eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6196/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 99/178 - Tingvollvegen 24 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
1047/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 2- 068 Tønsåsen næringsområde - Reguleringsplan for offentlig ettersyn Statkraft Varme AS v/Audun Brenne m.fl. EPHORTESTJ
6197/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.02.20 - 31.01.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
6198/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom STJØRDAL KOMMUNE EPHORTESTJ
6199/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruk av kommunale veger i veteranbilløp Tom Almar Granli EPHORTESTJ
6182/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Ville Sinke Monica Sinke EPHORTESTJ
6185/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Natalie Rødde EPHORTESTJ
6188/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Retting av opplysninger i matrikkelen Etat teknisk drift Eiendom EPHORTESTJ
6195/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale - 04.02.20 Holme gård v/Trude Refsås EPHORTESTJ
6179/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 278/2 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6181/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån ***** EPHORTESTJ
6186/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak Jon AgnarJullum EPHORTESTJ
6189/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Fosterhjemsavtalen - signert ***** EPHORTESTJ
6190/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, barne- og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (4190760253) Malin Bratås Forø EPHORTESTJ
6192/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.02.20 - 31.01.22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
6193/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedr opprydding i skateparken May Ester Størset EPHORTESTJ
6213/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport RHK BYGG AS EPHORTESTJ
6231/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Utbedring av anmerkninger Arnfinn Fleischer EPHORTESTJ
6138/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 112/81 - Jossiasv 21 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 03.02.2020 Kolbjørn Ulriksen EPHORTESTJ
6141/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om arbeidstillatelse - sikring av takstein - Kjøpmannsg 2 MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
6146/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 112/82 - Jossiasv 25 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 07.02.2020 Kari Aasland EPHORTESTJ
6149/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 112/10 - Jossiasv 13 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 07.02.2020 Bjørn Jenssen EPHORTESTJ
6156/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2020 - st. ref. (4144451356) Julie Merethe Steinberg EPHORTESTJ
6164/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Endelig tilsynsrapport - Stjørdal kommune - Skatval skole FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
6173/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6175/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning ALLE KAN EPHORTESTJ
6257/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Najmo muse EPHORTESTJ
6274/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024 DOMSTOLENE I NORGE EPHORTESTJ
6276/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om drifttilskudd kulturtiltak MONSBERGAS VENNER EPHORTESTJ
6277/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Joachim hammer rømo EPHORTESTJ
6278/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Hedvig Sofie Linløkken EPHORTESTJ
6280/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, helsearbeiderfaget - st. ref. (4190755443) Solomon negasi Beyene EPHORTESTJ
6281/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Tyra Agerup Vikan Ellen Agerup Vikan EPHORTESTJ
6283/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Aurora Sebine Hansen EPHORTESTJ
6284/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Live Haug-Strømsnes Kjersti Haug EPHORTESTJ
6203/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Brev til politikere i utvalg plan i forbindelse med møte 12.02.20 Jørn Konradsen EPHORTESTJ
6260/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Klage på Stjørdal kommunes vedtak i tilsynssak om parkeringsanleggene i Storvika Terrasse Sameiet Storvika Terrasse v/ styreleder Ivar Malvin Husby EPHORTESTJ
6266/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.01.19 - 31.12.21 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
6271/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Begjæring av tvangssalg - bolig fraflyttet Inntrøndelag Tingrett EPHORTESTJ
6272/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Mal for avtale om bruk av grunn til basestasjon TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
6136/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 103/29 - Kongshaugv 17 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 03.02.2020 Nina Wengstad Kvalvik EPHORTESTJ
6142/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 112/69 - Jossiasv 7 A - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 07.02.2020 Paal Morten Berg EPHORTESTJ
6143/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 112/112 - Jossiasv 10 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 07.02.2020 Ivar Andre Hognes EPHORTESTJ
6145/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-35004-1 - V-TFM1-014-2020 Vedtak om skilting "Forbudt for motorvogn" ved E14 Hegra sentrum i Stjørdal kommune Statens vegvesen EPHORTESTJ
6159/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på skorstein VARMEFORUM MONTASJE AS EPHORTESTJ
6165/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder Service og Forbedringsavdeling - st. ref. (4182825892) Mari-Ann Holthe Bidtnes EPHORTESTJ
6273/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Skisse over ønsket område OLA DYBVAD EPHORTESTJ
6275/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 162/58 - Retting i matrikkel BANE NOR SF EPHORTESTJ
6241/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilsyn med Stjørdal kommune 2019-2020 - kommunen som barnehagemyndighet - tilsynsrapport - frist for retting FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
6242/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Industriv 8 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
6245/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Godkjent ferdigmelding - Industriv 8 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
6248/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Godkjent ferdigmelding - Stjørdal helsehus TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
6249/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Avinor datert 12.02.20 AVINOR AS EPHORTESTJ
6251/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 216/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6252/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Revisjonsnotat - kommunens dokumentasjon av utbetalinger av skogfond og rentemidler i 2019 BDO AS EPHORTESTJ
6253/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Informasjon om eiendommen 162/58 fra Bane NOR BANE NOR EIENDOM AS EPHORTESTJ
6268/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 154/20 - Retting i matrikkel BANE NOR SF EPHORTESTJ
6270/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Angående regresskrav IF SKADEFORSIKRING NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK EPHORTESTJ
6207/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Bekreftelse på arbeidsforhold Heidi Kristin Falmår EPHORTESTJ
6208/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Retting av opplysninger i matrikkelen Etat teknisk drift EPHORTESTJ
6221/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 300/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6228/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 9/2 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6255/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om deling/dispensasjon og rekvisisjon av oppmåling Morten Engan EPHORTESTJ
5602/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 600/15 - Kjøpmannsgata - nytt VA-anlegg, etappe 1 - ferdigattest STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
