eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
39723/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
39726/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Hege Hoseth Mauseth EPHORTESTJ
39724/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Bo- og miljøtjenesten - st. ref. (4290141881) Nora Sørensen EPHORTESTJ
39728/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling m/funksjon som rådgiver - st. ref. (4289112193) Julie Margrete Prestmo EPHORTESTJ
39725/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse John Hagen EPHORTESTJ
39727/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Bo- og miljøtjenesten - st. ref. (4290141881) mohamed karim EPHORTESTJ
39730/2020 20200919 19.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Bo- og miljøtjenesten - st. ref. (4290141881) Hege Hoseth Mauseth EPHORTESTJ
39720/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ingunn Husbyaune EPHORTESTJ
39697/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Bo- og Miljøtjenesten EPHORTESTJ
39673/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Elena Louise Lislevand EPHORTESTJ
39602/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
39576/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39582/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39584/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39655/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Egenmeldingsskjema - brukere av byggverk Bankers et utested AS EPHORTESTJ
39686/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Monica Strømberg EPHORTESTJ
39608/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Saksavslutning - smil, 996661148 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
39567/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Karoline Kjelbergnes EPHORTESTJ
39595/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedrørende anmodning om forhåndskonferanse BOLIG PARTNER PROSJEKT AS EPHORTESTJ
39598/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedrørende støy i forbindelse med oppføring av ballbinge STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
39605/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval (øst) Svein Ivar Salberg EPHORTESTJ
39606/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud ansettelseskontrakt fast 16,5% fra 01.09.20 John Hagen EPHORTESTJ
39603/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
39556/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279320279) Beate Berg EPHORTESTJ
39612/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om stilling Nina Iren Amdal-Aas EPHORTESTJ
39620/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Myrbrannen 1 Geving - Bratås maskin AS BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
39631/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Søknad og svar om pantebytte SPAREBANK 1 SMN EPHORTESTJ
39635/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Hanne Kristin Øiaas EPHORTESTJ
39690/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kjetil Kvaal EPHORTESTJ
34914/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 101/239, 101/240, 101/241 og 101/242 - Kantarellvegen - Oppføring av fire eneboliger i rekke - Tillatelse til tiltak NORGESHUS AS EPHORTESTJ
39573/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39574/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39578/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39185/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 106/43 og 106/53 - Sandfærhusveien - Nytt parkeringshus - Ferdigattest BYGG-KON AS EPHORTESTJ
39200/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 197/1 - Kvaalsåsen - Oppfylling av overskuddsmasse på dyrkamark HOÅS PER ANNAR EPHORTESTJ
39577/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39580/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39599/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
39614/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
39633/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark - Trekkes Bente Kvittem Tyholt EPHORTESTJ
39637/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om tilbygg Kjell Jarl Andre Almestad EPHORTESTJ
39588/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39589/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Rehabilitering av Bjørkbakken Rolf Åge Berg EPHORTESTJ
39583/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39585/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39586/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39098/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 63/14 Varsel om oppmålingsforretning Tore Eirikssønn Dahl m.fl. EPHORTESTJ
39095/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
39131/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Søknad om dispensasjon fra byggegrense - ny bygning HELLSAGA EIENDOM AS EPHORTESTJ
39113/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
39105/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
39156/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 73/21 - Bårsvegen 32, 7510 Skatval - Mangler ved søknad BRØDRENE HOFSTAD AS EPHORTESTJ
39160/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 99/86 - Ole Rises gate 1, 2, 3, 5,og 7 - Tildeling av vegadresser - forhåndsvarsel MOHEIM BORETTSLAG m.fl. EPHORTESTJ
39170/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 102/1225 - Kløverstien 8, 7507 Stjørdal - Innglassing takterrasse - Tillatelse til tiltak Henrik Meistad Pedersen EPHORTESTJ
39174/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Vedr søknad om ekstratilskudd - Tilskudd 2, År 3, ettersendelse av tilleggsdokumentasjon Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTESTJ
39151/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 87/18 - Aunetbakken 2 - oppføring av tilbygg til bolig - behov for supplering med branntekniske tiltak for carport Arne Skotnes EPHORTESTJ
39199/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 102/562 - Øvre Terrasseveg 1-6 og Nedre Terrasseveg 1-6 - installasjon av brannalarm- og ledelysanlegg - ferdigattest BRAVIDA NORGE AS EPHORTESTJ
39208/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 121/2 Matrikkelbrev etter sammenslåing Geir Sigvart Kvaal EPHORTESTJ
39643/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Siv Mona Solli EPHORTESTJ
39717/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anne Mari Grønseth EPHORTESTJ
39702/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Bosetting av flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTESTJ
39703/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Forespørsel om tiltak i ungdomsskolen for å motvirke kjønnsdelte utdanningsvalg BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET EPHORTESTJ
39710/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Korreksjonsoppgjør for aktivitetsbasert tilskudd over statsbudsjettet 2020 kap. 761,post 65 HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
39712/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Anmodning om tiltak mot støy fra kommunal bolig SAMEIET ROSENLUND PARK STJØRDAL EPHORTESTJ
39715/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=4akr8a, SakId=354517) ***** EPHORTESTJ
39719/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak Renate Giskås Brønstad EPHORTESTJ
39677/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Mattilsynet gir dispensasjon til bruk av storfeøyne i undervisning Mattilsynet EPHORTESTJ
39682/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=4ar6bk, SakId=351431) ***** EPHORTESTJ
39683/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=4ar6bk, SakId=351431) ***** EPHORTESTJ
39689/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Korrigert kartskisse til søknad om fradeling Øystein Sletvold EPHORTESTJ
