
21013/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Supplerende informasjon carport mm. Arkplan ASS EPHORTESTJ
21048/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 75/1 - Oppaursvegen 74 - Vedrørende søknad om rehabilitering av skorstein ATLE KARLSEN AS EPHORTESTJ
21053/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 75/1 - Oppaursvegen 94 - Rehabilitering av skorstein på fritidsbolig - Tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS EPHORTESTJ
21290/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Veronica Nicolaisen Vedal EPHORTESTJ
50638/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Regresskrav IF SKADEFORSIKRING NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK EPHORTESTJ
50642/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Skade den 29.10.19 ***** EPHORTESTJ
21004/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 297/9 og 14 - søknad om deling Eva Anita Fordal m.fl. EPHORTESTJ
21007/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 17. mai - tilskudd til Flora - trenger litt mer info Joakim Ølstørn EPHORTESTJ
20972/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 28/10 Matrikkelbrev Oddrunn Elstad m.fl. EPHORTESTJ
21696/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling den 17.05.19 - Skatval samfunnshus SKATVAL SAMFUNNSHUS SA EPHORTESTJ
21697/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - August Minde August Minde EPHORTESTJ
21379/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbakemeldingsbrev fra Familieteamet ***** EPHORTESTJ
21394/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse - midlertidig stilling som assistent ved Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Kristin Haugom Kristin Haugom EPHORTESTJ
21402/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse midlertidig stilling som assistent Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Mia Kristine Hembre Mia Kristine Hembre EPHORTESTJ
21405/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Kristin Halle Kristin Halle EPHORTESTJ
21666/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 281/12 - Skjelstadmarkv, 7520 Hegra - Oppføring av ny enebolig og garasje - Tillatelse til tiltak HEGRA BYGG AS EPHORTESTJ
21409/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 102/988 Fosslia Hageby - felt B3-K og B3-L - oppføring av 2 leilighetsbygg med parkeringskjeller - rammetillatelse PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS EPHORTESTJ
21435/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse - midlertidig stilling som assistent Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Emilie Brenne Emilie Brenne EPHORTESTJ
21677/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan 09.04.19 ***** EPHORTESTJ
21689/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Søknad om fritak/reduksjon av renovasjonsgebyr Rolf Wærnes EPHORTESTJ
21704/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan 12.04.19 ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
21750/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Emma Sofie Vik EPHORTESTJ
21432/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Oddny Sivertsvik Oddny Sivertsvik EPHORTESTJ
21434/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Kristin Halle Kristin Halle EPHORTESTJ
21480/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om støtte til feiring av 17. mai 2019 - Flora bøgda for alle Joakim Ølstørn EPHORTESTJ
21726/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Erkjenner krav - KLPREF261658-SA205 Post Ansvar EPHORTESTJ
21723/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling den 17.05.19 - Skatval samfunnshus SKATVAL SAMFUNNSHUS SA EPHORTESTJ
21346/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 107/439 - Obs Bygg Veisletta - Oppføring av byggevarehandel - Igangsettingstillatelse for deler av tiltak ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
21459/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vikar på tilkalling som assistent - Hegra sone - Mette Emelie Kjelbergnes Børseth Mette Kjelbergnes Børseth EPHORTESTJ
21469/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding ang avslutning av sak ***** EPHORTESTJ
21471/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Stjørdal somalisk forening om tilskudd STJORDAL SOMALISK FORENING EPHORTESTJ
21593/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - Viljar Haug-Strømsnes Andreas Moen Strømsnes EPHORTESTJ
21610/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon - 12.08.19 - 15.03.20 - Ingvild Meyer Ingvild Meyer EPHORTESTJ
21615/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 111/44 - Mellomriksvegen 419 - ombygging og tilbygg administrasjons- og verkstedbygg - mangler ved igangsettingssøknad ARKIDECO AS EPHORTESTJ
21633/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Mette Emelie Kjelbergnes Børseth Mette Emelie Kjelbergnes Børseth EPHORTESTJ
21634/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 94/304 - Kvartshøgda 1 -Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg Toril Minde EPHORTESTJ
21365/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen - ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
21446/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse - midlertidig stilling som assistent Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Ingrid Hernes Ingrid Hernes EPHORTESTJ