5621/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 162/530 - Grøtes vei 35 - Oppføring av enebolig med garasje - Igangsettingstillatelse IDÉHUS TRONDHEIM AS EPHORTESTJ
6140/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Natalie Rødde EPHORTESTJ
6264/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Leieforhold - Wergelandsv 9 a Ola Morten Teigen EPHORTESTJ
6262/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Oversendelse av kart Jon Magne Bremset EPHORTESTJ
6148/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 112/58 - Jossiasv 9 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 06.02.2020 Erlend Strand Arctander EPHORTESTJ
6151/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
6155/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Oversikt over antall personer med utviklingshemming under vertskommuneordningen per 01.01.20 HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
6202/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Kapasitet fastlegeordningen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
5542/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Maria Louise Bekkelund EPHORTESTJ
5543/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev 109/1 Prestmoen Kulturpark - oppføring av bebyggelse for kulturpark - mangel på plantegning - inntegning av heis KRINGEN BÅRD EPHORTESTJ
5617/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Lånke barnehage referat fra Samarbeidsutvalgsmøte 20.01.20 Kine Mari Røddesnes EPHORTESTJ
6215/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 300/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6224/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 140/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6225/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
6226/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 33/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6227/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Garanti nr. 23G0459905 DANSKE BANK EPHORTESTJ
6229/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Aud Irene Gresseth EPHORTESTJ
6233/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
6234/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Havneg 3 -11 i perioden 13.02.20 - 13.03.20 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
6235/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
6236/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 52/2 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6237/2020 20200212 12.02.2020 Utgående brev Avslag på søknad - Havneg 3 - 11 BRATÅS MASKIN AS EPHORTESTJ
6243/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Erklæring - Ledningsarbeider HUSBYÅSEN UTBYGGINGSSELSKAP AS EPHORTESTJ
6265/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 162/58 - Retting i matrikkel BANE NOR SF EPHORTESTJ
6267/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev 160/5 - Retting i matrikkel BANE NOR SF EPHORTESTJ
6269/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Plan for utbygging av mobilprosjekter i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
6279/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 35/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6244/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Erklæring - Ledningsarbeider HUSBYÅSEN UTBYGGINGSSELSKAP AS EPHORTESTJ
6246/2020 20200212 12.02.2020 Inngående brev Underskrevet taushetserklæring Håkon Madssveen EPHORTESTJ
5966/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev 105/131 - Ringbanen 6a - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg Erling Arnfinn Kvål AS EPHORTESTJ
5041/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Dispensasjon for motorferdsel i utmark - snøscootertransport Nord-Trøndelag Turistforening EPHORTESTJ
5968/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, barne- og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (4190760253) Henrikke Leikvoll EPHORTESTJ
5969/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Tone Haukdal EPHORTESTJ
5971/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oppfølgings- og tilretteleggingsavtale - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
5986/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Karin Vennatrø EPHORTESTJ
5965/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Ligaardveien 15 - Melding om overnatting - 28.02.2020 - 01.03.2020 Svein Erik Elverum EPHORTESTJ
46501/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 107/138 - Gamle Kongeveg 24, 7503 Stjørdal - forespørsel om bruksenhet i kjeller OK.BYGG AS EPHORTESTJ
46510/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon fra 08.11.19 - 31.12.19 Kristin Anzjøn EPHORTESTJ
46445/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 6/13 - Langsteinvegen 659, 7510 Skatval - mottatt melding om at fritidsbolig benyttes som helårsbolig Bodil Gulbrandsen EPHORTESTJ
46452/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på klage på vegstandard Maria Wahl EPHORTESTJ
6012/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Spørsmål om kommentarer til søknad PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
46422/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 83/104 - Wessels veg 75, 7502 Stjørdal - midlertidig brukstillatelse for bruksendring og ombygging til undervisningsformål PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS EPHORTESTJ
5382/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Møtereferat statusmøte Møtedeltakere EPHORTESTJ
46427/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Vurdering av tiltak Kent Karlsen EPHORTESTJ
5983/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Vegard Grindheim Randi Grindheim EPHORTESTJ
5985/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 102/787 - Orgelgata 3 - Godkjenning av melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS m.fl. EPHORTESTJ
5987/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 84/299 - Juløyvegen 9 - Godkjenning av melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS m.fl. EPHORTESTJ
6004/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding angående innsigelse PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS EPHORTESTJ
5958/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, barne- og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (4190760253) Malin Vollen EPHORTESTJ
5959/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) Ida Sofie Nevermo Jenssen EPHORTESTJ
6050/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Jill Beate Antonsen EPHORTESTJ
46441/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 274/17 - Gressetgrenda 166 - tildeling av vegadresse - vedtak Mats Hammerhaug EPHORTESTJ
5988/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 84/402 - Slettevegen 40 - Godkjenning av melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS m.fl. EPHORTESTJ
6000/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Elise Miljus Vennatrø Aleksander Ødegård Miljus EPHORTESTJ
6002/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Kjørebok vår 2015 Reidun Moen EPHORTESTJ
6007/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale i perioden 13.01.20 - 31.08.20 - Kristin Sørgård Larsen Kristin Sørgård Larsen EPHORTESTJ
46517/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 333/8 - Mellomriksvegen 2876 - Driftsbygg - Midlertidig brukstillatelse Ole Petter Rønsåsbjørg EPHORTESTJ
46692/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 8/8 Dal - deling og dispensasjon - ny tomteplassering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
46740/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Lone Opheim EPHORTESTJ
46806/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 345/1/2 Tinglysing av festegrunn STATSKOG SF EPHORTESTJ
46812/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Gjensidige Forsikring - avtale om makebytte og kjøp Varig Stjørdal Forsikring Gjensidige EPHORTESTJ
47102/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Flytteoppfordring Ibrahim Mohammed Said EPHORTESTJ
47111/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Flytteoppfordring Abadi Weldemariam Birhane EPHORTESTJ
46735/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Oddny Birgitte Skjevik Oddny Birgitte Skjevik EPHORTESTJ
46747/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 107/221 - Værnesg 4 G - Innglassing av veranda - mangelfull søknad RIIS GLASS OG METALL AS EPHORTESTJ
46753/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på ilagt parkeringsgebyr Johannes Lillemo EPHORTESTJ