39575/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann BJØRN TROTLAND EPHORTESTJ
39592/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=ONDzaN, SakId=188634) ***** EPHORTESTJ
39600/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling m/funksjon som rådgiver - st. ref. (4289112193) Andreas Stamnes Vavik EPHORTESTJ
39616/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev 80/44 - Viksjøvegen 70 - Godkjenning av melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg MERÅKER VVS AS m.fl. EPHORTESTJ
39679/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Bo- og Miljøtjenesten EPHORTESTJ
39684/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Referat partnerskapsmøte mellom NAV Trøndelag, NAV Værnes og Stjørdal kommune NAV Trøndelag Samfunn EPHORTESTJ
39647/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Lopez Espinal Gabriela EPHORTESTJ
39660/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Ferdigmelding arbeidstillatelse - Stenging ventiler fjernvarmekum - Brødr Halle AS BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
39696/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Prost Wittrups g 4 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
39699/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Informasjon om Landbrukstelling 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESTJ
39701/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval øst Svein Ivar Salberg EPHORTESTJ
39704/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Oppdatert situasjonskart til forespørsel om fritak fra byggesaksbehandling PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
39708/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=q545q4, SakId=358642) ***** EPHORTESTJ
39709/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=q545q4, SakId=358642) ***** EPHORTESTJ
39652/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Saksprotokoll for kontrollutvalgets sak 31/20 - Reglement for kontrollutvalget KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESTJ
39663/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Ristningsberget - Brødr Halle AS BRØDR HALLE AS EPHORTESTJ
39669/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Sak 28/20 - Kontrollutvalgets budsjett for 2021 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESTJ
39670/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Prost Wittrups g 4 - Bratås Maskin AS BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
39721/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Bo- og miljøtjenesten - st. ref. (4290141881) Fawsia Osman EPHORTESTJ
39722/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Bo- og miljøtjenesten - st. ref. (4290141881) Marija Milic EPHORTESTJ
39601/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Bekymringsmelding VÆRNESREGIONEN BARNEVERNTJENESTE EPHORTESTJ
39045/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - Trym Daling-Daldorf Terje Ludviksen m.fl. EPHORTESTJ
39046/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Oversendelse av vedlegg ***** EPHORTESTJ
39048/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Avtale om fiskerett Hembre Gård EPHORTESTJ
39619/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anita Lange EPHORTESTJ
39081/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Signert samarbeidsavtale vedrørende digitalisering TRONDHEIM KOMMUNE Digitrøndelag EPHORTESTJ
39117/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Ingunn Husbyaune EPHORTESTJ
39587/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse startlån NAV arbeid og velferd EPHORTESTJ
39497/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 166/215 - Johan Gevings Veg 42 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39490/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/79 - Orelia 4 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39494/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/86 - Orelia 3 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39495/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/12 - Orelia 1 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39496/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/9 - Orelia 11 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39434/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 80/44 - Viksjøvegen 70 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg MERÅKER VVS AS EPHORTESTJ
39486/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/11 - Orelia 5 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39442/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 99/1040 - INGEN ADRESSE - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Brødrene Bjerkli as EPHORTESTJ
39481/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/70 - Orelia 9 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39484/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/70 - Orelia 9 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
39485/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 96/10 - Orelia 7 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Fossli Maskin og Transport AS EPHORTESTJ
37284/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Karina Andstad Andersen EPHORTESTJ
38892/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 215/10 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Hege Fremstad m.fl. EPHORTESTJ
38836/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - korrigert beregning Tove Munkeby EPHORTESTJ
38837/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Ingvild Bjørgen Marstad Ingvild Bjørgen Marstad EPHORTESTJ
38898/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling 14.09.20 - 31.07.21 - Thomas Olsen Thomas Olsen EPHORTESTJ
38844/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på innsendt egenmeldingsskjema for brukere av byggverk LÆRINGSVERKSTEDET AS EPHORTESTJ
38839/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 162/76 - Gevingåsen 94 - Tilbygg til bolig - Ferdigattest S.A.K. AS EPHORTESTJ
38853/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Protokollføring bruk av tvang og makt etter Helse- og Omsorgstjenesteloven kap. 9 ***** ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
38872/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 77/12 - deling/dispensasjon og rekvisisjon av oppmåling Tore Arntzen EPHORTESTJ
38890/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 68/21 - Auranvegen 14 - Fyringsforbud Julie Petrine Karlsen EPHORTESTJ
39501/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 99/1040 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Brødrene Bjerkli as m.fl. EPHORTESTJ
39528/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Håvard Lillebo Jakobsen EPHORTESTJ
39546/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Lisbeth Skaug Salberg EPHORTESTJ
39462/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=699pbw, SakId=329578) ***** EPHORTESTJ
39465/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 921615051 Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
39467/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling m/funksjon som rådgiver - st. ref. (4289112193) Line Breiseth EPHORTESTJ
39536/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Monica Myrvold EPHORTESTJ
39551/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Ansettelse vikar på tilkalling Samai Sainam EPHORTESTJ
39498/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279320279) Kari Anne Solem EPHORTESTJ
39530/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 101/11 - Erklæring - Ledningsarbeider Olav Jarle Saue EPHORTESTJ
39531/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ang. standard / vedlikehold på gangveier og sykkelveier i Stjørdal og omegn Tålmodig innbygger EPHORTESTJ
