eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 500 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
33686/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Klubbleder Carbon Fritidsklubb, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur - st. ref. (4104734871) Malin Ulrikke Brandvik Veimæl EPHORTESTJ
33687/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester Kimen - st. ref. (4106066261) GEIR HAUGAN EPHORTESTJ
33688/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege Værnesregionen DMS - st. ref. (4102954821) Elin Julianne Norlund EPHORTESTJ
33690/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Janicke Tony Kvaale EPHORTESTJ
33691/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Janicke Tony Kvaale EPHORTESTJ
33692/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabel/vikar, aspirant/vikar, deltid, Beredskapsavdeling - st. ref. (4107350061) Kim Hofstad EPHORTESTJ
33685/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider 30 % natt - 01.09.19 - 30.05.20 ved Husby Søndre - intern utlysning - st. ref. (4107519275) Gladys Bollozos EPHORTESTJ
33689/2019 20190720 20.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Janicke Tony Kvaale EPHORTESTJ
12235/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Ber om uttalelse - Sabrura Stjørdal - søknad om serverings- og skjenkebevilling Stjørdal lensmannskontor m.fl. EPHORTESTJ
33672/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
33654/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Linda Hage EPHORTESTJ
33650/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Skade ***** EPHORTESTJ
33655/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Quintanilla B Gustavo A EPHORTESTJ
12176/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 39/33 Matrikkelbrev TELENOR EIENDOM HOLDING AS EPHORTESTJ
12172/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 116/8 - egenerklæring om konsesjonsfrihet Jon Reidar Hammerfjeld EPHORTESTJ
12095/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel STJØRDAL BOLIGUTVIKLING AS EPHORTESTJ
33682/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Innmelding skole - Caspian Hoel Øivind Overå Hoel EPHORTESTJ
33645/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Skade 19.06.19 ***** EPHORTESTJ
33646/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Skade 27.06.19 ***** EPHORTESTJ
33671/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Andrea Hammer Sætnan EPHORTESTJ
10989/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 107/38 - Innherredsv 57 B - bruksendring av 2. etasje fra kontorer til boenheter, tilbygg og fasadeendring - rammetillatelse ARKIDECO AS EPHORTESTJ
12196/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 33/14 og 33/16 Matrikkelbrev Astrid Johansen m.fl. EPHORTESTJ
12101/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Tangen terrasse Mjøsund Kjell EPHORTESTJ
33658/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Klage over pålegg om separering av avløp og utkobling av slamavskiller ADVOKATFIRMAET WELDE AS EPHORTESTJ
33659/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Kopi av brev - Etterlyser uttalelse - Fornyelse av vedtak om tvang og makt - ***** ***** Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
33667/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Ettersending av dokumentasjon - Fradeling av eiendom Emily Skahjem Elmenhorst EPHORTESTJ
33640/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger ved Bo- og Miljøtjenesten - st. ref. (4107512031) Aziza Ali EPHORTESTJ
33648/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Stine Nakling EPHORTESTJ
33651/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Politiattest datert 06.06.19 Saskia Sofie Oettel EPHORTESTJ
33653/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom - 23.04.19 - 22.04.21 NAV Værnes EPHORTESTJ
33656/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Scenemester og logistikkansvarlig - Enhet Kulturproduksjon - Etat kultur - fast stilling - st. ref. (4093407251) Håvard Sivertsen EPHORTESTJ
33657/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Stjørdal bosenter f.o.m. 08.07.19 - Frida Aasvang Frida Aasvang EPHORTESTJ
33652/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Seniortiltak - 25.04.19 - 24.04.20 - Inger Johanne Høiby Inger Johanne Høiby EPHORTESTJ
33662/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Tillegg til vårt brev datert 03.07.19 WELDE OG VALSTAD EIENDOMSMEGLING AS EPHORTESTJ
33663/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33664/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - leilighet 209 Gudrun Kristine Reistad EPHORTESTJ
33666/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av kulturbyggmidler - Kimen kulturhus - anleggsnr 53442 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
33676/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Underskrevet vigselsbok - vielse 19.07.2019 ***** EPHORTESTJ
33678/2019 20190719 19.07.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=254955) ***** EPHORTESTJ
12253/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 108/203 Seksjonering av eiendommen Kartverket tinglysing EPHORTESTJ
12128/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Søknad om stimuleringstilskudd for veterinærtjenester 2019 Fylkesmannen i Trøndelag EPHORTESTJ
12157/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Trøndelag Døveforening Region Nord avdeling Stjørdal om tilskudd Trøndelag Døveforening Region Nord, avdeling Stjørdal EPHORTESTJ
12159/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad fra Lånke diakonigruppe om tilskudd LÅNKE SOKN EPHORTESTJ
12121/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Oppdragsavtale støttekontakt - Margido André Kristoffersen Margido André Kristoffersen EPHORTESTJ
12170/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Melanvegen – endring/tildeling av nye vegadresser - forhåndsvarsel Bjørg Steinnes m.fl. EPHORTESTJ
12179/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 99/799 Blåveislia 5C - utvidelse av terrasse - videre saksgang Idar Aspmodal EPHORTESTJ
12181/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev 264/1 - Råvegen 280 - oppføring driftsbygning - tillatelse til tiltak. Hågen Børseth EPHORTESTJ
12185/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Gnr. 40, bnr. 26 - skjøte til tinglysing, Stjørdal kommune(5035). SPAREBANKSTIFTELSEN SMN m.fl. EPHORTESTJ
12229/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding fra Familieteamet STJØRDAL HELSESTASJON EPHORTESTJ
12190/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Svar på søknad fra Eritreiske miljø på Stjørdal kommune om tilskudd Eritreiske miljø på Stjørdal kommune EPHORTESTJ
12199/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om Midler til musikk angående revy forestilling Mona Fjellseth m.fl. EPHORTESTJ
12192/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Svar på søknad fra pårørendeforening om tilskudd pårørendeforening EPHORTESTJ
12218/2019 20190719 19.07.2019 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte 20.03.2019 for reguleringsplan 2-072 E6 Helltunnelen - Hellstranda Nye Veier m.fl. EPHORTESTJ
33616/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ina S Stamnes-Klungreset EPHORTESTJ
33572/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Helene Rydjord EPHORTESTJ
12011/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Gnr 89 bnr 6 - Varsel om oppmålingsforretning Trond Egil Sutterø m.fl. EPHORTESTJ
12016/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om skoleskyss - Oskar Dybvad Tina Myran Polle EPHORTESTJ
12027/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 166/198 - Geving boligområde - planid. 2-062 - etablering av nedgravd renovasjonsanlegg - tillatelse til tiltak Spark Studio AS EPHORTESTJ
33573/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Inger Lise Fiskvik EPHORTESTJ
33601/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kommunikasjon EPHORTESTJ
33617/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
10975/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 162/76 - Gevingåsen 94, 7517 Hell - Tilbygg bolig - Rammetillatelse S.A.K. AS EPHORTESTJ
10932/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 105/26 - Ringbanen 3 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg11.03.2019 Odd Arve Bjerkli EPHORTESTJ