46768/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Melding om overnatting - 18.10.2019 - 20.10.2019 Per Flekstad EPHORTESTJ
46797/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 82/117 - Sutterøygata 22 - innkledning av terrasse i 2. etg i eksisterende kontorlokaler - manglende tegninger på søknad MIKAEL WIK AS EPHORTESTJ
47003/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev ***** ***** EPHORTESTJ
46818/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Søknad om fradeling og grensejustering Stjørdal kommune v/arealavdelingen EPHORTESTJ
46875/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 82/117 - Sutterøygata 22 - innkledning av terrasse i 2. etg. som tilbygg til eksisterende kontorlokaler - tillatelse til tiltak MIKAEL WIK AS EPHORTESTJ
46877/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling Carbon Fritidsklubb - Peter Robertsen Peter Lillejord Robertsen EPHORTESTJ
47098/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Flytteoppfordring Tove Sørmo EPHORTESTJ
46866/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 117/1 - Bangvegen 263 - Vedrørende søknad om renovering av hytte ARKIDECO AS EPHORTESTJ
46896/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 157/4 - Tønsåsv - vedrørende boenhet i driftsbygning - behov for mer informasjon Stig Olav Dybvad EPHORTESTJ
46886/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 60/3 - Rykkjasvegen 417 - Riving av våningshus - Igangsettingstillatelse Per S Josteinson Brevik EPHORTESTJ
46887/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Vikar på tilkalling Kulturproduksjon - Erlend Ola Volden Lauvås Erlend Ola Volden Lauvås EPHORTESTJ
46965/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 75/1 - Oppaursvegen 74 - Rehabilitering av skorstein - Tillatelse til tiltak ATLE KARLSEN AS EPHORTESTJ
46991/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 1-281 - Kvartalet Kjøpmannsgata - Parkvegen - Hotellgata - utbyggingsavtale Varig forsikring v/Bjørn Ove Sliind EPHORTESTJ
47056/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking Geir Asbjørn Hagen EPHORTESTJ
57175/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 100/84 - Husbyberga 8 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 02.12.2019 Bjørn Hareide EPHORTESTJ
5427/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 19.11.2019 NAV Værnes EPHORTESTJ
5421/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på tilbud om stilling/Lønnskrav Mari Anne Brandsæter EPHORTESTJ
5327/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Håkon Mørtvedt Rugelbak EPHORTESTJ
5342/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 102/1201/0/10 - Maren Bergs vei 36 - planområde B1-7 i Husbyhagen boligfelt - supplerende opplysninger om oppføring av garasje Anders Rye EPHORTESTJ
5344/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 195/6 Matrikkelbrev - fiktiv grense Jan Kåre Skjei EPHORTESTJ
5422/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Prestmoen - Kongshaugan - ny vannledning - ferdigattest STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
5460/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Cristina Loennechen EPHORTESTJ
5465/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 39/21 og 39/29 Søknad om grensejustering - svar NORCONSULT AS EPHORTESTJ
5482/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Mangelfull søknad om ferdigattest STJØRDAL KOMMUNE ETAT TEKNISK DRIFT EPHORTESTJ
5510/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Henvisning Halsen ungdomsskole EPHORTESTJ
5489/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Liv Helen Falck EPHORTESTJ
50019/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 96/38 - Fagerlia 10 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 23.10.2019 Sissel Helen Bakken EPHORTESTJ
47129/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 162/100 - Øyvegen 59 - riving av bygg - tillatelse til tiltak AF DECOM AS EPHORTESTJ
48901/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 97/92 - Fagerlia 26 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 10.10.2019 Martine Tollefsen EPHORTESTJ
47115/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Oddny Birgitte Skjevik Oddny Birgitte Skjevik EPHORTESTJ
46966/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 107/439 - Øyanveien 50 - Oppføring av byggvarehandel - Endring av gitt tillatelse ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
46970/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 106/43 og 106/53 - Sandfærhusveien, 7502 Stjørdal - igangsettingstillatelse for betongarbeider BYGG-KON AS EPHORTESTJ
47106/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 94/307 - Kvartshøgda 27 - fasadeendring - unntak fra søknadsplikt. Kari Fenstad EPHORTESTJ
47107/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Familie som ønsker å bli vurdert som mulig fosterhjem gjennom PRIDE opplæringsprogram for fosterforeldre ***** EPHORTESTJ
47140/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Flytteoppfordring Svein Johannes Hovik EPHORTESTJ
47148/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Flytteoppfordring Tha Aye Ram EPHORTESTJ
47086/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 99/952 - Bjørnhaugen 1 A - tilbygg til eksisterende bolig - foreløpig svar SELBU BYGGTRE AS EPHORTESTJ
47000/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 99/219 - Skolegata 33 - oppføring av bolig med integrert dobbelgarasje - endret høydeplassering INNO-HUS AS EPHORTESTJ
47010/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 49/15 - Steinvikholmvegen 58, 7510 Skatval - tillatelse til rehabilitering av skorstein ATLE KARLSEN AS EPHORTESTJ
47037/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 36/2 - Utbetaling av avtalt erstatningsbeløp Heidi Vik Småland EPHORTESTJ
47044/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 95/19 - Hjelsenglia 8 A - Oppføring av garasje - Tillatelse til tiltak Synnøve Indset m.fl. EPHORTESTJ
47047/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Referat fra Samarbeidsutvalgsmøte 15.10.19 Eva M Lyngsnes Klykken m.fl. EPHORTESTJ
47063/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Vinterlagring av bobil. Avtale om kostnadsdekning. Geir Åge Øren EPHORTESTJ
47142/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Flytteoppfordring Carine Uwimana EPHORTESTJ
5319/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 200/37 Matrikkelbrev - fiktiv grense Liv Sigrun Bøe Fiskvik EPHORTESTJ
5320/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 196/10 Matrikkelbrev - fiktiv grense Liv Berit Lie EPHORTESTJ
5321/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om forlengelse av foreldrepermisjon Henriette Lange EPHORTESTJ
5322/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 196/9 Matrikkelbrev - fiktiv grense Kirsten Aasan EPHORTESTJ
5381/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 184/21 Matrikkelbrev - fiktiv grense Vidar Byberg EPHORTESTJ
5323/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 291/1 Smågård vestre - deling og dispensasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
5373/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 193/19 Matrikkelbrev - fiktiv grense Tor Helge Elverum EPHORTESTJ
5377/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 190/35 Matrikkelbrev - fiktiv grense Janne Siri Gisetstad EPHORTESTJ
5325/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Vigdis Melting Waade EPHORTESTJ
5375/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale 06.02.20 ***** EPHORTESTJ
5376/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Dispensasjon for leiekjøring med snøscooter Nils Sundal EPHORTESTJ
5388/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 182/20 Matrikkelbrev - fiktiv grense John Ronny Sødahl Furunes EPHORTESTJ
5389/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 157 157/38 - 7517 HELL - oppføring av ny enebolig - tillatelse til tiltak SELBUHUS INDUSTRIER AS EPHORTESTJ
5394/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 180/28 Matrikkelbrev for grunneiendom Ola Johan Morken EPHORTESTJ
5399/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 168/5 Matrikkelbrev - fiktiv grense Else Marie Uthus EPHORTESTJ
5405/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Møtereferat statusmøte Møtedeltakere EPHORTESTJ
5413/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Forlengelse av avtale Input Interiør EFG Norway AS EPHORTESTJ