39532/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som støttekontakt i perioden 20.08.20 - 20.06.21 Henrik Lerstad Sæter EPHORTESTJ
39547/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Fawsia Osman EPHORTESTJ
39549/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Elivana Francisca, De Farias Carvalho EPHORTESTJ
39555/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om vikar på tilkalling Wenche Røkke EPHORTESTJ
39552/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Thea Hammer Sætnan Thea Hammer Sætnan EPHORTESTJ
39504/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Høring av mindre endring områderegulering 1-251 Stjørdal sentrum Frank Reidulf Lien EPHORTESTJ
39518/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kontrolldokumenter til søknad om ferdigattest SPARK STUDIO AS EPHORTESTJ
39521/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval øst John Einar Kvaal EPHORTESTJ
39524/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Forespørsel vedr camper i Storvika / Molovika Innbyggere som ivaretar området EPHORTESTJ
39527/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Ønske om regelmessig feiing av gangveier Anonym EPHORTESTJ
39533/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon Sarah Børstad EPHORTESTJ
39535/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ann Mari Almestad EPHORTESTJ
39422/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Svein-Arne Fredriksen EPHORTESTJ
39425/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Teknisk plangodkjenning VA - Orkesterplassen - Oppdatert underlag NORCONSULT AS EPHORTESTJ
39426/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Høring av mindre endring områderegulering 1-251 Stjørdal sentrum Randi I S Aas EPHORTESTJ
39427/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev HØRINGSFRIST UTGÅTT - Eidum - Endret trase for 132 kV kabel ved Eidum i Stjørdal kommune - Melding om foreleggingspliktig tiltak. ID 23170 TENSIO TN AS EPHORTESTJ
39429/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging Skatval øst Vegard Andre Rolfseng EPHORTESTJ
39413/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 108/20 - Notenget 10 - Godkjenning av melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg Arvid Myren AS m.fl. EPHORTESTJ
39416/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Halsen ungdomsskole - Ragnhild Dahle Aftret Ragnhild Dahle Aftret EPHORTESTJ
39420/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Underskrevet avtale om fri mobiltelefon - Anne Elisabeth Ydse Stødle Anne E Ydse Stødle EPHORTESTJ
39550/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Lotta Rostad EPHORTESTJ
39554/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Wenche Røkke EPHORTESTJ
39412/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 113/32 - Reelia 7 - Godkjenning av melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg Rørleggertjenester AS m.fl. EPHORTESTJ
39418/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Kopi - Klientmappe fra Stjørdal kommunes PP-tjeneste - ***** ***** ***** INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS EPHORTESTJ
36917/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Sluttrapport ***** EPHORTESTJ
39435/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling m/funksjon som rådgiver - st. ref. (4289112193) Emina Ilic EPHORTESTJ
39441/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Høring av mindre endring områderegulering 1-251 Stjørdal sentrum STJØRDAL KVINNE & FAMILIELAG EPHORTESTJ
39444/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Gry Ninette Fossbakk EPHORTESTJ
39476/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Klage på parkeringsgebyr Stian Morten Jullum EPHORTESTJ
39475/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Lasse Myrholt EPHORTESTJ
39480/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Undervisningsstilling m/funksjon som rådgiver - st. ref. (4289112193) Gørill Steen EPHORTESTJ
38845/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling - Renhold - Mari Johanne Halle Forbord Marit J Halle Forbord EPHORTESTJ
37352/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Gunn Karin Lien Øverland EPHORTESTJ
39477/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Integreringsenheten EPHORTESTJ
38874/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger for eiendommene 33/6 , 33/12 og 34/6 VIFSTADLIA AS v/Odd Arne Hernes EPHORTESTJ
38868/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Oppfølgingsplan ved sykmelding 04.09.20 ***** EPHORTESTJ
38856/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Lina Bergum EPHORTESTJ
38851/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev VA - sanering Hell. Status fremdrift - videre arbeider. Lars Egil Hansen m.fl. EPHORTESTJ
38862/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse - Vikar på tilkalling Hanne Marie Bendiksen EPHORTESTJ
38870/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 99/454 - Stokmovegen 82 - Tildeling av offisiell adresse - forhåndsvarsel Wenche Sjaastad Johnsson m.fl. EPHORTESTJ
36268/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar på avslag om redusert foreldrebetaling saksnr VIGO0984/2020 innsendt til Stjørdal kommune 24.08.2020 ***** EPHORTESTJ
39024/2020 20200917 17.09.2020 Internt notat 71/9 - Einberget 21 - etablering av restaurant - landbruksfaglig vurdering Knut Krokann EPHORTESTJ
39016/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 107/358 - Innherredsv 42 A-K - nybygg 9 boliger i rekke - ferdigattest PANARK AS EPHORTESTJ
38930/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 337/2 - Mellomriksvegen 3291 - Tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel Stig Arve Meådal EPHORTESTJ
38958/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev 14.09.20 samtykkeerklæring ***** EPHORTESTJ
38982/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Vedlegg til bekymringsmelding Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
38987/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 88/2 - Kvithammer vestre - rivingstillatelse for gårdsbestyrerbolig og driftsbygg HÆHRE ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
38988/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev 49/3 - Steinvikholmvegen 41 - Tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel FORTIDSMINNEFORENINGEN EPHORTESTJ
39478/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Simon Schjølberg EPHORTESTJ
39430/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel BYGGNORD AS EPHORTESTJ
39433/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt Elin Marie Withbro EPHORTESTJ
37338/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Maja Kildal Bakken EPHORTESTJ
38773/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Meddommere til tingretten, suppleringsvalg. Vanja Vold Haugan EPHORTESTJ
39380/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nye gangfelt - Ringveien og Nordhallen Tore Wandsvik EPHORTESTJ
39384/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5arq65, SakId=352777) ***** EPHORTESTJ
39396/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om økt stilling ved DMS Henrik Jakobsen Furan EPHORTESTJ
39402/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Øyvind Meyer EPHORTESTJ
39406/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) Øyvind Meyer EPHORTESTJ
39338/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Omlegging av linje ved Hammermo i Langstein Stjørdal kommune - Melding om foreleggingspliktig tiltak. ID 30037 TENSIO TN AS EPHORTESTJ
39387/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5arbak, SakId=353321) ***** EPHORTESTJ
39393/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Nora Elverum Holm EPHORTESTJ
39395/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på TILBUD OM ANSETTELSE Samrawit Alem Desta EPHORTESTJ