10941/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Enkeltvedtak vedrørende klage på temperatur i undervisningslokale SKFU v/Anne M Bang-Larsen m.fl. EPHORTESTJ
10878/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 105/132 - Ringbanen 4B - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 11.03.2019 LAUGTUG EIENDOM AS EPHORTESTJ
10909/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 105/132 - Ringbanen 4B - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 11.03.2019 LAUGTUG EIENDOM AS EPHORTESTJ
10915/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 107/400 - Ringbanen 12 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 11.03.2019 Per Kristian Laugtug EPHORTESTJ
33565/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Scenemester og logistikkansvarlig - Enhet Kulturproduksjon - Etat kultur - fast stilling - st. ref. (4093407251) Bård Fjeldavli EPHORTESTJ
33579/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker NAV Værnes EPHORTESTJ
33582/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Underskrevet opdragsavtale for fosterforeldre - 01.07.19 - 31.12.19 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33584/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for vertsfamilie - 01.09.19 - 31.12.19 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33585/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre - 01.07.19 - 30.06.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33589/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende innhenting av personopplysninger i forbindelse med rekruttering av fosterhjem Bufetat Trøndelag sør EPHORTESTJ
33592/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Refusjonsgaranti for fosterheimsplassert elev - ***** ***** ***** ***** ***** ØRLAND KOMMUNE EPHORTESTJ
33580/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Godkjent oppmelding i kontor- og administrasjonsfaget Trøndelag Fylkeskommune EPHORTESTJ
33586/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Familie som ønsker å bli vurdert som mulig fosterhjem gjennom PRIDE opplæringsprogram for fosterforeldre ***** EPHORTESTJ
33603/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Underskrevet forretningsmessig vilkår/avtale vedrørende rekruttering av rådgiver for Stjørdal kommune HEADVISOR AS EPHORTESTJ
33604/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 21.10.19 - 31.01.20 Alexander Deiber Lopez Forbergskog Hjertås EPHORTESTJ
33610/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Krav om tilbakebetaling av utlegg etter skade - Remyrv 107 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA EPHORTESTJ
33615/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om ett trinns søknadsbehandling Trond Christer Gjertsen EPHORTESTJ
33563/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabel/vikar, aspirant/vikar, deltid, Beredskapsavdeling - st. ref. (4107350061) Aleksander Horvei Henriksen EPHORTESTJ
33564/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 84/447 - Severin Broensg 7 B - oppføring av tilbygg og bruksendring av sokkeletasje til egen boenhet - mangler ved søknad Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESTJ
33566/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=256418) ***** EPHORTESTJ
33568/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Politiattest datert 15.03.19 Gunbjørg Iversen EPHORTESTJ
33570/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon ***** EPHORTESTJ
33577/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Fylkesmannen datert 17.07.19 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33613/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Nehaya Rostom Abdel Alatif Barbara EPHORTESTJ
33618/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Grøftrydding - Grøtesv 34 og Grøtesv 44 Anders Grandgård Vedul EPHORTESTJ
10881/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 68/117 Matrikkelbrev (del av) Roald Jostein Myhr m.fl. EPHORTESTJ
10811/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 105/52 - Meierivegen 27 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 04.03.2019 Johannes Lilleespe EPHORTESTJ
10957/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 102/242 - Ertsgårsd Gate 11 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 13.03.2019 Trond Svensson EPHORTESTJ
11959/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 179/1 - Stormyrvegen 34, 7517 Hell - dispensasjonssøknad for deponering av masser - innhenting av landbruksfaglig vurdering BRØDRENE BJERKLI AS EPHORTESTJ
11960/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse av stilling ***** EPHORTESTJ
11992/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 166/198 - Geving boligområde - planid. 2-062 - etablering av renovasjonsanlegg - dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan SPARK STUDIO AS EPHORTESTJ
11994/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Beregning av lønnsansiennitet - korrigering - 19.03.19 - Pernille Kålvik Johansen Pernille Kålvik Johansen EPHORTESTJ
11903/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 102/614 - Mathias Lunds g 66 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 13.03.2019 Ørjan Berg EPHORTESTJ
11906/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 102/612 - Mathias Lunds g 62 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 13.03.2019 Bjørg Kruke EPHORTESTJ
11908/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Virksomheter på Frigården - krav om opprydding i ulovligheter JULLUM VELFORENING EPHORTESTJ
11911/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Kopi av brev av 05.03.2019 angående manglende eiendommer i matrikkelen Sandblost Ingebrigt EPHORTESTJ
11917/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 102/610 - Mathias Lunds g 58 - rapport etter tilsyn med fyringsanlegget - 14.03.2019 Harald Krogen EPHORTESTJ
12054/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Avslutningsrapport ***** EPHORTESTJ
11912/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Virksomheter på Frigården - krav om opprydding i ulovligheter JULLUM VELFORENING EPHORTESTJ
11914/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Referat fra oppfølgingssamtale ved sykemelding 11.03.19 ***** EPHORTESTJ
11938/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Utbetalingsanmodning - delutbetaling Innovasjon Norge EPHORTESTJ
10930/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Skjelstadmark skole 20.11.18. Siv Sætran EPHORTESTJ
10934/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 102/98 - Husbyvegen 27 A -Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 27.02.2019 Anne-Lise Aarsbog EPHORTESTJ
10936/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 105/26 - Kirkevegen 27 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 11.03.2019 Odd Arve Bjerkli EPHORTESTJ
10938/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Skjelstadmark skole 12.03.19 Siv Sætran EPHORTESTJ
11981/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Tildelingsbrev - Nytt FDV system FDVHUSET AS m.fl. EPHORTESTJ
10991/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Vedr. søknader om SMIL-midler Arild Lundberg EPHORTESTJ
33574/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Gunbjørg Iversen EPHORTESTJ
33638/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger ved Bo- og Miljøtjenesten - st. ref. (4107512031) Vivian Johansen Dahl EPHORTESTJ
33639/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE - Virksomhet hjemmetjenesten - fast og vikariater - st. ref. (4109143653) Veronika Sanzharivska EPHORTESTJ
33619/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Advokatfirmaet Riisa EPHORTESTJ
33621/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon ADVOKATFIRMAET RIISA & CO ANS EPHORTESTJ
33612/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Svarrapport på prøve tatt 10.07.19 St.Olavs HF avdeling for klinisk farmakologi EPHORTESTJ
33623/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=256418) ***** EPHORTESTJ
33624/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabel/vikar, aspirant/vikar, deltid, Beredskapsavdeling - st. ref. (4107350061) Joakim Porsvik EPHORTESTJ