6006/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTESTJ
43161/2019 20200211 11.02.2020 Inngående brev Brannteknisk konsept COWI AS EPHORTESTJ
4710/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - Thea Krogstad Tove Overvik EPHORTESTJ
5284/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 105/61 - Meierivegen 17 - Adkomstrampe for rullestolbrukere RHK BYGG AS EPHORTESTJ
5428/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på lønnskrav Mari Anne Brandsæter EPHORTESTJ
5870/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev TILBUD OM ANSETTELSE Marte Solberg EPHORTESTJ
5295/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Sluttrapport etter ruskontrakt ***** EPHORTESTJ
5371/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Stedfortredertjeneste - Albert Adriaaan Verhagen Albert Adriaan Verhagen EPHORTESTJ
5380/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Møtereferat oppstartsmøte Møtedeltakere EPHORTESTJ
46629/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Støtte til private barnehager for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud- Taraxacum barnehage- Høst 2019 Taraxacum barnehage EPHORTESTJ
46635/2019 20200211 11.02.2020 Inngående brev Møtereferat fra FAU-møte 30.09.19 Foreldrenes arbeidsutvalg EPHORTESTJ
46636/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Hell - VA-sanering Grunnboringer May Katrine Lysholm m.fl. EPHORTESTJ
46591/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
46598/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Støtte til private barnehager for barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud- Stjørdal menighets barnehage- etterbetaling for Vår 2019 ***** EPHORTESTJ
46564/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Elin Bakken EPHORTESTJ
46565/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Kari Helene Kristensen EPHORTESTJ
46596/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Kreditorliste Lindorff Låneadministrasjon EPHORTESTJ
46744/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Hell - VA-sanering Grunnboringer Lars Egil Hansen m.fl. EPHORTESTJ
46558/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Malin Rolseth Skolmli EPHORTESTJ
46562/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Anne Lise Myhre EPHORTESTJ
46651/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Randi Østmo Randi Østmo EPHORTESTJ
46656/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Randi Bakken Randi Bakken EPHORTESTJ
47655/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 92/1 - Skulbørstadvegen 1 B - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 17.10.2019 Tor Skulbørstad EPHORTESTJ
47730/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Støtte til private barnehager for barn med nedsatt funksjonsevne-Bukkspranget gårds- og naturbarnehage - Høst 2019 ***** EPHORTESTJ
5349/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 193/26 Matrikkelbrev - fiktiv grense Torstein Leikvoll EPHORTESTJ
5362/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppfølgingssamtale 03.01.20 ***** EPHORTESTJ
5366/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppfølgingssamtale 15.01.20 ***** EPHORTESTJ
5403/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Linda Mari Oprann Egseth EPHORTESTJ
5409/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 162/80 Matrikkelbrev - fiktiv grense Rune Kristensen EPHORTESTJ
56628/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av deler av stilling Janne Fugelsnes EPHORTESTJ
6124/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Jill Beate Antonsen EPHORTESTJ
6126/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4180740760) Laila Olsrud EPHORTESTJ
6127/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) Heidi Jannie Iversen EPHORTESTJ
6128/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av leieforhold - Sigurd Jarls vei 4 - 101 Monique Ellen Oliveira Alves EPHORTESTJ
6075/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sosialkurator/ fagutvikler ved NAV Værnes - 30.04.20 - Torbjørn Teigen Torbjørn Teigen EPHORTESTJ
6084/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vitnemål og attester - Øivind Baust Øivind Baust EPHORTESTJ
6085/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Kaja Bjørkås EPHORTESTJ
6096/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vedlegg til dokumentasjon fra Brum familiebarnehage BRUMM FAMILIEBARNEHAGE LANGBERG EPHORTESTJ
6104/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for 2- 068 Tønsåsen næringsområde - Stjørdal kommune Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
6108/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, barne- og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (4190760253) Mariell Årdal Solbu EPHORTESTJ
6113/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4180740760) Mina Haugen EPHORTESTJ
6062/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakter - Etat omsorg - st. ref. (4187640577) Ina Tsoy EPHORTESTJ
6064/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tildeling av midler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
6066/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Ellen Kristoffersen Ellen Kristoffersen EPHORTESTJ
6077/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Anmodning om gjenoppta planarbeidet TRECO EIENDOM AS EPHORTESTJ
6091/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Tove Buseth EPHORTESTJ
6101/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om permisjon 01.02.20 - 29.02.20 Hege Mæhre EPHORTESTJ
6103/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Cesilie Kristoffersen EPHORTESTJ
6123/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Lærer, vikar på tilkalling - st. ref. (4180743867) Mina Stensgård EPHORTESTJ
6125/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Jill Antonsen EPHORTESTJ
6040/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Ekstern høring - Nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand - Høringsfrist 09.03.20 HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
6041/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som besøkshjem i perioden 05.11.19 - 14.11.19 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
6057/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling - 25,82 % stilling ved Fosslia omsorgssenter - 01.05.20 - Bente Reitan Bente Reitan EPHORTESTJ
6059/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.01.20 - 31.12.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
6060/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Melding om vedtak - godkjent søknad - sikring av takstein Kjøpmannsgata MASKINUTLEIE STJØRDAL AS EPHORTESTJ
6067/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Stellan Strømberg Hofstad Wenche Strømberg EPHORTESTJ
6070/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Fastsetting av lønnsansiennitet Petter Sevatdal Mollerup EPHORTESTJ
6092/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse SELBERG ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
6033/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 9/2 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
6095/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Innvilger inntektspåslag og rundsumtilskudd for 2020 over statsbudsjettet 2020 kap. 761 post 65 HELSEDIREKTORATET EPHORTESTJ
6097/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Henstilling fra Trøndelag fylkeskommune til vertskommuner om gratis vaksinasjon til elever på Vg2 i videregående skoler i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
6118/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Haakon Winge Hjertaas EPHORTESTJ
6119/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) Cathrine Weisæth EPHORTESTJ
6120/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) Hanne Trettsveen EPHORTESTJ
6121/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) Albertine Strid Johansen EPHORTESTJ
6122/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4180740760) Mina Stensgård EPHORTESTJ
6037/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, helsearbeiderfaget - st. ref. (4190755443) Lena Marie Bakken EPHORTESTJ
6039/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, barne- og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (4190760253) Jonilyn Ponan EPHORTESTJ
6047/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som fosterforeldre i perioden 20.08.19 - 31.08.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