39346/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Gabriela Lopez Espinal EPHORTESTJ
39386/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5arbak, SakId=353321) ***** EPHORTESTJ
56387/2017 20200916 16.09.2020 Saksframlegg/innstilling 3-040 Velvang vestre 78/1 Camping. 2. gangsbehandling av reguleringsplan EPHORTESTJ
39404/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Øyvind Meyer EPHORTESTJ
39405/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Natalie Kanthakorn Lian EPHORTESTJ
39408/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Øyvind Meyer EPHORTESTJ
39409/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Jelena Belajeva EPHORTESTJ
38692/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Oda Andvik Malmo EPHORTESTJ
39283/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Rose Anita Vinge EPHORTESTJ
38662/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Informasjon om saksgang etter skademelding ***** EPHORTESTJ
38665/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 102/277 og 102/1251 - Prost Wittrups gate 4 A og B - Enebolig, firemannsbolig og carport - Midlertidig brukstillatelse S.A.K. AS EPHORTESTJ
38683/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Cathrine Hattmyr Cathrine Hattmyr EPHORTESTJ
38690/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Jeanett Mæhla EPHORTESTJ
38725/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Ketil Fiskvik EPHORTESTJ
38643/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Kåre Johan Gåsø Eriksson EPHORTESTJ
38644/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Ester-Johanne Halse Ester-Johanne Halse EPHORTESTJ
38691/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 130/2 - Mellomriksvegen 577 - Tildeling av vegadresse -vedtak Thor Ole Vold EPHORTESTJ
38677/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Eric André Jacobsen EPHORTESTJ
38679/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kåre Johan Gåsø Eriksson EPHORTESTJ
38694/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om stilling Ingvild Bjørgen Marstad EPHORTESTJ
38757/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse. Trine Borsethaug Fossen EPHORTESTJ
38782/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Henrik Lerstad Sæter EPHORTESTJ
38011/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Vegard Rønning Valstadsve EPHORTESTJ
38799/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/13 - Allmenningsvegen 99 - Tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel Nils Olav Minde EPHORTESTJ
38760/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 87/36 - Salbergvegen 16 - Vedrørende utleie i enebolig Stian Heimdal Vanderås EPHORTESTJ
38688/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse - Vikar på tilkalling Tove Karin Solberg EPHORTESTJ
38689/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Angående tilskudd spesialundervisning ved Fagerhaug FAGERHAUG KRISTNE SKOLE SA EPHORTESTJ
38700/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 01.05.2021 - 01.05.2021 LO i Stjørdal og Meråker EPHORTESTJ
38699/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 207/4 - Sunndalsvegen 732 - Tildeling av vegadresse - vedtak Ola Kviteng EPHORTESTJ
38740/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 188/2 - Selbuvegen 783 og 785 - Tildeling av vegadresser - vedtak Terje Magnar Julseth EPHORTESTJ
38749/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev VA - sanering Hell. Status fremdrift - videre arbeider. Aase Geving m.fl. EPHORTESTJ
39221/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse ETAT OMSORG EPHORTESTJ
38703/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet - Maria Grendal Maria Grendal EPHORTESTJ
38716/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - STOLT BRYGGERI AS STOLT BRYGGERI AS EPHORTESTJ
38742/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev 71/9 - Einberget 21 - Etablering av restaurant - foreløpig svar BYGGNORD AS EPHORTESTJ
38744/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i journal fra Helsestasjonen - ***** ***** SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS EPHORTESTJ
38768/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Cesilie Kristoffersen EPHORTESTJ
39316/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTESTJ
39328/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Henvisning til enhet barn og unge Værnesregionen Barnevernstjeneste EPHORTESTJ
39329/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Henvisning til enhet barn og unge Værnesregionen Barnevernstjeneste EPHORTESTJ
39302/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon Torbjørn Sigurd Sætertrø EPHORTESTJ
39326/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Fartsdempende tiltak på fv. 32 - Kirkeveien Lars Erik Støver EPHORTESTJ
39370/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel nr. 2 ÄLVSBYHUS NORGE AS EPHORTESTJ
39375/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Høring av mindre endring områderegulering 1-251 Stjørdal sentrum Odd Arne Hernes EPHORTESTJ
39385/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=5arq65, SakId=352777) ***** EPHORTESTJ
39391/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2020 - st. ref. (4144451356) Mali Andreassen Saugen EPHORTESTJ
39399/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune dat. 16.9.20 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
39318/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Vedrørende byggesøknad - Gesimshøyde Fredric Hagen Klevan EPHORTESTJ
39320/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Einberget AS - Søknad om serveringsbevilling Anne-Berit Hagen Auran EPHORTESTJ
39331/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse SAMEIET STORVIKA TERRASSE EPHORTESTJ
39334/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Oversendelse av dokumenter i klagesak VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR EPHORTESTJ
39340/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 87/18 - Aunetbakken 2 - oppføring av tilbygg til bolig - behov for supplering med branntekniske tiltak for carport Arne Skotnes EPHORTESTJ
39341/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval (Øst) Tor Olav Kvål EPHORTESTJ
39344/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval (Øst) Geir Karsten Skikstein EPHORTESTJ
39365/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kopi av brev - Dispensasjon fra regulert byggegrense mot fylkesveg 26 Statens vegvesen Region Midt Steinkjer kontorsted EPHORTESTJ
39307/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Anmodning om forhåndskonferanse - foreløpig svar ARKPLAN AS EPHORTESTJ
39308/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Innspill fra Arnfinn Leirfall, Petter Leirfall og Margrethe Leirfall Brøndbo datert 10.09.20 Arnfinn Rune Leirfall EPHORTESTJ
39309/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - J P Holans g 91 A Wenche Lindahl Wergeland EPHORTESTJ
39311/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Oversendelse av Kjøpekontrakt og Serviceavtale TJENESTESERVICE AS EPHORTESTJ
39312/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon i perioden 27.11.20 - 20.08.21 Ingrid E Bye Lønvik EPHORTESTJ
39313/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Aylin Soyer Tangen EPHORTESTJ
39314/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om permisjon i perioden 23.08.21 - 12.11.21 - Ingrid Elisabeth Bye Lønvik Ingrid E Bye Lønvik EPHORTESTJ
39321/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 03.11.20 - 28.06.21 Tone Elisabeth Langeland EPHORTESTJ
39343/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om grensejustering Ivar Morten Hansen EPHORTESTJ
39281/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Julie Margrete Prestmo EPHORTESTJ