21452/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse - midlertidig stilling som assistent Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Mette Emelie Kjelbergnes Børseth Mette Kjelbergnes Børseth EPHORTESTJ
21464/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 107/439 - Obs bygg Veisletta - Vedrørende søknad om igangsettingstillatelse ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
21441/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse - midlertidig stilling som assistent Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Silje Hogstad Silje Hogstad EPHORTESTJ
21735/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse - Pernille Kålvik Johansen Pernille Kålvik Johansen EPHORTESTJ
21474/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
21727/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 42/6 - Riksvegen 1193 - nybygg garasje - godkjent tiltak Jomar Valstadsve EPHORTESTJ
21518/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Driftstilskudd annen kultur 2019 - melding om vedtak Pensjonistenes mandagstreff på Sagatun m.fl. EPHORTESTJ
21520/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Anbudskonkurranse for anskaffelse av brukernært utstyr (del 1) ***** EPHORTESTJ
21512/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - Lucas Edward Simmons Joshua Simmons EPHORTESTJ
21585/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Sluttrapport ***** EPHORTESTJ
21586/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Sluttrapport ***** EPHORTESTJ
21577/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Merethe Øverby EPHORTESTJ
21620/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 61/1/25 - Kolonihagen Stjørdal - Hytte - Ferdigattest STJØRDAL TØMRERSERVICE AS EPHORTESTJ
21538/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Driftstilskudd kulturvern og historie 2019 - melding om vedtak STJØRDAL HISTORIELAG m.fl. EPHORTESTJ
21591/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kristin Meyer Eide EPHORTESTJ
21513/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Anbudskonkurranse for anskaffelse av brukernært utstyr (del 1) ***** EPHORTESTJ
21624/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter avslutning av sak ***** EPHORTESTJ
21629/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Angående søknad om motorferdsel i utmark Trine Johansen Sundman EPHORTESTJ
21547/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra deler av stilling Randi Havdal Hassel EPHORTESTJ
21574/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Avslutning av sak Hegra barnehage EPHORTESTJ
21565/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ved Remyrv 3 - Jonathan J. Mikkelsen Jonathan Jønnum Mikkelsen EPHORTESTJ
21674/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Fritak kommunale avgifter Elin S Rødde-Ingebrigtsen EPHORTESTJ
21680/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 107/24 - Evjebakken 26 - innglassing av terrasse - tillatelse til tiltak RIIS GLASS OG METALL AS EPHORTESTJ
21582/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Thea Norberg Sørholt EPHORTESTJ
21597/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om utdanningspermisjon Astrid B Flatabø Klefsås EPHORTESTJ
21604/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 68/2 , 68/117 - Arnstadåsen - Bygging av veg og VA-anlegg - Tillatelse til tiltak NORCONSULT AS EPHORTESTJ
50695/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Linn Kristin Ramjohn Håve EPHORTESTJ
50715/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Avinor - 07.11.19 AVINOR AS EPHORTESTJ
50499/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent søknad - Gamle kongevei BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
20893/2019 20191108 08.11.2019 Internt notat Notat fra telefonsamtale - Varsling og purring til adm.dir. i Statkraft Varme AS Yogindra Subhash Samant EPHORTESTJ
20858/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 160/28 - Bil og Maskin huggeriet - tilsynsrapport 2019 Bil & Maskinhuggeriet as EPHORTESTJ
20899/2019 20191108 08.11.2019 Internt notat Del av Yrkesv - detaljregulering av kvartal BS8 Geir Aspenes EPHORTESTJ
20900/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 245/1 - Borråsvegen 6 - Riving av bolig og oppføring av ny enebolig - Mangler ved søknad BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS EPHORTESTJ
20846/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 42/1 - Kirke Skatvold - fradeling av tilleggsareal til 42/10 - Forbordsfjellvegen 4 - mangel ved søknad Mats Jönsson EPHORTESTJ
20854/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 245/1 - Borråsvegen 6 - Oppføring av ny enebolig - Tillatelse til tiltak og særskilt lokal godkjenning av ansvarsrett BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS EPHORTESTJ
20860/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Jørund Geving om tilskudd Jørund Geving EPHORTESTJ
20864/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Petter Fossan om tilskudd Petter Fossan EPHORTESTJ
20868/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar å søknad fra Hans Gunnar Vold om tilskudd Hans Gunnar Vold EPHORTESTJ
21284/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATT MIDT-NORGE EPHORTESTJ