33625/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - Enhet HR- og innovasjon- Servicetorget - vikariat - st. ref. (4109581732) Bente Almås EPHORTESTJ
33627/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Politiattest datert 06.06.19 Daria Olegovna Osipova EPHORTESTJ
33628/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Utsatt klagefrist for å sende klage på avslag på dispensasjon fra kravet til næringsinntekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33635/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Synne Haugen EPHORTESTJ
33636/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Synne Haugen EPHORTESTJ
33597/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Nordreg 15 - 18.07.19 - 26.07.19 NIAS AS EPHORTESTJ
33598/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Kopi av brev -Tillatelse - Fv. 6806 ved eiendommen 241/14 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense STATENS VEGVESEN EPHORTESTJ
33599/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom - ***** ***** NAV Værnes EPHORTESTJ
33605/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Servicevert - Enhet HR- og innovasjon- Servicetorget - vikariat - st. ref. (4109581732) Jonas lund østerås EPHORTESTJ
33611/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Godkjent søknad - Nordreg 15 - 18.07.19 - 26.07.19 NIAS AS EPHORTESTJ
10869/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 155/4 - Sortasv 60 - Utslippstillatelse - mangelfull søknad samt tilsyn med foretak. NORSK MILJØSERVICE AS EPHORTESTJ
10961/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 90/6 - 90/12 Sammenslåing Knut Tore Skjerve EPHORTESTJ
10964/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 88/9 Manglende eiendomsgrenser i matrikkelkartet Petter Andreas Vikan EPHORTESTJ
33614/2019 20190718 18.07.2019 Inngående brev Bestilling av oppstartsmøte S.A.K. AS EPHORTESTJ
11909/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Virksomheter på Frigården - krav om opprydding i ulovligheter JULLUM VELFORENING EPHORTESTJ
11910/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Virksomheter på Frigården - krav om opprydding i ulovligheter JULLUM VELFORENING EPHORTESTJ
10831/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 105/161 - Meierivegen 23 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 04.03.2019 Ann Berit Lilleespe EPHORTESTJ
10828/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 105/144 - Meierivegen 26 - Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg 04.03.2019 Liv Oddveig Dahlø Esp EPHORTESTJ
10837/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Mangelfull søknad fra Jørund Geving om tilskudd Jørund Geving EPHORTESTJ
10838/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Mangelfull søknad fra BioFoto Midt-Norge om tilskudd BioFoto Midt-Norge EPHORTESTJ
10856/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 59/10 Matrikkelbrev Otto Harald Indergaard m.fl. EPHORTESTJ
10889/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev 95/1 Hjelseng nordre - deling og dispensasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
11015/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Klage på høy fart i boligområde - Skolegata/Evjevegen Tor Kvarme EPHORTESTJ
11014/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Skade på personbil - dårlig veivedlikehold PROTECTOR FORSIKRING ASA EPHORTESTJ
12126/2019 20190718 18.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av KF Skjema og Tjenestebeskrivelse fra 1.1.2020 Kommuneforlaget AS EPHORTESTJ
33497/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) Erling Saksvik EPHORTESTJ
33501/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev 108/79 - INGEN ADRESSE - Melding om utført vann- og avløpsarbeid Brødr. Halle AS EPHORTESTJ
33506/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Melding om godkjent vedtak - Fiber Stokmovegen - NIAS AS NIAS AS EPHORTESTJ
33507/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til skogplanting Georg Klefsåsvold EPHORTESTJ
33513/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=256418) ***** EPHORTESTJ
33514/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom MEGLERHUSET NYLANDER AS avdeling Stjørdal EPHORTESTJ
33516/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33517/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Jon Birger Skanke datert 17.07.19 Jon Birger Skanke EPHORTESTJ
33519/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon VILVANG BYGG AS EPHORTESTJ
33503/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Klage på vedtak fra Jullum velforening datert 17.07.19 JULLUM VELFORENING EPHORTESTJ
33518/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Helene Rydjord EPHORTESTJ
33529/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterket fosterhjem 08.07.19 - 15.08.19 - ***** ***** ***** ***** ***** Bufetat EPHORTESTJ
5862/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Sukanya Phinitduang Bakken Sukanya Phinitduang Bakken EPHORTESTJ
33523/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ulf-Ove Hilstad EPHORTESTJ
33546/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Angående nabovarsel ARKIDECO AS EPHORTESTJ
8659/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om refusjon av utgifter til databrille Aud Johanne Espåsløkk EPHORTESTJ
7164/2019 20190717 17.07.2019 Internt notat 102/17 - Breidablikkv 2 - Stjørdal bosenter - Rapport etter branntilsyn 18.2.19 Bjørn Bremseth EPHORTESTJ
7992/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Stjørdal 46/53 og 46/56 - Avklaring om konsesjonsforhold Einar Wangberg m.fl. EPHORTESTJ
33499/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Sverre Solberg Fiskvik EPHORTESTJ
33508/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Uttalelse fra Statens vegvesen datert 16.07.19 STATENS VEGVESEN EPHORTESTJ
33511/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding etter tilsyn fyringsanlegg Otto Bremset EPHORTESTJ
33512/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=256418) ***** EPHORTESTJ
6673/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Delegert vedtak - Svar på klage på startlån og tilskudd - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33541/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Godkjent ferdigmelding - VA-anlegg Prøven Bil - Tverås maskin & transport AS TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
5723/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev flytte overtakelse Privatmegleren v/John Espen Jullumstrø' EPHORTESTJ
33542/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Godkjent ferdigmelding - Legging av vann og spillvann til toalett ved Havnegata - Tverås Maskin og Transport AS TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
33500/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn Sverre Solberg Fiskvik EPHORTESTJ
10766/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 84/124 - Tingvollv 21, 7504 Stjørdal - Fradeling av grunneiendom - delingstillatelse FORR-BO EIENDOM AS EPHORTESTJ
33526/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Siv Merete Kristiansen EPHORTESTJ
33547/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester Kimen - st. ref. (4106066261) Roar Julseth EPHORTESTJ
33554/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=256418) Tommy Saksvik EPHORTESTJ
33555/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=256418) Tommy Saksvik EPHORTESTJ
7238/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Prosjekteringsmøte nr. 3 Storhall ved Øverlands Minde Møtedeltakerne EPHORTESTJ
33539/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad om beregning av lønnsansiennitet - Mariam Dibo Mariam Dibo EPHORTESTJ
33540/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Politiattest datert 24.06.19 Mariam Dibo EPHORTESTJ
33543/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Avleveringsliste - Klientmapper avsluttet 2017 - Værnesregionen PPT Værnesregionen PPT EPHORTESTJ
33545/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Innkalling til dialogmøte 12.08.19 NAV Værnes EPHORTESTJ
33556/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Abdiwahab Muhyidin Abubakar EPHORTESTJ
33557/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Abdiwahab Muhyidin Abubakar EPHORTESTJ