39282/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Spørsmål om lysforurensing fra nye Sandskogan stadion Daniel Dydland EPHORTESTJ
39288/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Rammeverk for testsentre ved grenseoverganger Helsedirektoratet EPHORTESTJ
39290/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Kantstein Husbyveien Tverås Maskin & Transport AS EPHORTESTJ
39347/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport Ingvild Berg EPHORTESTJ
39285/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Ko Nyi Khine EPHORTESTJ
39289/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om bygging som er unntatt søknadsplikt Trinh Thi Nguyen EPHORTESTJ
39293/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.20 - 31.08.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
39294/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Ettersendelse av dokumentasjon BYGGNORD AS EPHORTESTJ
39295/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - pedagogiske ledere/barnehagelærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273641096) Beate Hofstad EPHORTESTJ
39296/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 01.07.20 - 30.06.21 - Silje Elise Paulsen Silje Elise Paulsen EPHORTESTJ
39301/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad og svar - permisjon i perioden 12.10.20 - 11.12.20 - Hanne Konstad Aalberg Hanne Konstad Aalberg EPHORTESTJ
39305/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Oddbjørn Vilvang EPHORTESTJ
39304/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom Oddbjørn Vilvang EPHORTESTJ
39224/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om montering av renseanlegg Sidsel W Vintervoll EPHORTESTJ
39227/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2020 ***** EPHORTESTJ
39229/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Forslag til kandidat til miljøprisen 2020 ***** EPHORTESTJ
39369/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Gatelykt ved Remyrv Tore Husbyaune EPHORTESTJ
39255/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Gabriela Lopez Espinal Gabriela Lopez Espinal EPHORTESTJ
39256/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 100/92 STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT, enhet Eiendom EPHORTESTJ
39368/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Supplerende dokumentasjon ÄLVSBYHUS NORGE AS EPHORTESTJ
39250/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad / rekvisisjon - Fradeling av grunneiendom TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
39333/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Henvisning til enhet barn og unge Værnesregionen Barnevernstjeneste EPHORTESTJ
39337/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Halsen ungdomsskole EPHORTESTJ
39361/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Statens vegvesen Region Midt Steinkjer kontorsted EPHORTESTJ
37026/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Emma Daling EPHORTESTJ
37079/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kirsti Merete Tronsmo EPHORTESTJ
37084/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Ann-Kristin Ø Skjervold EPHORTESTJ
39100/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Anmodning om klarlegging av grense Lars Erik Gustad EPHORTESTJ
36734/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Mai K Sørlie Løvseth EPHORTESTJ
38496/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Endring av tjenestested Jane I Ogley-Holmberg EPHORTESTJ
38567/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding ***** EPHORTESTJ
38577/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Varsel om prisendring Maske AS EPHORTESTJ
39203/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE - Virksomhet Hjemmetjenesten - st. ref. (4277840476) Randi Morken Skrefsrud EPHORTESTJ
39204/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Marijyl G. Valendez EPHORTESTJ
39205/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling, ambulerende - 17.10.2020 - 17.10.2020 Tor-Gunnar Wagenius-Nilssen EPHORTESTJ
39206/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE - Virksomhet Hjemmetjenesten - st. ref. (4277840476) Sissel Kulsetås EPHORTESTJ
39214/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Silje Iren Sivertsen EPHORTESTJ
39215/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Fagarbeider/assistent i barnehage, vikar på tilkalling, - st. ref. (4273641601) Karina Brevik EPHORTESTJ
38531/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 111/21 - Hognesaunvegen 94 - Tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel SAGATUN GRENDAHUS EPHORTESTJ
38568/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 94/33 - Meiselia 8, 7509 Stjørdal - Dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport Sindre Storødegård EPHORTESTJ
38641/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på innsendt egenmeldingsskjema for brukere av byggverk BS PUB & KULTUR AS EPHORTESTJ
38618/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til midlertidig stillingsutvidelse 14.09.-31.12.20 Tonje Gauslaa Sivertzen EPHORTESTJ
38597/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Vedlegg til bekymringsmelding ***** EPHORTESTJ
38602/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 107/38 - Innherredsv 57 B - bruksendring, tilbygg og fasadeendring - ny midlertidig brukstillatelse for leilighet 201. ARKIDECO AS EPHORTESTJ
39186/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oversendelse av varslingssak til vurdering ***** EPHORTESTJ
39210/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279320279) KAZONZA OMBENI EPHORTESTJ
39213/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kåre Johan Gåsø Eriksson EPHORTESTJ
38555/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Vedlegg til bekymringsmelding ***** EPHORTESTJ
39143/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Cathrine Hattmyr EPHORTESTJ
39183/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kopi av brev - Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET EPHORTESTJ
39187/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE - Virksomhet Hjemmetjenesten - st. ref. (4277840476) Gunn Myhr Fossen EPHORTESTJ
39189/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Henrik Valstad EPHORTESTJ
39175/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse OBOS BLOCK WATNE AS EPHORTESTJ
39194/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om bygging av landbruksvei Morten Sjømo EPHORTESTJ
39173/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4273642020) oskar andersson EPHORTESTJ
39162/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=kab9a3, SakId=295867) ***** EPHORTESTJ
39164/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nye siktkrav og behov for vegetasjonsfjerning ved planoverganger BANE NOR SF EPHORTESTJ
39134/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Henvendelsen fra gruppelederen for Stjørdal SV KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESTJ
39135/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ketil Fiskvik EPHORTESTJ
38526/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vitnemål og attester Eric André Jacobsen EPHORTESTJ
38519/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Anmodning om opplysninger for eiendommen - 69/19 - Naboliste Per Bjørnar Fiveltun EPHORTESTJ
38521/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 290/1 - Mellomriksvegen 1183 - Tildeling av offisiell adresse - forhåndsvarsel Berte Sigrid Bjørngaard EPHORTESTJ
38522/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 147/37 - Bergslia 117 - Tilbygg til eksisterende enebolig - Tillatelse til tiltak Fredric Hagen Klevan EPHORTESTJ
38515/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - Samuel Støver. Therese Lee Støver EPHORTESTJ