21418/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på permisjon - 17.06.19 - 01.08.20 - Marion Stordalsvold Marion Stordalsvold EPHORTESTJ
21428/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse - midlertidig stilling som assistent Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Karen Synnøve Myran Karen Synnøve Myran EPHORTESTJ
21267/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Utlevering av matrikkel opplysning g/bnr: 102/934 Bogdan Tomas EPHORTESTJ
21273/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Arnt-Inge Fremstad Arnt-Inge Fremstad EPHORTESTJ
21275/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Harry Steinvikaune om tilskudd Harry Steinvikaune EPHORTESTJ
21299/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vigselsbok - 10.05.2019 ***** EPHORTESTJ
21304/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Vikar på tilkalling - enhet Carbon fritidsklubb - 06.05.19 -31.12.19 - Lasse Juliussen Lasse Juliussen EPHORTESTJ
21419/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 211/8 Brattli - konsesjon Julie Kristoffersen EPHORTESTJ
50709/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Lukking av avvik ISAK D WESTGAARD AS EPHORTESTJ
50710/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Avinor - 07.11.19 AVINOR AS EPHORTESTJ
21292/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 226/13 og 226/59 - Sørsidevegen 1030 og 1032, 7520 Hegra - vedrørende mottatt søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av garasjeanlegg NORCONSULT AS EPHORTESTJ
21302/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Margit Elverum EPHORTESTJ
21385/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Ansettelse - midlertidig stilling som helsefagarbeider ved Hegra sone - 17.06.19 - 11.08.19 - Ingrid Hofstad Borlaug Ingrid Hofstad Borlaug EPHORTESTJ
21497/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 84/497 Matrikkelbrev Stjørdal boligutvikling AS EPHORTESTJ
21301/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oversendelse av vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** SKATT MIDT-NORGE EPHORTESTJ
21305/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Kari Aasland Kari Aasland EPHORTESTJ
21251/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 245/1 - Borråsvegen 6 - Tilsyn med foretak uten sentral godkjenning BYGGMESTER THOMAS KRISTOFFERSEN AS EPHORTESTJ
21269/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Vigselsbok vigsel - 10.05.2019 ***** EPHORTESTJ
21391/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
50665/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Påminnelse - Frist for innsending av refusjonskrav NAV tiltak Trøndelag avd Trondheim EPHORTESTJ
20965/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Signalering 102/175112 liv.trongmo.hognes@kartverket.no EPHORTESTJ
50577/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Søknad om rammetillatelse RAMBØLL AS EPHORTESTJ
21338/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Tilbakemelding på 102/1181 - Hulderv 43 - vedrørende klagebehandling av avslag på søknad om dispensasjon for å kunne oppføre bod over byggegrense mot turveg. Mari Åm EPHORTESTJ
21367/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev 162/514 - Måssåhatten 10 - takoverbygg over terrasse på bolig - ferdigattest Jan Rune Nygaard EPHORTESTJ
21371/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling som konsulent ved Værnesregionen regnskap Bent Ove Hyldmo EPHORTESTJ
50471/2019 20191108 08.11.2019 Saksframlegg/innstilling Retningslinjer - lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter EPHORTESTJ
50645/2019 20191108 08.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Caroline Jakobsen EPHORTESTJ
50543/2019 20191108 08.11.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent søknad - Yrkesv 1b - 3 TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
20521/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Partikkelpåvirkning i Hegrasbekken Enhet arealforvaltning v/Bjørn Borge Skei EPHORTESTJ
20576/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 105/134 - Meieriv 36, 38, 40, 42 og 44 - plassering av trafo. S.A.K. AS EPHORTESTJ
20580/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om grunnskoleskyss - Sivert Steig Slettvold Tonje Steig EPHORTESTJ
20585/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om grunnskoleskyss Tuva Skjøstad Husbyn Magnus Berger Skjøstad EPHORTESTJ
20605/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 184/9/1 - Korsvegen 160 - tildeling av vegadresse og registrering av eiendom i kart - forhåndsvarsel Margrethe Hofstad EPHORTESTJ
20708/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
20715/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
20582/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om grunnskoleskyss Leah Jakobsen Sem Jeanette Sletvold EPHORTESTJ
20584/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ungdomsplan 17.10.2018 - 17.10.2019 ***** EPHORTESTJ
20588/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om grunnskoleskyss Isak Uthus Ellingjord Mia Uthus EPHORTESTJ
20606/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare ARVE JØRSTAD AS EPHORTESTJ
20611/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Vianor avd: Stjørdal EPHORTESTJ