33558/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Abdiwahab Muhyidin Abubakar EPHORTESTJ
6032/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tildelingsbrev - Rammeavtale på kopper og Småkjøkkenutstyr HH Engros AS m.fl. EPHORTESTJ
33559/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Abdiwahab Muhyidin Abubakar EPHORTESTJ
33560/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på Tilbud om ansettelse Gunbjørg Iversen EPHORTESTJ
33562/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - SYKEPLEIERE - Virksomhet hjemmetjenesten - fast og vikariater - st. ref. (4109143653) Kari Kyllo Wognild EPHORTESTJ
33561/2019 20190717 17.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Julianne Oddvara Solberg EPHORTESTJ
6507/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 106/43 og 106/53 - referat fra forhåndskonferanse om oppføring av parkeringshus SV BETONG AS EPHORTESTJ
10955/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 82/142 Sutterøyg 1, 7502 Stjørdal - Tilbygg forretning / verksted - Igangsettingstillatelse for deler av tiltaket SIVILARKITEKT ODD HÅKON BYBERG AS EPHORTESTJ
7942/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 180/23 - Bakkheim - Havdalsvegen 374 - 7517 Hell - Riving og påbygg- Tillatelse til tiltak Terje Alstad EPHORTESTJ
6563/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 107/439 - Obs bygg Veisletta - Foreløpig svar ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
5857/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Synne Risbakk Arnøy Synne Risbakk Arnøy EPHORTESTJ
7081/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenesteattest 2017 Siv O Bjørngaard Nakling EPHORTESTJ
5851/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Linda Tomren Linda Tomren EPHORTESTJ
4065/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 99/60 - Nordregate 14 - Midtheim Barnehage - tilsyn 2019 Midtheim barnehage EPHORTESTJ
7429/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev PS 22/19 - 1-251 - Hotellgården AS og Kjøpmannsgata 22 AS - parkeringsrettigheter RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA EPHORTESTJ
8787/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 228/135 og 228/137 - Sammenslåing av matrikkelenheter - Foreløpig svarbrev Lene Katrin Næsbø EPHORTESTJ
7478/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tilleggsavtale som prosjektleder ebyggesak ved Enhet arealforvaltning - Anniken Hastadklev Anniken Hastadklev EPHORTESTJ
7498/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Omsetningsgebyr - salg/skjenking - 2018 AMORE STJØRDAL AS m.fl. EPHORTESTJ
7236/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Prosjekteringsmøte nr.2 Storhall ved Øverlands Minde Møtedeltakerne EPHORTESTJ
5700/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 111/44 - Mellomriksvegen 419 - Tilbygg administrasjonsbygg og verkstedbygg - dispensasjonsbehov fra plankrav i område I2 ARKIDECO AS EPHORTESTJ
5727/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 99/581 - Stokmovegen 48, 7504 Stjørdal - Riving av hele bygg og nybygg bolig - Oversendelse av klage for endelig avgjørelse FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
5712/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 99/581 - Stokmovegen 48, 7504 Stjørdal - Riving av garasje og nybygg bolig - Klagebehandling - Melding om vedtak SYSTEMBYGG AS EPHORTESTJ
5867/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Jannike Korstad Jannike Korstad EPHORTESTJ
5661/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 83/97 - Wessels veg 87 og uadressert inngang, 7502 Stjørdal - dispensasjon fra reguleringsplan for Tangen næringsområde for etablering av lekeland og buldrehall ARKIDECO AS EPHORTESTJ
5668/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 107/439 - Obs Bygg Veisletta - Rammetillatelse til oppføring av byggevarehandel ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
10826/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Uenighetsprotokoll - underskrevet Fagforbundet Stjørdal EPHORTESTJ
5662/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 82/108 og 82/1 - Storvikavegen 21, 7502 Stjørdal - dispensasjon fra reguleringsplan for grensejustering av areal WEDØ KAHN ADVOKATFIRMA AS EPHORTESTJ
6181/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 83/41 Melding om seksjonering av eiendom Kartverket tinglysing EPHORTESTJ
6195/2019 20190717 17.07.2019 Internt notat Referat fra samtale 31.05.2018 Solunn Almli EPHORTESTJ
11008/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 30/2 og 30/3 Melding om avtale om grunn til offentlig vei - matrikkelført NYE VEIER AS EPHORTESTJ
7330/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Svar begjæring om innsyn i sak 2018/10206-15 (gradert ROS Trøndelag) Proactima Trondheim EPHORTESTJ
5854/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Nina Iren Amdal Nina Iren Amdal EPHORTESTJ
8260/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Oppnevning av stemmestyrer ved kommunestyre- og fylkestingvalget 2019 Sylvi Ann Gausen m.fl. EPHORTESTJ
5843/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Bekreftelse på arbeidsforhold - Ingvild Indal Ingvild Hagerup Indal EPHORTESTJ
5852/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Aud Kristin Bjørgum Aud Kristin Bjørgum EPHORTESTJ
5859/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Amal Mohammed Abdulle Amal Mahammed Abdulle EPHORTESTJ
5861/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 166/3 - Geving nordre, 7517 Hell - Dispensasjon fra LNFR-formål i kommuneplanens arealdel for etablering av lager/blandestasjon for flytende sprengstoff SWECO NORGE AS EPHORTESTJ
5792/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Anbudskonkurranse for anskaffelse av brukernært utstyr (del 1) og pasientvarslingsanlegg (del 2) ***** EPHORTESTJ
5799/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Anbudskonkurranse for anskaffelse av brukernært utstyr (del 1) og pasientvarslingsanlegg (del 2) ***** EPHORTESTJ
5815/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Anbudskonkurranse for anskaffelse av brukernært utstyr (del 1) og pasientvarslingsanlegg (del 2) ***** EPHORTESTJ
5798/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Anbudskonkurranse for anskaffelse av brukernært utstyr (del1) og pasientvarslingsanlegg (del 2) ***** EPHORTESTJ
5791/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Anbudskonkurranse for anskaffelse av brukernært utstyr (del 1) og pasientvarslingsanlegg (del 2) ***** EPHORTESTJ
5864/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Renate Sandstad Renate Sandstad EPHORTESTJ
5877/2019 20190717 17.07.2019 Utgående brev 107/439 - Obs Bygg Veisletta - Mangler ved søknad om rammetillatelse ARC ARKITEKTER AS EPHORTESTJ
33475/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Kine Nordli EPHORTESTJ
33479/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=256446) Per Annar Hoven EPHORTESTJ
33483/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Lisbeth Skei EPHORTESTJ
33484/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4106036212) Trond Engan Strand EPHORTESTJ
33485/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - 2 x brannmestere - fast og vikariat, Beredskap- og redningstjeneste - st. ref. (4107325401) Jim Rædergård EPHORTESTJ
33486/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Lisbeth Skei EPHORTESTJ
33487/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Lisbeth Skei EPHORTESTJ
33488/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Lisbeth Skei EPHORTESTJ
33495/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Lene Høve Storholt EPHORTESTJ
33389/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om bruksendring Stig Bertil Sivertsvik EPHORTESTJ
33385/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=243835) ***** EPHORTESTJ
33427/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Nina Eidem EPHORTESTJ
33430/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere - Virksomhet Hjemmetjenesten - Lånke bosenter - st. ref. (4108537288) Silje Marita Lundås EPHORTESTJ
33436/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Kopi av brev - Søknad om kjøring på privat veg Innherred Renovasjon EPHORTESTJ
33437/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Magne Mathisen EPHORTESTJ