38516/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 343/1/10 - Rådalsv 897, 7520 - Dispensasjon fra LNFR-formål i KPA for etablering av gangveg til fritidsbolig - Høringsbrev FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
39159/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=kab9a3, SakId=295867) ***** EPHORTESTJ
39145/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Cathrine Hattmyr EPHORTESTJ
39161/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=kab9a3, SakId=295867) ***** EPHORTESTJ
38493/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Egenmeldingsskjema - brukere av byggverk Halsen barneskole EPHORTESTJ
39109/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forslag til kandidat til kulturprisen 2020 ***** EPHORTESTJ
39118/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Referat fra samarbeidsmøte 09.09.20 ***** EPHORTESTJ
39122/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Formannskapets behandling av kommuneplanens samfunnsdel KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESTJ
39123/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling / dispensasjon og rekvisisjon av oppmåling Jo Anders Auran EPHORTESTJ
39202/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Thea Hammer Sætnan EPHORTESTJ
39097/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Undersøkelse - Ledige stillinger 3. kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ EPHORTESTJ
39101/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Forslag til kandidat til Miljøprisen 2020 ***** EPHORTESTJ
39094/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - godkjent ferdigmelding - Hotellgata BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
39102/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppsigelse og svar - Ella Annie Sætran - Ref-ID 1003308 Ella Annie Sætran EPHORTESTJ
39114/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kopi av brev - Vedrørende innsigelse på faktura INNHERRED RENOVASJON IKS EPHORTESTJ
39126/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel - Fv 6810 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
39132/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak SAPERE AUDE GUITAR DUO DA EPHORTESTJ
39149/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Skade den 26.08.20 ***** EPHORTESTJ
39088/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak for ferdigmelding - Godkjent ferdigmelding - Steinleveranse TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
39127/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - 01.07.20 - 30.06.21 - Linnea Elisabeth Gunnes Linnea Elisabet Gunnes EPHORTESTJ
39142/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Årlig rapportering på bruk av tilskudd til utleieboliger Husbanken EPHORTESTJ
39150/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fylkesmannens tilbakemelding på revidert støyutredning for boligfelt Ringbanen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
39157/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=443ark, SakId=325587) ***** EPHORTESTJ
39163/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Nye siktkrav og behov for vegetasjonsfjerning ved planoverganger BANE NOR SF EPHORTESTJ
39169/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel SILJE STORSTAD RØE EPHORTESTJ
39052/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTESTJ
38490/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev 115/4 ofl. - konsesjon AKTIV STJØRDAL AS EPHORTESTJ
39089/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Samtykke til håndtering av farlig stoff - Gevingåsen K610 råvarestasjon DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESTJ
39090/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Samtykke til håndtering av farlig stoff - Gevingåsen K610 råvarestasjon DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTESTJ
39038/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Marte Moen EPHORTESTJ
39051/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTESTJ
39058/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale individuell tilrettelagt skoleskyss ATB AS EPHORTESTJ
39056/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Henvisning familieveiledning Værnesregionen Barneverntjeneste EPHORTESTJ
39057/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev Vedrørende sluttrapport for riving av bygning Rose Anita Vinge EPHORTESTJ
39062/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling / dispensasjon og rekvisisjon av oppmåling Anette Kvaal Gangås EPHORTESTJ
39082/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ingeborg Buan Brønn EPHORTESTJ
39039/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Marit Johanne Halle Forbord EPHORTESTJ
37011/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Samrawit Alem Desta EPHORTESTJ
39043/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Svar på søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak PeterTotland EPHORTESTJ
39050/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Værnesgata 7A Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 107/281 ARC Arkitekter AS EPHORTESTJ
39059/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Erik Nærvik Huseby EPHORTESTJ
39060/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Linda Saksvik EPHORTESTJ
39128/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Skade den 27.08.20 ***** EPHORTESTJ
39011/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev 108/20 - Notenget 10 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg Arvid Myren AS EPHORTESTJ
37134/2020 20200914 14.09.2020 Saksframlegg/innstilling Klage på tildelt kommunal utleiebolig - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
38910/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Melding om avslag på refusjon - sykepenger NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
38915/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Adrian Skatvold Aspaas EPHORTESTJ
38924/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval (Øst) Kjell Arnfinn Aune EPHORTESTJ
38925/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval (Øst) Knut Monsen EPHORTESTJ
38878/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden - 01.09.2020 - 31.08.2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
38883/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.2020 - 31.08.2021 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
38886/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jarirat Srinatpat Sæther EPHORTESTJ
38897/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval øst Lasse Finsås EPHORTESTJ
38922/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Johan Stuberg EPHORTESTJ
38923/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Svar på brev vedr mangler i byggesøknad BYGGNORD AS EPHORTESTJ
38949/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til 43,66% økning av stilling ved Fosslia omsorgssenter - Zahra Jamaa Omar Zahra Jamaa Omar EPHORTESTJ
38984/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Oda Andvik Malmo EPHORTESTJ
38986/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til 7 % midlertidig ansettelse som morsmålslærer ved Haraldreina skole - 14.09.20 - 31.12.20 Lina Bergum EPHORTESTJ
38995/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval (øst) Arild Ingvard Tronhus EPHORTESTJ
39003/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i peioden 30.06.20 - 30.06.21 - Mette Sneeggen Mette Sneeggen EPHORTESTJ
38937/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Ersgårds gate øst TROLL ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
38990/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 20.08.20 - 26.06.21 - Oda Sætran Oda Sætran EPHORTESTJ
38998/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Hanne Marie Bendiksen EPHORTESTJ