6055/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Svar på søknad om endring av læretid i helsearbeiderfaget Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
6056/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre i perioden 01.01.20 - 31.12.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
6087/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Angående parkering i gatene Berit Mehus EPHORTESTJ
5316/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Referat - FAU - møte 30.01.20 FAU LÅnke skole v/ Hilde Kari Vongraven EPHORTESTJ
47011/2019 20200211 11.02.2020 Internt notat 202/4 - Bergsvegen 29 - Gjenoppføring av boliger i LNFR etter brann - Landbruksfaglig uttalelse Knut Krokann EPHORTESTJ
47055/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 274/18 - Gressetgrenda 164 - spørsmål vedrørende garasje Lene Bratås EPHORTESTJ
47058/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Helge Zahl-Evensen EPHORTESTJ
747/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 107/439 - Øyanveien 50 - Oppføring av byggvarehandel - Midlertidig brukstillatelse ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
5998/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Even Miljus Vennatrø Aleksander Ødegård Miljus EPHORTESTJ
6014/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om driftstilskudd jf. journalpost nr. 1 Pensjonistenes mandagstreff på Sagatun EPHORTESTJ
6018/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Støyfaglig utredning med støysonekart og planbestemmelser FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
6021/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Anmodning om status i saken GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTESTJ
6022/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) Camilla Næss EPHORTESTJ
6082/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Stokmov - Manglende gatelys Berit Mehus EPHORTESTJ
6114/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tilbud om ansettelse Aud Lina Auran EPHORTESTJ
6019/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Referat fra dialogmøte 30.01.20 NAV Værnes EPHORTESTJ
6025/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Påminnelse - tilsagn om tilskudd til Mentor - ***** ***** ***** NAV Værnes EPHORTESTJ
6093/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Protokoll fra eldrerådets behandling av sak 12/30 - Forslag til uttalelse - Tilbud på utdannet personell TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
6106/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, IKT-Servicefaget - st. ref. (4190764861) Imran Armani EPHORTESTJ
47175/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse - jf. Fvl § 16 ***** EPHORTESTJ
47208/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Flytteoppfordring Stian Fordal EPHORTESTJ
47153/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Bekymringsmelding til barneverntjenesten BARNEVERNVAKTA I STEINKJER OG OMEGN EPHORTESTJ
47200/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Sindre Nytrø Sindre Nytrø EPHORTESTJ
6071/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Anne S Bratsberg Nygren EPHORTESTJ
47338/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Marianne Eide Solem EPHORTESTJ
47275/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Matrikkelføring av gnr 102 bnr 347 Kari Tangstad m.fl. EPHORTESTJ
47307/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding fra Familieteamet ***** EPHORTESTJ
47176/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 49/4 - Fløanv 210 - utslippstillatelse for 5 pe og tillatelse til etablering av slamavskiller for nytt våningshus. LETNES ARKITEKTKONTOR AS EPHORTESTJ
47191/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 105/16 - Kjøpmannsgata 28, 7500 Stjørdal - tillatelse til utskifting av heis, samt fravik fra TEK17 § 12-3 SCHINDLER AS EPHORTESTJ
6068/2020 20200211 11.02.2020 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse AS MERAKER BRUG EPHORTESTJ
47220/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Søknad om innføring av soneparkering i Husbyhagen Husbyhagen Velforening c/o styreleder Rune Langøy EPHORTESTJ
47239/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Anmodning om tilbakemelding på resultat Pernille Kålvik Johansen EPHORTESTJ
46560/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Terese Hammer EPHORTESTJ
46561/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon enkelte vakter Veronika Sanzharivska EPHORTESTJ
46582/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Fastsetting av lønssansiennitet Mia Berthinussen EPHORTESTJ
47520/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 108/77 Protokoll etter oppmålingsforretning Anita Trondsen m.fl. EPHORTESTJ
46600/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om videre driftstilskudd som fysioterapeut Åse Opem EPHORTESTJ
46623/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale, den 15.04.2019 ***** EPHORTESTJ
46671/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter tilsyn miljørettet helsevern- Stjørdal kvinne og familielagsbarnehage Stjørdal kvinne og familielagsbarnehage EPHORTESTJ
46680/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Følgebrev melding om dødsfall. Gjensidige Forsikring EPHORTESTJ
46661/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 108/111 - Underhaugvegen 29 - tilbygg bolig - tillatelse til tiltak TJENESTESERVICE AS EPHORTESTJ
46697/2019 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad RMP 2019 Per Gunnar Klegseth EPHORTESTJ
46799/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
46644/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 158/6 Tønsåsen Naturbarnehage - branntilsyn 2019 Tønsåsen Naturbarnehage EPHORTESTJ
46645/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
46647/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppdragsavtale omsorgsstønad - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
46653/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Petter Mølnås EPHORTESTJ
46658/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
46664/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
46679/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Følgebrev melding om dødsfall GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTESTJ
46684/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Innkalling til tilsyn miljørettet helsevern- Lånke skole Lånke skole EPHORTESTJ
46720/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold Kine Uthus Tronseth EPHORTESTJ
46689/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Erkjentlighetsgaver 2019 - blomsterhilsen 50 og 60 år november måned VIKANS BLOMSTER AS EPHORTESTJ
46698/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på ilagt kontrollsanksjon TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON EPHORTESTJ
46701/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på ilagt kontrollsanksjon Kristian Vedø EPHORTESTJ
46686/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt varsel om tilsyn FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
46699/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på ilagt parkeringsgebyr. Rodi Rabben EPHORTESTJ
46702/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på ilagt parkeringsgebyr Henning Philip Patricksson EPHORTESTJ
46703/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på ilagt parkeringsgebyr Ingri Ruud EPHORTESTJ
46706/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar 2 ang klage Stjørdal helsestasjon og skolehelsetjeneste ***** EPHORTESTJ
46726/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak Maria CharlotteHeimsnes EPHORTESTJ
47468/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 107/38 Spørsmål vedrørende reseksjonering Kartverket tinglysing EPHORTESTJ
47455/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 84/135 - Svar på spørsmål angående tinglyst erklæring Tore Welde EPHORTESTJ
47326/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev - Gymnasgata 2 - Melding om overnatting - 18.10.2019 - 20.10.2019 Reidar Fugle Nordhaug EPHORTESTJ
47331/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Retting av matrikkelkart gnr 209 bnr 10 Tor Vik m.fl. EPHORTESTJ
47339/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
47361/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 231/1 - Trøite Østre, 7520 Hegra - referat fra møte - oppfyllingstiltak PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