33457/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Oljeutskiller - NTE EIENDOM BØRSTADS TRANSPORT AS EPHORTESTJ
33386/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=243835) ***** EPHORTESTJ
33387/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Merknader til svarbrev datert 04.07.2019 - Myramarka 45 Norconsult AS EPHORTESTJ
33391/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Takker ja til stilling Julie Valen EPHORTESTJ
33392/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=243835) ***** EPHORTESTJ
33412/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for fosterforeldre - 01.07.19 - 30.06.20 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33452/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest ODDVAR KROGSTAD EPHORTESTJ
33393/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=189276) ***** EPHORTESTJ
33400/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Melding om foreldrepermisjon - 25.07.19 - 18.03.20 Thea Aarbu Gresseth EPHORTESTJ
33408/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Hjemmetjenesten EPHORTESTJ
33409/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Hjemmetjenesten EPHORTESTJ
33410/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4106036212) stein magne sjøholt EPHORTESTJ
33413/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Hjemmetjenesten EPHORTESTJ
33414/2019 20190716 16.07.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Virksomhet Hjemmetjenesten EPHORTESTJ
33396/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Prøvingsattest - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33401/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Stig Bertil Sivertsvik EPHORTESTJ
33418/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Nina Eidem EPHORTESTJ
33420/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterket fosterhjem 01.07.19 - 31.12.19 - ***** ***** ***** ***** ***** Bufetat EPHORTESTJ
33424/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Nina Eidem EPHORTESTJ
33426/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev 285/1 - Hegre vestre - delingstillatelse for tomt til ny Hegra barneskole Stjørdal kommune EPHORTESTJ
33429/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - Virksomhet Hjemmetjenesten - Stjørdal bosenter - st. ref. (4109320286) Silje Marita Lundås EPHORTESTJ
33390/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Klage på tildeling av halltid - Stjørdals Blink håndballgruppe Stjørdals Blink Håndballgruppe v/ Anne Merethe Fossum Hernes EPHORTESTJ
33398/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Barbara J Kwiecinska EPHORTESTJ
33454/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Kjersti Simonsen EPHORTESTJ
33492/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Lege Værnesregionen DMS - st. ref. (4102954821) Yasha Johari EPHORTESTJ
33493/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger ved Bo- og Miljøtjenesten - st. ref. (4107512031) Anwar Adem Jaber EPHORTESTJ
33494/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektsekretær nybygg - st. ref. (4107303729) Lilly Bratås Smits EPHORTESTJ
33496/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Lene Høve Storholt EPHORTESTJ
33455/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Tanja-Margrethe Rønaasen Munkeby EPHORTESTJ
33477/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=256446) Per Annar Hoven EPHORTESTJ
33478/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=256446) Per Annar Hoven EPHORTESTJ
33482/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger ved Bo- og Miljøtjenesten - st. ref. (4107512031) Marit Næss EPHORTESTJ
33489/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Therese Dogsbo EPHORTESTJ
33490/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Henriette Stormo Hyldmo EPHORTESTJ
33491/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Kjersti Simonsen EPHORTESTJ
33421/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale vedrørende tilsyn under samvær - ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33432/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som spesialsykepleier ved Værnesregionen DMS - Gunhild Galaaen Enget Gunhild Galaaen Enget EPHORTESTJ
33439/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Økonomiske bidrag fra medlemskommunene til Trondheimsregionen og Ungt Entreprenørskap i 2019 Trondheimsregionen EPHORTESTJ
33441/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale for miljøarbeider/støttekontakt/tilsyn - 29.03.19 - 30.08.19 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33451/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Jasminka Fazlic EPHORTESTJ
33425/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) Marko Vladan Cvetkovic EPHORTESTJ
33434/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Inspektør, deltid, Beredskap- og redningstjeneste - st. ref. (4107493936) Håkon Midtsand Andersen EPHORTESTJ
33438/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTESTJ
33442/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Jasminka Fazlic EPHORTESTJ
33443/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om gravetillatelse - Stokmov 52 - 17.07.19 - 26.07.19 NTE MARKED AS EPHORTESTJ
33445/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rigger, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur, fast stilling - st. ref. (4104674348) Arnt-Inge Fremstad EPHORTESTJ
33446/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Jasminka Fazlic EPHORTESTJ
33447/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Politiattest datert 01.11.18 ***** EPHORTESTJ
33450/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet Nina Marie Nergaard Bøe EPHORTESTJ
33453/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Nina Eidem EPHORTESTJ
33462/2019 20190716 16.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
58929/2018 20190715 15.07.2019 Utgående brev Oppfølgingssamtale ved sykemelding 21.12.2018 - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33284/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=83176) ***** EPHORTESTJ
33306/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Ferdigmelding gravesøknad - Legging av vann og spillvann til toalett, Havnegata - Tverås Maskin & transport AS TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
33309/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vitnemål og attester Pia Katrin Klepstad EPHORTESTJ
33311/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) Eirik Hoff EPHORTESTJ
33312/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESTJ
33315/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Følgebrev med tegninger med endringer Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESTJ
33317/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Mari K Skjevik Trane EPHORTESTJ
3733/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev 99/540 - Arnt Mathisens g 8, 7504 Stjørdal - Riving av garasje og oppføring av enebolig - Rammetillatelse PROMIDT AS EPHORTESTJ
33318/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Oliver Halsen EPHORTESTJ
33319/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Mona Stubseid EPHORTESTJ
33330/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektsekretær nybygg - st. ref. (4107303729) Nataliya Khoma EPHORTESTJ
33337/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Refusjonsgaranti skoleåret 2019/2020 - ***** ***** ***** ***** Inderøy kommune EPHORTESTJ
33378/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) ***** EPHORTESTJ
33379/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) ***** EPHORTESTJ
33381/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Tone Hjelde EPHORTESTJ
33382/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) JØRN TORE HANSSEN EPHORTESTJ
33383/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Klubbleder Carbon Fritidsklubb, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur - st. ref. (4104734871) Martin Fjellseth EPHORTESTJ
33283/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=163097) ***** EPHORTESTJ
33286/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=240326) ***** EPHORTESTJ
33287/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=240326) ***** EPHORTESTJ
33288/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=240326) ***** EPHORTESTJ