20628/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Remyrvegen - Geitspranget barnehage/ Remyra grendehus - eksisterende privat avløpsledning blir kommunal Modulf Leirfall m.fl. EPHORTESTJ
50368/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Forespørsel om kommunal søppeldunk VELFORENINGEN HJELSENG GÅRD EPHORTESTJ
50380/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Anmodning om utsettelse av jobb Anita Kirknes EPHORTESTJ
20666/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare PLANTASJEN EIENDOM STJØRDAL AS EPHORTESTJ
20710/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Skatteoppkreveren EPHORTESTJ
20711/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse startlån VR Regnskap EPHORTESTJ
50489/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Etterlysning av matrikkelbrev OPPLYSNINGSVESENETS FOND EPHORTESTJ
50494/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Stine Henriette Gartland EPHORTESTJ
50497/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS EPHORTESTJ
20543/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 431978 Jossiasv - VA-sanering - avtale Statens kartverk, Tinglysningen EPHORTESTJ
20535/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/7/0/2 - Fosslivegen 1 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 29.04.2019 Karl Erik Tore Hag EPHORTESTJ
20702/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Befaring Coop Skatval 25.4.19 'Tove Svanøe Endresen' m.fl. EPHORTESTJ
50352/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ordreoversikt fra Biovac BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESTJ
50535/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse Håvard Eide EPHORTESTJ
50545/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om arbeidstillatelse MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
50546/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak BIL & MASKINHUGGERIET AS EPHORTESTJ
20716/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse startlån Skatteoppkreveren EPHORTESTJ
50480/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad ***** EPHORTESTJ
50331/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev 101/16 - Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - avslag på søknad om utforming av ny bebyggelse for kunne oppføre enebolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
50475/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTESTJ
50479/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Sverre Kristian Brunes Mjøsund EPHORTESTJ
50375/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Mari Kristine Skjevik Trane EPHORTESTJ
50564/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4151419543) Karen Disa Jasmin Rønnqvist EPHORTESTJ
20769/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Ansettelse midlertidig stilling som sykepleier ved Hegra sone - 17.06.19 - 31.08.19 - Oddny Laila Moen Balstad Oddny Laila Moen Balstad EPHORTESTJ
20772/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Takker ja til ansettelse Ruth Bodil Tverås EPHORTESTJ
20774/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Takker ja til ansettelse Magnhild Lovise Stræte EPHORTESTJ
50483/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Terje Magnar Julseth EPHORTESTJ
50433/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
50408/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 3-048 Øvre Arnstadåsen boligområde - Svar vedrørende saksframlegg adkomstløsning Eivind Junker EPHORTESTJ
50415/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Redegjørelse for søknad om tillatelse til tiltak S.A.K. AS EPHORTESTJ
50434/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse S.A.K. AS EPHORTESTJ
50435/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Skade den 02.11.19 ***** EPHORTESTJ
50439/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom HEIMDAL EIENDOMSMEGLING AS EPHORTESTJ
50454/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Bodil Bjerkaas EPHORTESTJ
50455/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse til varsel om pålegg ADVOKAT LINE GULBRANDSEN AS EPHORTESTJ
50430/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Værnesregionen innkjøp - Knut Langdal Knut Langdal EPHORTESTJ
50436/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Skade den 05.11.19 ***** EPHORTESTJ
50437/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ordreoversikt fra Biovac BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS EPHORTESTJ
50442/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kvittering for nabovarsel BULANDSVATNET HYTTEEIERFORENING EPHORTESTJ
50446/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Avtale til signering NORKART AS EPHORTESTJ
50440/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 20.08.19 - 20.06.20 - Annika Slungård Bergquist Annika Slungård Bergquist EPHORTESTJ
50444/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
50457/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kopi av brev - Godkjenning av søknad om tilskudd til manuell hogst FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
50458/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Ferdigmelding arbeidstillatelse FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS EPHORTESTJ
50459/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