47453/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 16.11.2019 - 16.11.2019 REDD BARNA STJØRDAL EPHORTESTJ
47506/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 68/228 - Dansarberget, 7510 Skatval - Oppføring av enebolig - Tillatelse til tiltak ARKPLAN AS EPHORTESTJ
47294/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 162/64 - Øyvegen 53 - riving av bygg - tillatelse til tiltak AF DECOM AS EPHORTESTJ
47295/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Fastsetting av lønn Kjell Richard Mouridsen EPHORTESTJ
47511/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Stjørdal stasjon: Avklaring arealbehov bane og buss 20.09.2019 -rev. 1 AtB m.fl. EPHORTESTJ
47257/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 102/224, 102/212 Matrikkelbrev May S Kulseth Heggeseth m.fl. EPHORTESTJ
5493/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev 284/42 - Smievegen 14 - bruksendring av uinnredet loft til to soverom - godkjent tiltak Lars Roar Sætran EPHORTESTJ
5495/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppfølgingssamtale 30.01.20 ***** EPHORTESTJ
5499/2020 20200211 11.02.2020 Utgående brev Oppfølgingssamtale 03.01.20 ***** EPHORTESTJ
5509/2020 20200211 11.02.2020 Internt notat Oppsigelse av bilordningen og invitasjon til drøfting av nye retningslinjer Torunn Dalsplass EPHORTESTJ
47316/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev 95/19 - Hjelsenglia 8 A - Vedrørende søknad om oppføring av garasje Synnøve Indset EPHORTESTJ
47481/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Nytt avløp Vifstadlia Orienteringsbrev John Yngvar Ovidth EPHORTESTJ
47485/2019 20200211 11.02.2020 Utgående brev Søknad om leie av torgplass - 30.11.2019 - 30.11.2019 LIONS CLUB STJØRDAL/VARNES EPHORTESTJ
5891/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 84/402 - Slettevegen 40 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
5883/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 102/787 - Orgelgata 3 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
5886/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev 84/299 - Juløyvegen 9 - Melding om utført reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende anlegg RØRTEKNIKK AS EPHORTESTJ
44649/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 84/382 - Enges gate 1A og 1B - endring/tildeling av nye vegadresser - forhåndsvarsel Guri Lyng Husby m.fl. EPHORTESTJ
45058/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av deler av stilling Stina Mostervik EPHORTESTJ
43964/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 276/3 Torget - deling og dispensasjon Anders Friberg m.fl. EPHORTESTJ
43967/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - Caspian Hoel Øivind Hoel EPHORTESTJ
44384/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Annonse - Reguleringsplan for offentlig ettersyn Annonsemanus EPHORTESTJ
44391/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Reguleringsplan 2-072 E6 Helltunnelen - Hellstranda til høring og offentlig ettersyn Berit Wang m.fl. EPHORTESTJ
44395/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 90/20 - Holvegen 317 - tildeling av vegadresse - forhåndsvarsel Annar Krogstad EPHORTESTJ
44640/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 79/11 - Velvangv 205, 7510 Skatval - Oppføring av tilbygg til garasje - Tillatelse til tiltak Per Arve Aurheim EPHORTESTJ
45084/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Vedrørende søknad om riving av beverdemning Bjørn Ole Håve m.fl. EPHORTESTJ
43971/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 179/1 - Hjelset, 7517 Hell - behandling av søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i KPA for godkjenning av allerede oppført veg PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
43973/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 179/13 - Stormyra næringsområde, 7517 Hell - klage over midlertidig boligbrakkerigg INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTESTJ
43974/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Annonse - Reguleringsplan for offentlig ettersyn Annonsemanus EPHORTESTJ
43975/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43979/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
43981/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
45100/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet Camille Romane Sayous EPHORTESTJ
45122/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Ida Hell Larsen Leikvold EPHORTESTJ
45118/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling Karin Hegglund EPHORTESTJ
45119/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Utkast til referat fra møte 23.04.19 Per Joar Spjøtvoll EPHORTESTJ
45120/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Va - sanering Reppe boligfelt. Kontroll av mottatte anbud. Farbu & Gausen AS m.fl. EPHORTESTJ
45113/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev VA - sanering Reppe Boligfelt. Avvisning av tilbud pga. unormalt lav pris. Br. Bjerkli AS EPHORTESTJ
45160/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Endring av delegeringsfullmakt Laila Winther Fossum EPHORTESTJ
45881/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 107/1 - Tiltaksplan for forurensa masser FORSVARSBYGG m.fl. EPHORTESTJ
45923/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Politiattest Gry Camilla Ågren Lien EPHORTESTJ
44008/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/988 Fosslia Hageby - felt B3-K og B3-L - leilighetsbygg - oversendelse av klagebehandling på gebyr for byggesaksbehandling. Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
45152/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Utlevering av matrikkelopplysninger - 82/117 NORGESHUS AS EPHORTESTJ
45172/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Kommunens uttalelse Innovasjon Norge EPHORTESTJ
43963/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 69/15 , 69/17 - Fiskvikaunvegen - bod - tillatelse til tiltak LØKEBERG DIVERSITY AS EPHORTESTJ
45200/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Utfylt erklæring fra panthaver TRONDHEIM AKTIV EIENDOMSMEGLING AS EPHORTESTJ
45264/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Varsel om planutvidelse Nye Veier/Selberg EPHORTESTJ
46035/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Referat fra FAU møte 01.10.2019 Ingrid Haugen EPHORTESTJ
46039/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar fra KLP Jan Ødegård EPHORTESTJ
46469/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 94/33 - Meiselia 8, 7509 Stjørdal - varsel om pålegg om flytting av bod samt ileggelse av tvangsmulkt Ronny Sanden m.fl. EPHORTESTJ
46456/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 94/37 - Meiselia 11, 7509 Stjørdal - varsel om pålegg om flytting av nylig oppført gjerde Anita Kirknes m.fl. EPHORTESTJ
44080/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 101/16 - Remyrv 115 - oversendelse av klagebehandling på avslag for søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, best. 2.1.2 utforming av ny bebyggelse for endelig avgjørelse. Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
44082/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/988 Fosslia Hageby - felt B3-K og B3-L - leilighetsbygg - NY OVERSENDELSE DA SAMLET SAKSFREMSTILLING MANGLET VED FORRIGE OVERSENDELSE. Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. EPHORTESTJ
44095/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om overnatting 27.09.19 - 28.09.19 SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESTJ
44239/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget 17.09.19 Brit Irene Møller m.fl. EPHORTESTJ
44270/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Brev - Høring og offentlig ettersyn ARC ARKITEKTER AS m.fl. EPHORTESTJ
5950/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på 182/6 Manglende eiendomsgrenser i matrikkelen Svein Otto Gravvold EPHORTESTJ
5951/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) David Skoglund EPHORTESTJ
5953/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om skoleskyss - Dennis minde Skjevik Camilla Minde EPHORTESTJ
5954/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
5957/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, barne- og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (4190760253) Emina Ilic EPHORTESTJ