38926/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kartlegging av interkommunal samarbeid i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
38927/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse datert 14.09.20 Statens vegvesen EPHORTESTJ
38932/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag sin uttalelse datert 10.09.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
38933/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Sigurd Jarls veg TROLL ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ
39002/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Delutbetaling startlån LINDORFF AS EPHORTESTJ
39007/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra byggelinjer NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE AS EPHORTESTJ
38885/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Mail angående bekymring TRØNDELAG POLITIDISTRIKT EPHORTESTJ
38887/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som hjelpepleier ved Fosslia bosenter - Camilla Trelstad Camilla Trelstad EPHORTESTJ
38888/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Uttalelse til dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
38959/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Thomas Olsen EPHORTESTJ
38907/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Plantegning 1.etasje Fredric Hagen Klevan EPHORTESTJ
38916/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Taushetserklæring Maria Børstad Jensen EPHORTESTJ
38899/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Trine Borsethaug Fossen EPHORTESTJ
38912/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Byutviklingssaken Trondheim Havn IKS - Videre behandling TRONDHEIM HAVN IKS EPHORTESTJ
38904/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval øst Asle Moen EPHORTESTJ
38905/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4273639517) Kristian Hyldmo EPHORTESTJ
38893/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ronja Hägglund EPHORTESTJ
38876/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Røkke-Fløan Rita Steinvik EPHORTESTJ
38884/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vitnemål og attester Trude Halvorsen EPHORTESTJ
38855/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Nabovarsel PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
38919/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse S.A.K. AS EPHORTESTJ
38920/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - leil 109 D Sigrid Gresseth EPHORTESTJ
39008/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Nabovarsel Kjell Jarl Andre Almestad EPHORTESTJ
35592/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Støtte til Taraxacum barnehage for barn med vedtak om tilrettelagt barnehagetilbud - Høst 2020 ***** EPHORTESTJ
38322/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 239/1 - Bangvegen 576 - Oppføring av stall - Tillatelse til tiltak Ole Jørgen B Okkelberg EPHORTESTJ
38309/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 313/29 - Åstjønnv 233 - Skihytta Forradal - Branntilsyn 2020 - Egenmelding FORRA IDRETTSLAG EPHORTESTJ
38321/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 102/845 Matrikkelbrev Liesl Rene Krøke m.fl. EPHORTESTJ
38296/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på ilagt parkeringsgebyr Inger Synnøve Hammer EPHORTESTJ
38305/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Referat fra møte i FAU 03.09.2020. Jannecke Trønsdag, sekretær EPHORTESTJ
38306/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 160/29 - Sørsidev 82 - Trudvang - Branntilsyn 2020 - Egenmelding LÅNKE UNGDOMSLAG EPHORTESTJ
38312/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 244/7 - Vårtun Forsamlingslokale - Branntilsyn 2020 - Egenmelding SKJELSTADMARK UNGDOMSLAG EPHORTESTJ
38355/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra deler av stilling Kari Marte Sandvin EPHORTESTJ
36877/2020 20200914 14.09.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunalt startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
38367/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet Databehandleravtale Helseapps HELSEAPPS AS EPHORTESTJ
38373/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 91/4 - Vassbygdvegen 386 - Tildeling av offisiell adresse - forhåndsvarsel Knut Johan Rønningen m.fl. EPHORTESTJ
36854/2020 20200914 14.09.2020 Saksframlegg/innstilling Kommunalt startlån - Ben Cato Malkenes EPHORTESTJ
34075/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Støtte til Læringsverkstedet Tønsåsen naturbarnehage for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp- Høst 2020 ***** EPHORTESTJ
38396/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 38/7 - Myravegen 19 - Tildeling av offisiell adresse - forhåndsvarsel Tove Anita Frøstad EPHORTESTJ
38403/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 250/5 - Langsteinvegen 885 - endret avløpsordning for nybygg hytte - behov for endret søknad om utslippstillatelse NORCONSULT AS EPHORTESTJ
38389/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 274/1 - Gressetgrenda 77 - Tildeling av offisiell adresse - forhåndsvarsel Gunnar Gresseth EPHORTESTJ
38391/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Oppsigelse - varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 ***** EPHORTESTJ
38392/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Arnstein Hegge - vikar på tilkalling . Værnesregionen legevakt Arnstein Hegge EPHORTESTJ
38370/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet Avtale om løpende tjenestekjøp over internett HELSEAPPS AS EPHORTESTJ
38374/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Bilag til Avtale om løpende tjenestekjøp over internett Helseapps HELSEAPPS AS EPHORTESTJ
38381/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Svar på spørsmål fra 17. mai-komiteen 2020 vedr gjennomføring av 17. mai 2021 17. mai-komiteen i Stjørdal v/ Venke Reiten EPHORTESTJ
38394/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 343/1/8 - Grønningsv 605 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 13.02.2020 John Aarnseth EPHORTESTJ
38397/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Oppsigelse - varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 ***** EPHORTESTJ
36823/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Silje Stavnås EPHORTESTJ
34070/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Støtte til Husmorhuset barnehage for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp - Høst 2020 ***** EPHORTESTJ
34073/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Støtte til Taraxacum barnehage for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp- Høst 2020 ***** EPHORTESTJ
38232/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 99/454 - Stokmov 84 - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og utvendig trapp ned til kjelleretasje - tillatelse til tiltak. Wenche Sjaastad Johnsson EPHORTESTJ
38422/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Julie Raaen EPHORTESTJ
38424/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Avslutningsnotat ***** EPHORTESTJ
37301/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 70/22 og 27 - Fiskviksjøen 29 - utslippstillatelse - behov for ytterligere informasjon. STJØRDAL RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTESTJ
34552/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Støtte til Aglo barnehage sentrum- for barn med vedtak om tilrettelagt barnehagetilbud - Høst 2020 AGLO BARNEHAGE SENTRUM EPHORTESTJ
38913/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Maria Børstad Jensen EPHORTESTJ
38906/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Plantegning 2. etasje Fredric Hagen Klevan EPHORTESTJ
38838/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Herman Holm Strand EPHORTESTJ