33290/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom RAGDE EIENDOM AS EPHORTESTJ
33293/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling ved Bo- og miljøarbeidertjenesten - penjonistvilkår - 10.07.19 - 28.02.20 - Margit Elise Grudt Margit Elise Grudt EPHORTESTJ
33294/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterkning av fosterhjem - 01.07.19 - 31.12.19 - ***** ***** ***** ***** Bufetat Trøndelag sør EPHORTESTJ
33295/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Hanne Fiskaa EPHORTESTJ
33296/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterkning av fosterhjem - 01.07.19 - 31.12.19 - ***** ***** ***** ***** Bufetat Trøndelag sør EPHORTESTJ
33297/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Utlevering av matrikkelopplysninger 122/68 Frode Aune EPHORTESTJ
33302/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=240326) ***** EPHORTESTJ
33307/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Melding om Cirkus Arnardo arrangement 08.08.19 CIRKUS ARNARDO DRIFTSSELSKAP AS EPHORTESTJ
33350/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Ina Opheim EPHORTESTJ
33358/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om tiltak uten ansvarsrett Johan Christer Klevan EPHORTESTJ
33325/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Avtale om rusmiddelkontroll for ungdom - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33326/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Klubbleder Carbon Fritidsklubb, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur - st. ref. (4104734871) Stian Tørstad EPHORTESTJ
33329/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Remi Walter Edvartsen EPHORTESTJ
33331/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Ingvild Tronstad EPHORTESTJ
33314/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om tilbygg Einar Sigurd Kjelbergnes EPHORTESTJ
33321/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Takker ja ansettelse Vegard Lufall EPHORTESTJ
33340/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev 160/69 - Signert erklæring - Ledningsarbeider Bjørn Ståle Moen m.fl. EPHORTESTJ
33343/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Ferdigmelding - VA-anlegg Prøven Bil, Sutterøygata,1 - Tverås Maskin & Transåport AS TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS EPHORTESTJ
33346/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad fra Halsen Skolekorps om tilskudd HALSEN SKOLEKORPS EPHORTESTJ
33348/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Camilla Heggås EPHORTESTJ
33349/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Camilla Heggås EPHORTESTJ
33351/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 99/676 - Solduggmyra 3 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 21.05.2019 Tanja Naustdal EPHORTESTJ
33359/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterket fosterhjem 01.07.19 - 31.12.19 - ***** ***** ***** ***** Bufetat EPHORTESTJ
33360/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterket fosterhjem 01.07.19 - 31.12.19 - ***** ***** ***** ***** Bufetat EPHORTESTJ
33362/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=256893) Tonje Amali Myhre EPHORTESTJ
33364/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Klubbleder Carbon Fritidsklubb, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur - st. ref. (4104734871) Lars Rønsåsbjørg EPHORTESTJ
33372/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Kristine Korstad Thoresen EPHORTESTJ
33374/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Scenemester og logistikkansvarlig - Enhet Kulturproduksjon - Etat kultur - fast stilling - st. ref. (4093407251) Alexander Dubrovskiy EPHORTESTJ
33375/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad om ny avkjørsel HÅVARD HAAKONSEN EPHORTESTJ
33376/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Klubbleder Carbon Fritidsklubb, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur - st. ref. (4104734871) Susanne Astrid Andreassen EPHORTESTJ
33377/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) ***** EPHORTESTJ
33380/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) ***** EPHORTESTJ
33367/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Lars Rønsåsbjørg EPHORTESTJ
33370/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til forsterket fosterhjem 01.07.19 - 31.08.19 - ***** ***** ***** ***** ***** Bufetat EPHORTESTJ
33371/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger ved Bo- og Miljøtjenesten - st. ref. (4107512031) Hassam Zameer EPHORTESTJ
33373/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Leder, Forebyggende avdeling, Enhet Brann- og redningstjeneste - st. ref. (4106868579) Marko Vladan Cvetkovic EPHORTESTJ
2989/2019 20190715 15.07.2019 Internt notat Vedtatte utbyggingsavtaler Nina Fossbakken EPHORTESTJ
3580/2019 20190715 15.07.2019 Utgående brev Individuell avtale om privat praksis - Sykevikar v/ Stokmoen fysioterapi Aamodt Bente EPHORTESTJ
58285/2018 20190715 15.07.2019 Internt notat Utdanningskrav - Hegra barnehage Laila Vikan Skjevik EPHORTESTJ
58343/2018 20190715 15.07.2019 Utgående brev Uenighetsprotokoll Fagforbundet i Stjørdal v/Rune Hyldmo EPHORTESTJ
58257/2018 20190715 15.07.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse Line Nesgård Vold EPHORTESTJ
57046/2018 20190715 15.07.2019 Utgående brev Oppsigelsesbrev husleiekontrakt- Fosslia bosenter går over til institusjon 01.01.19 Sigrun Margrethe Dahl m/flere EPHORTESTJ
58085/2018 20190715 15.07.2019 Utgående brev 102/132 Dregsethv 1, 7500 Stjørdal - Dispensasjon fra regulert utnyttingsgrad for oppføring av carporter - Melding om vedtak Thor Kleven m.fl. EPHORTESTJ
3482/2019 20190715 15.07.2019 Internt notat 1- Del av yrkesv - detaljregulering av kvartal BS8 Bård Hubert Gustafson EPHORTESTJ
33303/2019 20190715 15.07.2019 Inngående brev Oppfølging av sak Anette Vedul Holth EPHORTESTJ
33269/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Klubbleder Carbon Fritidsklubb, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur - st. ref. (4104734871) Martin Theis EPHORTESTJ
33270/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4106036212) Andreas Halén EPHORTESTJ
33274/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Scenemester og logistikkansvarlig - Enhet Kulturproduksjon - Etat kultur - fast stilling - st. ref. (4093407251) John Are Drivvold EPHORTESTJ
33275/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Tina Hoff Forsland EPHORTESTJ
33276/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Tina Hoff Forsland EPHORTESTJ
33277/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Tina Hoff Forsland EPHORTESTJ
33279/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger ved Bo- og Miljøtjenesten - st. ref. (4107512031) Renate Sørkilflå EPHORTESTJ
33268/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Henriette Stormo Hyldmo EPHORTESTJ
33272/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester Kimen - st. ref. (4106066261) Svein Arild Jensen EPHORTESTJ
33273/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Linda Chingani EPHORTESTJ
33278/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Tina Hoff Forsland EPHORTESTJ
33281/2019 20190714 14.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 99/735 - Konvallsletta 6, 7507 Stjørdal - mottatt melding om feilplassert garasje på eiendommen Konvallsletta 6, 7507 Stjørdal Jan Aage Børseth EPHORTESTJ
33263/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Rekrutteringsstillinger ved Bo- og Miljøtjenesten - st. ref. (4107512031) Mia Aurheim EPHORTESTJ
33264/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Klubbleder Carbon Fritidsklubb, Enhet Kulturproduksjon, Etat Kultur - st. ref. (4104734871) Joka Kojic EPHORTESTJ
33265/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) Jarle Bjørklund EPHORTESTJ
33266/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Silje Marita Lundås EPHORTESTJ
33267/2019 20190713 13.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Kate Irene Kopperud Grime EPHORTESTJ
33159/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vikar på tilkalling Etat omsorg - kandidatbase 2019 - st. ref. (3984296930) Tone Merethe Schei EPHORTESTJ
33162/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler i 2019 UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTESTJ
33164/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier ved Værnesregionen DMS - 12.07.19 - Merethe Gylland Fornes Merethe Gylland Fornes EPHORTESTJ
33170/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 189/19 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33171/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Bo - og miljøtjenesten avd Skolegata - 10.07.19 - 31.12.20 - Rakel Trang Rakel Trang EPHORTESTJ
33175/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon ***** EPHORTESTJ
33181/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilsagnsbrev tiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2019 - Monsberga friluftsområde 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
33182/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilsagnsbrev tiltak i statlig sikra friluftslivsområder 2019. Håmmårsbukta friluftsområde 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
33187/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 162/530 IDEHUS TRONDHEIM PROSJEKTER AS EPHORTESTJ
33165/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 183/3 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33167/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - pensjonistvilkår - 01.09.18 - 28.02.20 - Gudrun Aurheim Gudrun Johanne Aurheim EPHORTESTJ
33173/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Anmodning om forhåndskonferanse - Granittv 21 Torbjørn Øfsti EPHORTESTJ
33193/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Anmodning om godkjenning av søknad om pensjon KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP EPHORTESTJ
33197/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Mia Kristensen EPHORTESTJ
33180/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilsagnsbrev, tiltak i statlig sikret friluftslivsområde 2019 - Storvika friluftsområde 2019 Trøndelag fylkeskommune EPHORTESTJ
33221/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Bo - og miljøtjenesten - t.o.m. 31.12.19 - Irene Oksvold Irene Oksvold EPHORTESTJ
33223/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til 31,52 % økning av stilling - 24.06.19 - 11.08.19 Glaudenia Sagen EPHORTESTJ
33225/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til 16 % midlertidig økning av stilling - 24.06.19 - 11.08.19 - Trine Halvorsen Trine Kristin Halvorsen EPHORTESTJ
33228/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - Jenny Moksnes Jenny Moksnes EPHORTESTJ
33238/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 01.08.19 - 31.10.19 - Linda Hage Linda Hage EPHORTESTJ
33240/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Bytte av operatør i ambulanseflytjenesten 01.07.19 - Forberedelser og tiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33174/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om permisjon - 17.10.19 - 01.01.20 - Maren Halse Maren Halse EPHORTESTJ
33177/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Avtale mellom aksjeeiere og Naboer AB for perioden 2020 - 2023 VD Naboer AB EPHORTESTJ
33199/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Melding om tiltak på eiendommen 162/530 IDEHUS TRONDHEIM PROSJEKTER AS EPHORTESTJ
33239/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Susanne Anita Drageset EPHORTESTJ
33188/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Svarrapport - prøve tatt den 05.07.19 St.Olavs HF avdeling for klinisk farmakologi EPHORTESTJ
33189/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Svarrapport - prøve tatt den 08.07.19 St.Olavs HF avdeling for klinisk farmakologi EPHORTESTJ
33219/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Inspektør, deltid, Beredskap- og redningstjeneste - st. ref. (4107493936) Arild Nordgaard Bjørnås EPHORTESTJ
33254/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester Kimen - st. ref. (4106066261) Stian Forbord EPHORTESTJ
33226/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - leil nr 217 E Guri Odine Bratås EPHORTESTJ
33227/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Psykiske helse og rus - 30.06.19 - 31.12.20 - Jenny Moksnes Jenny Moksnes EPHORTESTJ
33232/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Oppfølgingstjenesten - Pensjonistvilkår - 10.07.19 - 28.02.20 - Margit Elise Grudt Margit Elise Grudt EPHORTESTJ
33241/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vikar på tilkalling - Psykisk helse og rus - 20.06.19 - 31.12.20 - Tharcile Okoko Tharcile Okoko EPHORTESTJ
33242/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på tilsynsrapport ISAK D WESTGAARD AS EPHORTESTJ
33243/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vitnemål og attester - Tharcile Okoko Tharcile Okoko EPHORTESTJ
33245/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Fosslia bosenter - Merete Aune Merete Aune EPHORTESTJ
33248/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Godkjenning av søknad om tilskudd til manuell hogst FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33250/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 7/6 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33252/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 229/1 i Stjørdal (5035) Landbruksdirektoratet EPHORTESTJ
33255/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Vaktmester - st. ref. (4106036212) Stian Forbord EPHORTESTJ
33256/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Kristin Jørstad Fossum EPHORTESTJ
33257/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Kristin Jørstad Fossum EPHORTESTJ
33258/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Kristin Jørstad Fossum EPHORTESTJ
33259/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Brannkonstabel/vikar, aspirant/vikar, deltid, Beredskapsavdeling - st. ref. (4107350061) Snorre Harham EPHORTESTJ
33260/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Henriette Stormo Hyldmo EPHORTESTJ
33262/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Henriette Stormo Hyldmo EPHORTESTJ
33190/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTESTJ
33160/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Adisa Sisic EPHORTESTJ
33186/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Skade den 14.05.19 ***** EPHORTESTJ
33161/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Tone Caspersen EPHORTESTJ
33163/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Takker ja til ansettelse Iselin Elisabeth Sivertsen EPHORTESTJ
33176/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Skade den 24.03.19 ***** EPHORTESTJ
5660/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 60/3 - Rykkjasvegen 417, 7510 Skatval - dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av nytt våningshus Per S Josteinson Brevik EPHORTESTJ
33253/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
33194/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Skade den 08.07.19 ***** EPHORTESTJ
33166/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Skade den 27.02.19 ***** EPHORTESTJ
5882/2019 20190712 12.07.2019 Utgående brev 99/275 - Wergelandsvegen 32 A, 7504 Stjørdal - Dispensasjon fra pbl. § 29-4 for oppføring av tilbygg med takterrasse til eksisterende tomannsbolig - Melding om vedtak Lasse Erik Rostad EPHORTESTJ
33191/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Skade den 11.04.19 ***** EPHORTESTJ
33230/2019 20190712 12.07.2019 Inngående brev Skade den 25.06.19 ***** EPHORTESTJ
41752/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 68/111 - Skatvalsvegen 235 - Gjenoppbygging av leilighet - Rammetillatelse Emily Skahjem Elmenhorst EPHORTESTJ
33036/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest NORCONSULT AS EPHORTESTJ
57393/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Oppfølgingssamtale ved sykemelding 12.12.18. ***** EPHORTESTJ
55587/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 99/883 - Arnt Mathisens Gate 26 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 21.11.2018 Evy Marie Rygh-Nilsen EPHORTESTJ
55610/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 108/204 Oversendelse av matrikkelbrev - sammenslåing TRECO EIENDOM AS EPHORTESTJ
55588/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tønsåsen boligområde - Tegninger til teknisk godkjenning STRUCTOR TRONDHEIM AS EPHORTESTJ