46319/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 101/173 - Eventyrskogen 20 - ombygging av eksisterende støttemur - tillatelse til tiltak BYGGSPESIALISTEN AS EPHORTESTJ
44149/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 84/382 - Engesg 1 - tilbygg inneholdende ny boenhet - tillatelse til tiltak INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTESTJ
44099/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om overnatting 28.09.19 - 29.09.19 SELBUSKOGEN SKISENTER AS EPHORTESTJ
44115/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Revidert søknad om tilskudd forsterket fosterhjem 01.10.-31.12.19_ ***** ***** Bufetat Trøndelag sør EPHORTESTJ
44116/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Møtereferat-Avklarende møte riveentreprise Ingeniørfirma Kleven AS EPHORTESTJ
44147/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 84/382 - Engesg 1 - dispensasjon fra kommuneplanens best. 2.1.2 vedr. antall boenheter pr. daa og reguleringsplanens påførte byggegrense mot veg for å kunne oppføre ny boenhet som tilbygg til enebolig - innvilget INGENIØRFIRMAET SAGEN AS EPHORTESTJ
44214/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 94/378 - Dullumsv 42, 7509 Stjørdal - Dispensasjon fra regulert utnyttingsgrad for oppføring av tilbygg til garasje, takoverbygg inngang sokkel og terrasse - Melding om vedtak Svetlana Pavlovic EPHORTESTJ
5947/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier Værnes respons og Værnesregionen legevakt - st. ref. (4189888921) Anne Aas Rise EPHORTESTJ
5948/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak Elsje Maria Rika De KeyzerLie EPHORTESTJ
5949/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Einar Bjerken Solbakken EPHORTESTJ
46317/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om utvidet foreldrepermisjon - 30.03.20 - 29.05.20 Jeanette B Guldseth EPHORTESTJ
46370/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 42/5 - Forbordsfjellvegen 12 - Melding om overnatting - 19.10.2019 - 20.10.2019 Hilde Elinor Ølstørn EPHORTESTJ
46394/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/1207 Kløverstien 12A og B - del av rekkehus - endring av gitt tillatelse. Per Knudsen Arkitektkontor AS EPHORTESTJ
46325/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 107/30 - foreløpig svar på søknad om dispensasjon for oppføring av frittliggende bod Jørgen Christian Juul EPHORTESTJ
46329/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Merknad fra grunneiere Lillemovegen, datert 30.09.19 Aage Ivar Richstad EPHORTESTJ
43984/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
44000/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 179/1 - Stormyra, dispensasjon fra reguleringsplan for opparbeidelse av p-plass - saken er utsatt PRO INVENIA AS EPHORTESTJ
5838/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 101/251 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av melding om utført avslutning av tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg Tverås Maskin og Transport AS m.fl. EPHORTESTJ
5839/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 4130/3 - INGEN ADRESSE - Godkjenning av melding om utført avslutning av tilkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg Tverås Maskin og Transport AS m.fl. EPHORTESTJ
5842/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4184110593) Trine Skulbørstad EPHORTESTJ
5854/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 33/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
5903/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Spørsmål om utsatt betalingsfrist Eika forsikring EPHORTESTJ
5255/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Tilbud om fastlegehjemmel ved Stjørdal legesenter Maria Bonslet Bjørngaard EPHORTESTJ
5226/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon Kirsti Ellingsen EPHORTESTJ
46424/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 99/223 - Wergelandsvegen 26, 7504 Stjørdal - varsel om søknadsplikt for bruksendring fra tomannsbolig til hybelhus CAPCO AS EPHORTESTJ
44051/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om overnatting 28.09.19 - 29.09.19 Peder Morset folkehøgskole,våningshuset EPHORTESTJ
44178/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 95/44 - Hjelsenglia 6 - Dispensasjon fra regulert byggegrense Arne Kristian Fredriksen EPHORTESTJ
44180/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet - Mariam Dibo Mariam Dibo EPHORTESTJ
44181/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på anmodning om innsyn i arkivmateriale - Fosslivegen Olav Sigbjørn Bjerkem, Fosslia Velforening EPHORTESTJ
44183/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Foreløpig svar vedrørende reguleringsplan - 1-1963 - Stjørdal sentrum 1963-planen Oddgeir Fossli EPHORTESTJ
46359/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Innkalling til samtale ***** EPHORTESTJ
46413/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Melding til tinglysing Kartverket tinglysing EPHORTESTJ
5898/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om igangsettingstillatelse - Hele tiltaket IDÉHUS TRONDHEIM AS EPHORTESTJ
5899/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Notat vedr mulig undergang ved Stjørdal sentrum Norconsult AS EPHORTESTJ
5902/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Spørsmål vedr regresskrav og beregnet egenandel Gjensidige Forsikring Ansvar EPHORTESTJ
5904/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Vedr endring - trenger ikke byggemeldes MEGLERHUSET NYLANDER AS EPHORTESTJ
5905/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Ønsker du deg sommerjobb? - st. ref. (4184921232) Salma Gandi Dahir EPHORTESTJ
5906/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, helsearbeiderfaget - st. ref. (4190755443) Maekele Ghebremichael Haile EPHORTESTJ
5911/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Dokumentasjon fra Brum familiebarnehage BRUMM FAMILIEBARNEHAGE LANGBERG EPHORTESTJ
5913/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier Værnes respons og Værnesregionen legevakt - st. ref. (4189888921) Merete Aune EPHORTESTJ
5914/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Innkalling til dialogmøte NAV Værnes EPHORTESTJ
5915/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Martine Heia EPHORTESTJ
44188/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/130 - Remyrv 44, 7506 Stjørdal - Endret plassering av garasje - Klagebehandling - Melding om vedtak Ketil Veiseth m.fl. EPHORTESTJ
44198/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 79/11 - Velvangv 205, 7510 Skatval - Dispensasjon fra pbl. § 1-8 forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjø for oppføring av tilbygg til garasje - Melding om vedtak Per Arve Aurheim EPHORTESTJ
5856/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4180740760) Maja Hanssen EPHORTESTJ
5859/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd, GNR 6/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
5873/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Etat oppvekst - Miljøveileder, fagarbeider/assistent i skole, vikar på tilkalling - st. ref. (4180740760) Kristin Lyshaug Elverum EPHORTESTJ
5907/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Vedrørende spørsmål om påbygg PROSJEKT OG KONSTRUKSJONS SERVICE AS EPHORTESTJ
5930/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Takker ja til ansettelse Martine Heia EPHORTESTJ
46256/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 266/4 - vedrørende melding om bygning som er unntatt søkeplikt Rune Magnar Haugen EPHORTESTJ
46257/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/68 – Husbyfaret 14 – endring/tildeling av ny vegadresse - vedtak MK EIENDOM STJØRDAL AS m.fl. EPHORTESTJ
46268/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/1201/0/10 - Maren Bergs v 36 - planområde B1-7 i Husbyhagen boligfelt - bestemmelser for oppføring av garasje Anders Rye EPHORTESTJ
46402/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Revidert søknad om tilskudd forsterket f-hjem 01.07.19 - 31.12.19_ ***** ***** Bufetat Trøndelag sør EPHORTESTJ
46408/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - svar på brev vedr. søknad Trinh Thi Nguyen EPHORTESTJ
46293/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev sykemeldingsoppfølging ***** EPHORTESTJ
46417/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til bålbrenning - 20.10.2019 Nils Ivar Vikan EPHORTESTJ