50462/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Kartutsnitt fortau Kirkevegen Tensio TN EPHORTESTJ
50482/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Bekreftelse på utsatt arbeidsfrist på prosjekt Storfekjøtt i Stjørdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
20730/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav John Einar Moum EPHORTESTJ
20752/2019 20191107 07.11.2019 Internt notat Bekymringsmelding fra kollega dat 12.4.18 ***** EPHORTESTJ
20757/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Permisjon - 01.05.19 - 31.07.19 - Hozan Banko Hozan Banko EPHORTESTJ
20760/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Jonas Lorentzen EPHORTESTJ
50551/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling VIBSTAD VVS AS EPHORTESTJ
50541/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Sutterøygata 8 TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
50518/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Oversendelse av klagesak på tvangsvedtak etter pasient - og brukerrettighetsloven kap 4a - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
50514/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Forlengelse av skadefellingstillatelse på to ulver i deler av Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommuner 07.11.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
50519/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen datert 06.11.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
50526/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilbud effektbelysning svømmehallen okt 2019 BELYSNINGSGRUPPEN AS EPHORTESTJ
50527/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Marit Lundgren EPHORTESTJ
50560/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4013489927) Guro Åsen Lien EPHORTESTJ
50563/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Fithi Taddese Ande EPHORTESTJ
50569/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
50558/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ann Marlene Hembre EPHORTESTJ
20152/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Stjørdal Seniordans - vedlegg søknad STJØRDAL SENIORDANS EPHORTESTJ
20380/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 162/76 - Gevingåsen 92 - tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel Elisabeth F Johnsen m.fl. EPHORTESTJ
20384/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Hegra Bygdekvinnelag om tilskudd Hegra Bygdekvinnelag EPHORTESTJ
20387/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i byggesak Siv. ark Bjørn Ådland EPHORTESTJ
20355/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Liv Johanne Dahlø Rekstad Liv Johanne Dahlø Rekstad EPHORTESTJ
20411/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Mangelfull søknad fra Norsk Folkehjelp Stjørdal om tilskudd Norsk Folkehjelp Stjørdal EPHORTESTJ
20414/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Eritreiske Miljø På Stjørdal kommune om tilskudd Eritreiske Miljø På Stjørdal kommune EPHORTESTJ
20415/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Stjørdal somalisk forering om tilskudd Stjørdal somalisk forering EPHORTESTJ
20430/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/12 - Fosslivegen 4 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 02.05.2019 Grethe Rimul EPHORTESTJ
20116/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev 84/147 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Ole Ivar Mathisen EPHORTESTJ
20313/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/3 - Monsberga 8 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 07.05.2019 Kristian Størseth EPHORTESTJ
20325/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/8 - Monsberga 5 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 29.04.2019 Kai Stian B Eriksen EPHORTESTJ
20338/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/6/0/4 - Monsberga 2 B - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 02.05.2019 Elin Fredheim EPHORTESTJ
20478/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vedr. skadesak ?E2018406 Post NCL EPHORTESTJ
20389/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Mangelfull søknad fra Foreningen Norden Stjørdal om tilskudd Foreningen Norden Stjørdal EPHORTESTJ
20403/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Pensjonistenes mandagstreff på Sagatun om tilskudd Pensjonistenes mandagstreff på Sagatun EPHORTESTJ
20433/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/6/0/3 Monsberga 2 A - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 02.05.2019 Idar Skogvold EPHORTESTJ
20436/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/6/0/2 - Monsberga 2 D - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 02.05.2019 Ida Myran Lillenes EPHORTESTJ
20437/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Referat fra oppfølgingsmøte 23.04.2019 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
20473/2019 20191107 07.11.2019 Internt notat Referat fra møte 7.5.19 med kollega av ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
20476/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Overtagelsesprotokoll - Øvre Terrasseveg 6 Heimdal Eiendomsmegling EPHORTESTJ
20245/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Leie 17.mai Lina Slettvold EPHORTESTJ