38985/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kjørebok våren 2020 Johan Støre EPHORTESTJ
38931/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Eplehagen 8 E-NOR INSTALLASJON AS EPHORTESTJ
38846/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Praktisk endring av oppdragsavtale nr 2594 ***** EPHORTESTJ
38847/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Erklæring om egenandel ved bredbåndsutbygging på Skatval øst Lars Einar Berg EPHORTESTJ
38848/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
38849/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=9krq9k, SakId=353733) ***** EPHORTESTJ
38850/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Hani Ismail Yusuf EPHORTESTJ
38865/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Selbuskogen skisenter Styret i Selbuskogen skisenter v/ Anne Kjersti Bakken EPHORTESTJ
38866/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Egenerklæring om bredbåndsutbygging på Skatval Oddrunn Elstad EPHORTESTJ
38867/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Anmodning om opplysninger for eiendommene 33/6 , 33/12 og 34/6 Vifstadlia As v/ Odd Arne Hernes EPHORTESTJ
38869/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Fylkesmannen i Trøndelag sin uttalelse datert 31.08.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
39021/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Kirsti Nørstebø EPHORTESTJ
38863/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innspill fra Geir Hagen datert 11.09.20 Geir Asbjørn Hagen EPHORTESTJ
38411/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 222/1 Einang - fradeling av areal til påstående garasje ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA EPHORTESTJ
38416/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 343/1/9 - Grønningsv 570 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 13.02.2020 Olav Hegge EPHORTESTJ
38871/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.09.2020 - 31.08.2021 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
38873/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for forsterforeldre i perioden 01.09.2020 - 31.08.2021 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
38880/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Avfallsplan og sluttrapport Rose Anita Vinge EPHORTESTJ
38894/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Alida Knutsen EPHORTESTJ
38432/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 343/1/6 - Grønningsv 632 - Purring på tilbakemelding på tilsynsrapport Kenneth Skjerve EPHORTESTJ
38473/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 77/76 Matrikkelbrev Tore Arntzen EPHORTESTJ
38453/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse i midlertidig stilling. Trine Borsethaug Fossen EPHORTESTJ
38286/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 105/212 - Kirkev 4 A - Viva Napoli - Branntilsyn 2020 - Egenmelding VIVA NAPOLI PIZZABAR OG RESTAURANT AS EPHORTESTJ
38287/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tilbakemelding - Egenmeldingsskjema - brukere av byggverk Kvislabakken skole EPHORTESTJ
38291/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 40/7 - Skatvalsv 46 - Skatval samfunnshus - Branntilsyn 2020 - Egenmelding SKATVAL SAMFUNNSHUS SA EPHORTESTJ
38297/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 284/20 - Mellomriksv 1075 - Samfunnshuset Ljosheim - branntilsyn 2020 - Egenmelding SAMFUNNSHUSET LJOSHEIM BA EPHORTESTJ
38298/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 111/21 - Haraldreina - Sagatun Grendahus - Branntilsyn 2020 - Egenmelding SAGATUN GRENDAHUS EPHORTESTJ
38278/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 84/4 - Hos Oss AS - Branntilsyn 2020 - Egenmelding HOS OSS AS EPHORTESTJ
38279/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 84/468 - Kjøpmannsg 19 - Bankers bar og grill - branntilsyn 2020 - Egenmelding BANKERS ET UTESTED AS EPHORTESTJ
38289/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 193/17 - Selbuv 1184 - Elvatun grendahus - branntilsyn 2020 - Egenmelding ELVATUN GRENDAHUS EPHORTESTJ
38302/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 306/9 - Forradalsv 960 - Skogtun Grendahus - Branntilsyn 2020 - Egenmelding SKOGTUN SA EPHORTESTJ
38275/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 179/1, 180/3 og 189/3 - Referat fra forhåndskonferanse om etablering av massedeponi og gjenvinningsanlegg PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
38283/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 84/26 - Kjøpmannsg 15 - Amore - Branntilsyn 2020 - Egenmelding AMORE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
38284/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev 107/19 Kjøpmannsg 5 - He Restaurantdrift AS - branntilsyn 2020 - Egenmelding HE RESTAURANTDRIFT AS EPHORTESTJ
36899/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Hossain Ramzani EPHORTESTJ
36890/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Kjell Richard Mouridsen EPHORTESTJ
39014/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kvittering for nabovarsel Geir Sigvart Kvaal EPHORTESTJ
39015/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Kopi av brev - Fylkeskommunens uttalelse til høring av søknad om endring av tillatelse til brannøving og utslipp av PFAS ved Trondheim lufthavn Værnes Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
38970/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 15.10.2020 NAV Værnesregionen Stjørdal EPHORTESTJ
38989/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BYGG-KON AS EPHORTESTJ
38992/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
38994/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Melding om tiltak Kjell Jarl Andre Almestad EPHORTESTJ
39017/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Geir Sigvart Kvaal EPHORTESTJ
39018/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Godkjenning av fullmakter - Ekstraordinær generalforsamling Selbuskogen skisenter Styret i Selbuskogen skisenter v/ Anne Kjersti Bakken EPHORTESTJ
39023/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeidere - Virksomhet Institusjon og demensomsorg - st. ref. (4279341820) Svetlana Gumilkevskaya EPHORTESTJ
39028/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse SKIBNES ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
39013/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom Geir Sigvart Kvaal EPHORTESTJ
39030/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Retting av opplysninger i matrikkelen Reimund Geving EPHORTESTJ
39031/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Iselin Fossum Skogan Silje Fossum EPHORTESTJ
39033/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Bredbåndsutbygging på Skatval (Øst), egenandel Jahn Erik Rolfseng EPHORTESTJ
39020/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Protokoll - Kontrollutvalgets møte 11.09.2020 KONSEK TRØNDELAG IKS EPHORTESTJ
39026/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
39029/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune datert 14.09.20 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
39032/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Andreas Fossum Skogan Silje Fossum EPHORTESTJ
38960/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Tønsåsen Næringsområde TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
38961/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Takker ja til 37,79% økning av stilling ved Fosslia omsorgssenter - 07.09.20 - 01.10.20 - Ivar Moen Ivar Moen EPHORTESTJ
38964/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Signert databehandleravtale mellom Stjørdal kommune og Inkrement AS INKREMENT AS EPHORTESTJ
38934/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Sigurd Jarls veg sør TROLL ENTREPRENØR AS EPHORTESTJ