44065/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om overnatting 28.09.19 - 29.09.19 Peder Morset Folkehøgskole EPHORTESTJ
44068/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev VA sanering Hell. Orienteringsbrev fra Stjørdal kommune. Gry Elin Skatvold Aspaas m.fl. EPHORTESTJ
44073/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Delegert vedtak - Svar på søknad om overtakelse av bestående startlån - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
5918/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV NAV Værnes EPHORTESTJ
5920/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte NAV Malvik EPHORTESTJ
5933/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om prosjekttilskudd kulturtiltak HildeLandfald EPHORTESTJ
5936/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier Værnes respons og Værnesregionen legevakt - st. ref. (4189888921) Lena Moen EPHORTESTJ
46312/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 84/287 - Trøengata 8 A - Bruksendring av kjeller - Tillatelse til tiltak Bjørn Vegard Bjørkås EPHORTESTJ
44092/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 46/3 Tilderaunet - deling og dispensasjon - avkjørselstilatelse Harald Birger Risholt m.fl. EPHORTESTJ
44097/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Møtereferat- Oppstartsmøte hovedentreprise- grunn-og betong, sanitærtekniske fag Ingeniørfirma Kleven AS EPHORTESTJ
44204/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Avslutning av sak STJØRDAL HELSESTASJON EPHORTESTJ
5919/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Henvisning - individuell oppfølging Halsen ungdomsskole EPHORTESTJ
5926/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Vedr undergang E14 - oversendelse av to alternativer Norconsult AS EPHORTESTJ
5955/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, helsearbeiderfaget - st. ref. (4190755443) Emina Ilic EPHORTESTJ
5245/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Høring på søknad om bygging av landbruksvei Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. EPHORTESTJ
5234/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/1247 Matrikkelbrev og protokoll for fradelingssak Block Watne Avd. Trondheim EPHORTESTJ
5160/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Utbetaling av kommunalt driftstilskudd 1. halvår 2020 STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS EPHORTESTJ
5155/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev 109/1 Prestmoen Kulturpark - oppføring av 6 bygninger - svar på spørsmål om videre saksgang Per Annar Ydstines EPHORTESTJ
5166/2020 20200210 10.02.2020 Utgående brev Informasjon om søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen Foreldre på 10. trinn 19/20 EPHORTESTJ
43441/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om leie av gymnastikksal skoleåret 2019/20 Remyra damefotball v/ Morten Ketil Valstad EPHORTESTJ
44291/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 101/235 Matrikkelbrev etter seksjonering HUSBYÅSEN UTBYGGINGSSELSKAP AS EPHORTESTJ
45269/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Varsel om planutvidelse Nye Veier/Selberg EPHORTESTJ
45271/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 70/45 - Fiskvikhagen 26 - Tilbygg til fritidsbolig - Mangler ved søknad BIOCONSULT AS EPHORTESTJ
45731/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 60/39 - Oskar Alstads veg 10 - tildeling av vegadresse - vedtak Bodil Vullum m.fl. EPHORTESTJ
45791/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Oppgjør etter skade KLP Ansvar EPHORTESTJ
45806/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 102/566 - Organistv 5 - Fyringsforbud Kolbjørn Gressetvold EPHORTESTJ
46141/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 6/1 - Langsteinv 632 - Bruksendring av enebolig - tilsvar på mottatt dokumentasjon FISKVIKHAGEN AS EPHORTESTJ
45746/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 180/11 - Selbuv 397 - rehabilitering av skorstein - tillatelse til tiltak STJØRDAL TAK & SKORSTEIN FINN ROGER GYLLAND EPHORTESTJ
46175/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 80/11 - Fradeling av tilleggsareal til 80/96 Ragnar Johan Halle EPHORTESTJ
45743/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 166/41, 166/54, 166/42, 166/43 og 166/25 - Hyllanvegen, Aunvegen og Støbban - endring/tildeling av nye adresser - vedtak Bjørnar Skjervold m.fl. EPHORTESTJ
45749/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 239/1 - Bangvegen 576 - Oppføring av driftsbygning - Tillatelse til tiltak Jon Reidar Korstad EPHORTESTJ
45784/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 108/111 - Underhaugvegen 29 - tilbygg bolig - foreløpig svar på søknad om tiltak - mangler ved ansvarsrettserklæringer TJENESTESERVICE AS EPHORTESTJ
45787/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Møtereferat- Prosjekteringsmøter 2007-2008 Prosjektutvikling Midt-Norge AS EPHORTESTJ
45763/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Brannteknisk prosjekteringsrapport- foreløpig Skansen Consult AS EPHORTESTJ
46147/2019 20200210 10.02.2020 Internt notat 102/391 - Prost Fergstads gate 16 A - oppføring av ny garasje - innhenting av uttalelse Morten Island EPHORTESTJ
46138/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 87/17 - Vassbygdvegen 155 - montering av ny skorstein og ildsted i bolig - tillatelse til tiltak RHK BYGG AS EPHORTESTJ
45727/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 284/66 - Hegrumveien 8A , 8B og 8C - endring/tildeling av nye adresser - vedtak IDEAL BOLIG AS EPHORTESTJ
45720/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Vedtak om ekspropriasjon av veirett over eiendommen gnr/bnr 63/2 ADVOKATFIRMAET WELDE AS m.fl. EPHORTESTJ
46089/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 101/235 - Kantarellvegen 23, 7506 Stjørdal - midlertidig brukstillatelse for boligbygg med 4 boenheter NORGESHUS AS EPHORTESTJ
45709/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Refusjonsgaranti for fosterhjemsplassert elev - ***** ***** ***** FRØYA KOMMUNE EPHORTESTJ
46081/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 284/20 - Ljosheim - Bekymringsmelding angående bygning Dag Terje R Børseth EPHORTESTJ
33817/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev 147/16 og 147/37 - Bergslia 109 og 117 - Utslippstillatelse for 10 pe og tillatelse til nedsetting av minirenseanlegg. Tjeneste service Gunnar Skjervold EPHORTESTJ
43373/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om leie av gymnastikksal skoleåret 2019/20 Nord Universitet EPHORTESTJ
45942/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Mobilavtale Berit Hembre EPHORTESTJ
45616/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Fastsetting av lønnsansiennitet Eva Schanke Skjevik EPHORTESTJ
45760/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tegninger- BRANN Skansen Consult AS EPHORTESTJ
45558/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev- Forslag til utbetaling av LARK tjenester ved prosjekt Forradal oppvekstsenter Prosjektutvikling Midt-Norge AS EPHORTESTJ
45564/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev- Gjenpart av nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven Arkitektkontoret Kvadrat AS EPHORTESTJ
45584/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tegninger- EL- som bygget MULTICONSULT NORGE AS EPHORTESTJ
45560/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Kopi av brev- Søknad om Arbeidstilsynets samtykke for Forradal oppvekstsenter Arkitektkontoret Kvadrat AS EPHORTESTJ
45696/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
45768/2019 20200210 10.02.2020 Inngående brev Notat- Brannsikkerhet Skansen Consult AS EPHORTESTJ
44921/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Innkalling til veiledningsmøte vedrørende godkjenning av Flora Montessori Margrethe Borgsø EPHORTESTJ
44833/2019 20200210 10.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende overgangen fra Trollskogen familiebarnehage til Flora Montessori Barnas Hus Margrethe Borgsø EPHORTESTJ
5809/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærlinger, barne- og ungdomsarbeiderfaget - st. ref. (4190760253) Nama Abdelrhman EPHORTESTJ
5810/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Vedr. 17-02070-14 - Innvilgelse av tilskudd 2 år 3 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTESTJ
5813/2020 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om fradeling av grunneiendom BRAUTEN EIENDOM AS EPHORTESTJ