20409/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Stjørdal Mållag om tilskudd Stjørdal Mållag EPHORTESTJ
20396/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Referat fra dialogmøte 24.04.19 - ***** ***** NAV Værnes EPHORTESTJ
20506/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Parkering Tjenesteservice AS EPHORTESTJ
20510/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 69/10 Nordli - deling og dispensasjon Tore Bremset EPHORTESTJ
20513/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte - Mæresmovegen 6 og 8 S.A.K. AS EPHORTESTJ
20451/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Delegert vedtak - Svar på forespørsel om prioritetsvikelse - Inger Moum Sparebank 1 SMN EPHORTESTJ
20457/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/6/0/1 - Monsberga 2 C - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 02.05.2019 Rahman Shamspour EPHORTESTJ
20441/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev referat oppfølgingsmøte 07.05.19 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
20448/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Engasjementsbrev PWC PWC AS EPHORTESTJ
20461/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/11 - Fosslivegen 2 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 06.05.2019 Lars Rønning EPHORTESTJ
20472/2019 20191107 07.11.2019 Internt notat Møtereferat fra møte 30.4.19 / bekymringsmelding ***** EPHORTESTJ
20750/2019 20191107 07.11.2019 Internt notat Notat fra avdelingsleder dat. 12.4.18 ***** EPHORTESTJ
20737/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Partsliste Oddny Laila Moen Balstad m.fl. EPHORTESTJ
20309/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om skjenkebevilling den 31.01.20 - Foreningen Stor Straight STOR STRAIGHT EPHORTESTJ
20371/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Utbetaling av kostnader med lagerleie. Hege Wintervold EPHORTESTJ
20374/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Oppfølgingsplan - 07.05.19 - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
20375/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 246/1 - Varsel om oppmålingsforretning Skjelstad Ådne m.fl. EPHORTESTJ
20378/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Stjørdal Musikkråd - vedlegg søknader Vikaune Astrid EPHORTESTJ
20444/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Avtale anskaffelse profil MTR WOW Medialab AS EPHORTESTJ
20274/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 84/144 - Varsel om oppmålingsforretning Aasen Per Arne m.fl. EPHORTESTJ
20346/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Trude Selma Helene Utne Trude Selma Helene Utne EPHORTESTJ
20348/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/19 - Fosslivegen 3 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 29.04.2019 Ruth Alice Skrede EPHORTESTJ
50568/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Julie Børstad Jensen EPHORTESTJ
50565/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Berit Furuseth Nesbø EPHORTESTJ
20320/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/4 - Monsberga 6 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 30.04.2019 Espen Stensen EPHORTESTJ
20336/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Byggesøknad for 274/4 - romoversikt Bratås Maskin AS EPHORTESTJ
20312/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev kostoversikt hydroknisk tiltak 295_3 Hans Olav Børseth EPHORTESTJ
20315/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 100/9 - Monsberga 2 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 30.04.2019 Jan Håvard Evjen Vold EPHORTESTJ
20019/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om dekning av utgifter til arbeidsplassbrille Marit Elin Sylte EPHORTESTJ
50567/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Julie Børstad Jensen EPHORTESTJ
41747/2019 20191107 07.11.2019 Saksframlegg/innstilling 105/34 - Kjøpmannsg 22, 7500 Stjørdal - Dispensasjon fra reg.plan pkt. 2.1 krav om detaljregulering, pkt. 2.4 utforming fasade, pkt. 2.6 P-kjeller og pkt. 3.2.30 utnyttingsgrad, formål fortau og byggegrense Hotellgt for oppføring av tilbygg hotell EPHORTESTJ
50329/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=84w3aa, SakId=281983) ***** EPHORTESTJ
50330/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=84w3aa, SakId=281983) ***** EPHORTESTJ
50332/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=84w3aa, SakId=281983) ***** EPHORTESTJ
50325/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Angående frist for innlevering av dokumenter Sør-Trøndelag Jordskifterett EPHORTESTJ
50441/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Politiattest datert 27.10.19 - Agnethe Gylland Agnethe Gylland EPHORTESTJ
50523/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Marit Lundgren EPHORTESTJ
50542/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Takker ja til 45 % midlertidig stilling som fagarbeider ved Lånke skole - 01.11.19 - 31.12.19 - Malin Hovdal Knap Malin Hovdal Knap EPHORTESTJ
50500/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Ida Krusch Bendiksen EPHORTESTJ
50501/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - pedagogiske ledere/barnehagelærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4113712672) Jens Martin Nommensen Kværness EPHORTESTJ