55575/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Referat fra møte i miljørådet 27.11.2018 Mona Raaen Welvang EPHORTESTJ
55576/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 259/2 Søknad om fradeling av grunneiendom - rekvisisjon av oppmållingsforretning - foreløpig svar Liv Ragnhild Listou EPHORTESTJ
55352/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Kvittering for behandlet refusjonskrav SIGRID HEGRE m.fl. EPHORTESTJ
33137/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Lisa Bye EPHORTESTJ
33139/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Lisa Bye EPHORTESTJ
33150/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektleder kommunale bygg - st. ref. (4107504580) Jan Torstein Ovidth EPHORTESTJ
33152/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Charlotte Ulla Pleym EPHORTESTJ
33153/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - publikums mottak - st. ref. (4105323137) Charlotte Ulla Pleym EPHORTESTJ
33154/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Kvalifiseringsprogrammet - st. ref. (4105457692) Charlotte Ulla Pleym EPHORTESTJ
33155/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - Arbeid og velferd - st. ref. (4105457858) Charlotte Ulla Pleym EPHORTESTJ
33156/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Regional innføringsleder for Helseplattformen i Værnesregionen - st. ref. (4106847468) Charlotte Ulla Pleym EPHORTESTJ
55739/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tilsagn på startlån - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
55612/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Tjenestebevis - Kenneth Rådal Bremseth Kenneth Rådal Bremseth EPHORTESTJ
55711/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 99/122 - Skolegata 21 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 19.11.2018 Røros Eiendom As EPHORTESTJ
55700/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 99/524 - Flygata 2 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 22.11.2018 Johannes Frisk EPHORTESTJ
55678/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Oversendelse kopi av elevmappe for - ***** ***** OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS EPHORTESTJ
55686/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 99/888 - Arnt Mathisens Gate 38 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 20.11.2018 Rune Norberg EPHORTESTJ
55688/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 99/881 - Arnt Mathisens Gate 22 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 26.11.2018 Eirin Bøhn EPHORTESTJ
55696/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 99/528 - Flygata 10 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 22.11.2018 Pål Agnar Solberg EPHORTESTJ
55699/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev 99/527 - Flygata 8 - Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 22.11.2018 Monica Hoås EPHORTESTJ
33089/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Etterfølgende kontroll - stadfestelse av vedtak om bruk av tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A ***** EPHORTESTJ
33091/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 99/566 Retting i matrikkelen Otto Thomas Kringen EPHORTESTJ
33124/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Assisterende rådmann - st. ref. (4102186898) Odd Håkon Grønli EPHORTESTJ
33125/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Leder, Forebyggende avdeling, Enhet Brann- og redningstjeneste - st. ref. (4106868579) Kjersti Haug EPHORTESTJ
33127/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tilbakemelding på 99/653 - Solduggmyra 10 -Rapport etter tilsyn fyringsanlegg 31.05.2019 Ivar Magne Prestmo EPHORTESTJ
33129/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Inspektør, deltid, Beredskap- og redningstjeneste - st. ref. (4107493936) Kjersti Haug EPHORTESTJ
33040/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Halsen sone - Maren Tingstad Maren Holmvik Tingstad EPHORTESTJ
33043/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet samarbeidsavtale mellom Stjørdal bibliotek og Trøndelag fylkeskommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EPHORTESTJ
33044/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Varsel om stikkprøvetilsyn - barnevernstjenesten i Værnesregionen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33047/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Anmodning om uttalelse i barnevernundersøkelse - ***** ***** ***** KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET EPHORTESTJ
33051/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet husleiekontrakt - leil. 104 Alf Georg Lien EPHORTESTJ
33090/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om moderasjon SFO - ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33095/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Rekkefølgekrav E14 gjennom Stjørdal sentrum STATENS VEGVESEN region midt EPHORTESTJ
33097/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Fosslia bosenter - Merete Aune Merete Aune EPHORTESTJ
33057/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev Utlevering av matrikkelopplysninger - 274/17 Mats Hammerhaug EPHORTESTJ
33059/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ved Halsen sone - Ida Berg Ida Berg EPHORTESTJ
33060/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi av brev - Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Direktoratet for Arbeidstilsynet EPHORTESTJ
33062/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Underskrevet oppdragsavtale som besøkshjem i perioden 01.01.19 - 31.12.19 ***** EPHORTESTJ
33065/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Solveig Renate Nymo Høvik EPHORTESTJ
33067/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
33087/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Prosjektsekretær nybygg - st. ref. (4107303729) GINTARAS RAPALAVICIUS EPHORTESTJ
33092/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Supplering til søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
33094/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Tilbud om tilskudd til etablering av ny virksomhet INNOVASJON NORGE EPHORTESTJ
33100/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi av brev - Årlig kontroll husdyrkonsesjon - produksjon i 2018 var iver konsesjonsfri grense FYLKESMANNEN I TRØNDELAG EPHORTESTJ
33070/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Ettersendt dokumentasjon på søknad om redusert foreldrebetaling ***** EPHORTESTJ
33073/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Signert erklæring - ledningsarbeider Geir Åge Øren m.fl. EPHORTESTJ
33074/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om forlengelse av avdragsfrihet ***** EPHORTESTJ
33076/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett NORSKE HUS BOLIGSYSTEM AS EPHORTESTJ
33077/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Etterfølgende kontroll - opphevelse av vedtak om tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A ***** EPHORTESTJ
33078/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Vedlegg til søknad om redusert foreldrebetaling - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTESTJ
33079/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kjørebok våren 2019 Øystein Bitnes EPHORTESTJ
33084/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=189276) ***** EPHORTESTJ
33086/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** EPHORTESTJ
33018/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=163097) ***** EPHORTESTJ
33032/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad og CV - Veileder NAV Værnes - ungdom - st. ref. (4104157408) Henrik Krokstad EPHORTESTJ
33049/2019 20190711 11.07.2019 Inngående brev Søknad om fastsetting av lønnsansiennitet - Viktoryia Bialiayeva Viktoryia Bialiayeva EPHORTESTJ
56933/2018 20190711 11.07.2019 Utgående brev Erkjentlighetsgaver 2019 - Blomsterhilsen januar mnd 2019 Vikans Blomster EPHORTESTJ
56358/2018 20190711 11.07.2019 Internt notat 99/61 , 99/1025 - utbygging Torgkvartalet - høring av kommunal vegmyndighet vedr. dispensasjon fra byggegrense i byggets nordøstre hjørne Ivar Skjelstad EPHORTESTJ
5629/2019 20190711 11.07.2019 Utgående brev 2-071 - Lånke - Hjelseth vannbehandlingsanlegg Stjørdalens Blad EPHORTESTJ