50472/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 219/3 i Stjørdal (5035) LANDBRUKSDIREKTORATET EPHORTESTJ
50474/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTESTJ
50477/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Politiattest datert 10.04.19 - Kenneth Haugen Kenneth Haugen EPHORTESTJ
50484/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Informasjon angående søknad om tilskudd bufdir EPHORTESTJ
50487/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
50463/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom DNB EIENDOM AS avd Trondheim Stjørdal EPHORTESTJ
50466/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underretning til klager jfr jp 36 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
50467/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Underretning til klager jfr jp 35 TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
50468/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om salgsbevilling STÅLE HARALD ANDERSSEN EPHORTESTJ
50470/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Referat fra møte 6. november om reguleringsplanforslag for E6 Helltunnelen - Hellstranda om ROS- analyse Hilde Marie Prestvik EPHORTESTJ
19890/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Savner tilbakemelding på Branntilsyn 2019 Johnsen Bente EPHORTESTJ
20640/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 351/1 - Flaksjøv 397 - riving og nybygg av hytte - behov for flere opplysninger Atle Granås EPHORTESTJ
20664/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare MARIUS KROGH AS EPHORTESTJ
20665/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Dameavdelingen om tilskudd Dameavdelingen EPHORTESTJ
20592/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare SKATVAL LANDBRUKSLAG SA EPHORTESTJ
20661/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare STRAND TERJE OLAV EPHORTESTJ
20672/2019 20191107 07.11.2019 Internt notat 162/200 - Selbuv 76 - Lånkebosenter - Rapport etter Branntilsyn 20.3.2019 Bjørn Bremseth EPHORTESTJ
20651/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare B LANGSETH EIENDOM AS EPHORTESTJ
20654/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 84/431 - Slettevegen 32 - tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel Kjersti Bechmann Thyholt m.fl. EPHORTESTJ
20724/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Korrespondanse - kostoversikt hydroknisk tiltak Hans Olav Børseth EPHORTESTJ
20725/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Tilsyn miljøretta helsevern Skatval skole Skatval skole EPHORTESTJ
20740/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om leie av gågata fom. 31.05. tom. 12.06.19 Norges Jeger- og Fiskerforbund, v/Karina Gjerde EPHORTESTJ
20762/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Svar - Søknad om godkjenning etter miljørettet helsevern. Varsel om avvik og krav om retting Skatval skole EPHORTESTJ
20699/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om utsatt frist for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Moum Kjell Peder EPHORTESTJ
20705/2019 20191107 07.11.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd ***** EPHORTESTJ
20734/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning (grensejustering) Oddny Laila Moen Balstad m.fl. EPHORTESTJ
20736/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev Tillatelse til videreføring av treningsterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet 2019 - 2023 Fjellstyrene i Stjørdal EPHORTESTJ
20746/2019 20191107 07.11.2019 Utgående brev 285/1 - Skjelstadmarkvegen 65 - tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT v/Enhet eiendom EPHORTESTJ
19897/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Tegninger - EL- arbeidstegninger Bravida Norge AS, avd Stjørdal EPHORTESTJ
50223/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Susanne Anita Ødegård Drageset EPHORTESTJ
50227/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Husbyåsen - 101/159 i Stjørdal Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
50235/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Forslag til medlem i eldrerådet Leder Lånke Arbeiderlag v/Alf Kaspersen EPHORTESTJ
50305/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Skade den 31.10.19 ***** EPHORTESTJ
50172/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 155/19 - Sortasvegen 56 - Dispensasjon fra krav i kommuneplanens arealdels punkt 4.2.2 til antall boenheter og maks BRA for bebyggelse i LNFR-områder - Melding om vedtak Kanjana Torgersen EPHORTESTJ
50174/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Kimen kino - 09.11.19 TRONDHEIM KINO AS EPHORTESTJ
50175/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Vassbygdveien 155 RHK BYGG AS EPHORTESTJ
50290/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Ferdigmelding arbeidstillatelse - vask av fasade MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
50176/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Bangvegen 37 RHK BYGG AS EPHORTESTJ
50178/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=43k396, SakId=240059) ***** EPHORTESTJ
50180/2019 20191106 06.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=43k396, SakId=240059) ***** EPHORTESTJ
50158/2019 20191106 06.11.2019 Saksframlegg/innstilling Kvalitetsmelding for grunnskolen 2018-2019 EPHORTESTJ